Tivi Sony 2022 mới nhất, giá rẻ nhất 【Chính hãng 100%】

Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022

Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất: năm 2022

Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không tính tiền nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022

Lắp đặt miễn phí nội thành bán kính 10Km Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2h-4h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất: năm 2022

Lắp đặt không lấy phí nội thành của thành phố nửa đường kính 10K m Giao hàng siêu tốc chỉ sau 2 h – 4 h xác nhận đặt hàng Bảo hành chính hãng 24 tháng – Người của Hãng đến tận nhà BH Thùng tivi gồm có : Sách hướng dẫn sử dụng, Remote, Chân đế Sản xuất : năm 2022

1 – Tivi sony 2022 là gì ?

Trên tất cả các mẫu tivi Sony trên thị trường hiện nay thì các model đều được hãng ghi ngày sản xuất, vì vậy tivi sony 2022 là những mẫu được sản xuất trong năm 2022 với model được ra mắt mới nhất 2022.

Biết được điều này những bạn sẽ mua được những chiếc tivi mới với những công nghệ tiên tiến mới nhất và có thời hạn Bảo hành mẫu sản phẩm dài nhất. Tất nhiên cũng được hãng tương hỗ bh tốt nhất .

2 – Tivi sony 2022 có gì mới

Với sự tăng trưởng như vũ bão của ngành điện tử nói chung và tivi nói riêng, thì hãng tivi sony cũng update công nghệ tiên tiến liên tục. Vì vậy mà bạn sẽ thưởng thức những điều rất mới của hãng dưới đây :

Tivi sony 2022 với giao diện màn hình chính thân thiện hơn

Việc sử dụng giao diện chính trên những chiếc tivi sony 2019 sẽ đơn thuần hơn rất nhiều. Tất cả những ứng dụng đều được hiển thị trên màn hình hiển thị chính, giúp bạn hoàn toàn có thể xem những chương trình yêu quý rất nhanh gọn và thuận tiện .

Với trợ lý ảo Google Assistant giúp bạn tìm kiếm bằng tiếng Việt tốt hơn

Bạn sẽ cảm nhận được sự mưu trí tối đa đến từ những chiếc tivi sony 2019 nhờ tích hợp tính năng AI. Có thể sửa sai thông tin tìm kiếm, gợi ý đúng mực thông tin tìm kiếm cho bạn hiệu quả tìm kiếm tốt nhất .

Kho ứng dụng phong phú và đa dạng hơn trước

Tiền thân là nền tảng do goolge tăng trưởng nên kho ứng dụng của nó phong phú hơn hẳn những đối thủ cạnh tranh khác. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng không lấy phí để Giao hàng những nhu yếu : nghe nhạc, xem phim, … Trình duyệt web, YouTube, Netflix, VEWD App Store, … ngoài những thì bạn hoàn toàn có thể cài thêm những ứng dụng khác như : FPT Play, Zing Mp3, Zing TV, Nhạc của tui, …
Bạn cũng hoàn toàn có thể chơi game với rất nhiều tựa game hót, nổi tiếng, và cho hình ảnh đẹp, chất lượng âm thanh tốt .

3 – Tivi sony 2022 có giá bao nhiêu

Với những thay đổi trên là rất tuyệt vời, nhưng vẫn còn đó yếu tố tất cả chúng ta chăm sóc đó là mức giá của nó. Tùy thuộc vào kích cỡ màn hình hiển thị, Mã Sản Phẩm mà sẽ có nhiều giá khác nhau hoàn toàn có thể thấy giá của nó giao động từ :

7.2 triệu ~ 79 triệu

Nếu các bạn muốn xem chi tiết giá của từng sản phẩm năm 2019 thì click vào: Bảng giá tivi sony 2022 của chúng tôi

4 – Những mẫu tivi sony bán chạy nhất 2021

Sau đây là những mẫu tivi được nhiều người lựa chọn nhất trong năm 2020, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G  Giá tham khảo ở thời điểm hiện tại: 12.600.000

Smart Tivi Sony 43 inch KDL-43W660G   Giá tham khảo: 9.550.000

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G  Giá tham khảo: 33.000.000

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G  Giá tham khảo: 16.450.000

Smart Tivi Sony 32 inch KDL-32W610G   Giá tham khảo: 7.200.000

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G   Giá tham khảo: 28.700.000

5 – Chúng tôi cam kết là đơn vị bán với giá rẻ nhất

Với những lợi thế dưới đây chúng tôi cam kết là đơn vị bán giá rẻ nhất hiện nay:

  • Bán hàng từ kho đến tận nơi người tiêu dùng không qua một đơn vị chức năng trung gian nào
  • Hàng chúng tôi nhập trực tiếp từ hãng sản xuất là đối tác chiến lược của chúng tôi lâu năm
  • Mô hình bán trực tuyến và quản trị nhân sự tinh gọn, ngân sách tiết kiệm ngân sách và chi phí tối thiểu chỉ mất tiền thuê kho, nhân viên cấp dưới giao nhận ( thay vì mặt phẳng đắt đỏ, mạng lưới hệ thống bù lỗ lẫn nhau, quản trị cồng kềnh của những ẩm thực ăn uống ) thế cho nên mà người mua sẽ nhận được mẫu sản phẩm với giá rẻ nhất .

Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569