<

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện – Tài liệu text

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

Xem thêm: Dịch vụ sửa điện gia dụng tại nhà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (909.68 KB, 21 trang )

• Phân chia thời lượng:
-Tiết 1: + Tìm hiểu dụng cụ, TBĐ, vật liệu.
+ Tìm hiểu chức năng của bảng điện.
+ Tìm hiểu sơ đồ điện.
-Tiết 2: + Tìm hiểu qui trình lắp đặt .
+ Thực hành lắp đặt bảng điện theo sơ đồ điện.
-Tiết 3: + Thực hành lắp đặt bảng điện theo sơ đồ
điện.
+ Nhận xét, đánh giá.

Để lắp đặt mạch điện bảng điện sau cần sử dụng
những dụng cụ, vật liệu, thiết bị gì?

O
A

Kwh
Phòng B

Phòng A

Bảng điện
chính
Bảng điện nhánh

Quan sát trả lời các câu hỏi sau:
1. Chức năng của bảng điện?
2. Bảng điện của mạng điện trong nhà được chia thành

mấy loại? Trên đó có lắp những thiết bị gì ?

Bảng điện
chính

O
A
A
O

1
2 KW
h
3
6

Bảng điện nhánh

4

5

O
A


cắm
điện

Cầu
chì
Công
tắc

Đèn
sợi đốt

Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện

Quan sát và cho biết:
– Các mạch điện được mắc như thế nào?
– Mạch điện gồm những phần tử nào? các phần tử được nối
với nhau như thế nào ?

1. Mục đích sử dụng của bảng điện?
2. Vị trí lắp đặt bảng điện?
3. Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện
trên bảng điện?

Một số lưu ý trước khi lắp đặt mạch điện:
– Mục đích sử dụng: dùng để điều khiển hợp lí nguồn năng lượng điện
cho mạng điện và những đồ dùng điện.
– Vị trí lắp đặt bảng điện: gần cửa ra vào hoặc nơi thuận tiện nhất,
cách mặt đất khoảng từ 1 mét trở lên.
– Vị trí, cách lắp đặt các phần tử của mạch điện: cân đối, chắc chắn,
khoa học, thẩm mỹ, thuận tiện và hiệu quả sử dụng cao.

* Cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn điện cho quá trình sử dụng.

Các bước

Hình biểu diễn

A

Vẽ đường dây nguồn

O
A
O

Xác định vị trí để bảng điện,
bóng đèn

Xác định vị trí các thiết
bị điện trên bảng điện

Vẽ đường dây dẫn theo
sơ đồ nguyên lí

Từ sơ đồ nguyên lí ta có thể vẽ được nhiều sơ đồ lắp đặt như sau:

O
A

Vina

Vina

Sơ đồ lắp đặt mạch điện điện

O
A

O
A

O
A

Sơ đồ nguyên lí

Sơ đồ lắp đặt

So sánh sự khác nhau về đặc điểm và công dụng
của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt?

Sơ đồ

Đặc điểm

Sơ đồ nguyên lí Là sơ đồ chỉ nêu
lên mối liên hệ về
điện giữa các phần
tử(TBD, ĐDĐ, …)

Sơ đồ lắp đặt

Là sơ đồ thể hiện
rõ vị trí, cách lắp
đặt của các phần
tử (TBD, ĐDĐ, …)

Công dụng
Để tìm hiểu
nguyên lí làm
việc của mạch
điện

Dự trù vật liệu,
lắp đặt, sửa chữa
mạch điện

Nhận xét sự bố trí thiết bị điện trên bảng điệndưới đây ?
O

O

A

A

Em có nhận xét gì về Sơ đồ mạch điện sau?
N
L

N
L

* Củng cố:
Em hãy nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đạt mạch điện?
Vẽ đường dây nguồn
Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn
Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lí

Về nhà học bài
Xem trước phần 3: “ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MẠCH
ĐIỆN BẢNG ĐIỆN “
Mỗi cá nhân chuẩn bị:
* Vật liệu, thiết bị
+ 1 bảng điện 150 x 200(mm)
+ 2 cầu chì hộp, 1 công tắc 2 cực, 1 ổ cắm điện, 1 đui đèn
+ Dây dẫn điện đôi lõi nhiều sợi (2m)

+ Băng cách điện
* Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốc dây, tua vit, bút thử điện,

mấy loại ? Trên đó có lắp những thiết bị gì ? Bảng điệnchính2 KWBảng điện nhánhcắmđiệnCầuchìCôngtắcĐènsợi đốtSơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điệnQuan sát và cho biết : – Các mạch điện được mắc như thế nào ? – Mạch điện gồm những thành phần nào ? các thành phần được nốivới nhau như thế nào ? 1. Mục đích sử dụng của bảng điện ? 2. Vị trí lắp đặt bảng điện ? 3. Vị trí, cách lắp đặt các thành phần của mạch điệntrên bảng điện ? Một số quan tâm trước khi lắp đặt mạch điện : – Mục đích sử dụng : dùng để tinh chỉnh và điều khiển hợp lý nguồn nguồn năng lượng điệncho mạng điện và những vật dụng điện. – Vị trí lắp đặt bảng điện : gần cửa ra vào hoặc nơi thuận tiện nhất, cách mặt đất khoảng chừng từ 1 mét trở lên. – Vị trí, cách lắp đặt các thành phần của mạch điện : cân đối, chắc như đinh, khoa học, thẩm mỹ và nghệ thuật, thuận tiện và hiệu suất cao sử dụng cao. * Cần đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm đến sự bảo đảm an toàn điện cho quy trình sử dụng. Các bướcHình biểu diễnVẽ đường dây nguồnXác định vị trí để bảng điện, bóng đènXác định vị trí các thiếtbị điện trên bảng điệnVẽ đường dây dẫn theosơ đồ nguyên líTừ sơ đồ nguyên lí ta hoàn toàn có thể vẽ được nhiều sơ đồ lắp đặt như sau : VinaVinaSơ đồ lắp đặt mạch điện điệnSơ đồ nguyên líSơ đồ lắp đặtSo sánh sự khác nhau về đặc thù và công dụngcủa sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt ? Sơ đồĐặc điểmSơ đồ nguyên lí Là sơ đồ chỉ nêulên mối liên hệ vềđiện giữa các phầntử ( thái bình dương, ĐDĐ, … ) Sơ đồ lắp đặtLà sơ đồ thể hiệnrõ vị trí, cách lắpđặt của các phầntử ( thái bình dương, ĐDĐ, … ) Công dụngĐể tìm hiểunguyên lí làmviệc của mạchđiệnDự trù vật tư, lắp đặt, sửa chữamạch điệnNhận xét sự sắp xếp thiết bị điện trên bảng điệndưới đây ? Em có nhận xét gì về Sơ đồ mạch điện sau ? * Củng cố : Em hãy nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đạt mạch điện ?  Vẽ đường dây nguồn  Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn  Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện  Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lí  Về nhà học bài  Xem trước phần 3 : “ QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MẠCHĐIỆN BẢNG ĐIỆN “  Mỗi cá thể chuẩn bị sẵn sàng : * Vật liệu, thiết bị + 1 bảng điện 150 x 200 ( mm ) + 2 cầu chì hộp, 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 ổ cắm điện, 1 đui đèn + Dây dẫn điện đôi lõi nhiều sợi ( 2 m ) + Băng cách điện * Dụng cụ : Kìm cắt dây, kìm tuốc dây, tua vit, bút thử điện ,


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay