Cho thuê tài chính là gì? gồm những loại nào?

Cho thuê tài chính là gì? gồm những loại nào?

1- Cho thuê tài chính là gì?
Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa Bên cho thuê là các công ty Cho thuê tài chính và Bên thuê là khách hàng.
Bên cho thuê (công ty CTTC) cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê.
Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận.
2- Những đối tượng nào được thuê tài chính?
Tất cả các tổ chức hoạt động, cá nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình, gồm:
• Cá nhân, hộ gia đình
• Doanh nghiệp
• Các tổ chức khác thuộc đối tượng vay của các tổ chức tín dụng.
3- Tài sản thuê gồm những loại nào?
Là các tài sản được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; còn mới hoặc đã qua sử dụng được phép giao dịch, được Bên thuê sử dụng để phục vụ cho hoạt động của mình, gồm:
• Phương tiện vận chuyển
• Máy móc, thiết bị thi công
• Dây chuyền sản xuất
• Thiết bị gắn liền với
• Các động sản khác không bị pháp luật cấm.
Các tài sản đó được Công ty CTTC mua theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản này trong suốt thời hạn cho thuê. Hiện nay, các công ty CTTC chưa được cho thuê .
4- Thời hạn cho thuê được tính thế nào?
Là khoảng thời gian tính từ thời điểm Bên thuê nhận nợ tiền thuê tài chính cho đến khi trả hết nợ tiền thuê đã được thỏa thuận ghi trong Hợp đồng cho thuê tài chính. Thời hạn cho thuê được thỏa thuận giữa Công ty CTTC và khách hàng, căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của dự án đầu tư, nguồn vốn cho thuê tài chính của Công ty CTTC. Với tổ chức nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Bạn đang đọc: Cho thuê tài chính là gì?

5- Thời gian ân hạn là gì?
Là khoảng thời gian tính từ thời điểm Công ty CTTC thanh toán khoản tiền đầu tiên cho nhà cung cấp đến thời điểm bắt đầu tính thời gian của kì hạn trả nợ thứ nhất, trong khoảng thời gian đó khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Thời gian ân hạn được quy định tùy thuộc loại hình tài sản.
6- Kỳ hạn trả nợ như thế nào?
Là các khoảng thời gian trong thời hạn cho thuê tài chính đã được thoả thuận giữa Công ty CTTC và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần số tiền thuê tài chính cho Công ty CTTC.
7- Dự án/Phương án đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống là gì?
Là các tài liệu mà khách hàng gửi đến Công ty CTTC, là một tập hợp những đề xuất; trong đó có nhu cầu thuê tài chính, cách thức sử dụng tài sản thuê và cách thức trả nợ thuê tài chính trong một khoảng thời gian xác định.
8- Khả năng tài chính của khách hàng là gì?
Là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng để bảo đảm hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán (bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán đối với khoản cho thuê tài chính đang được xem xét).
9- Lãi suất cho thuê cho thuê tài chính được xác định như thế nào?
Lãi suất cho thuê tài chính được xác định trên cơ sở các căn cứ: lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước ban hành; lãi suất huy động bình quân của công ty CTTC; thực tế lãi suất cho vay của các tổ chức TC, tổ chức phi ngân hàng khác và nhu cầu vay vốn của từng khách hàng.
10- Các thủ tục thuê tài chính của Công ty?

Mời bạn tìm hiểu thêm Mục Sản phẩm và dịch vụ

11- Thời gian xử lý hồ sơ cho thuê tài chính là bao lâu?

Trung bình trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc, tuỳ thuộc vào độ phức tạp của dự án, việc cung cấp đầy đủ hồ sơ của khách hàng; cự ly khoảng cách.
12- Thuê tài chính có yêu cầu thế chấp tài sản không?
Bên thuê không phải thế chấp tài sản.

Xem thêm: Thuê Căn Hộ Căn hộ Topaz Elite, Quận 8 Giá Tốt T9/2022

13- Công ty có cho thuê các tài sản đã qua sử dụng?
Có, với điều kiện các thiết bị máy móc đang còn hoạt động tốt và xác định được giá bởi các cơ quan chuyên môn.
14- Ai là người định giá tài sản?
Trong HĐ thuê tài chính với Vietinbank Leasing có ghi rõ, khách hàng có quyền lựa chọn, thỏa thuận với bên cung cấp về đặc tính kỹ thuật, giá cả, cách thức và thời hạn giao nhận, lắp đặt và bảo hành tài sản cho thuê. Như vậy giá trị tài sản do bên thuê thỏa thuận với nhà cung cấp, Vietinbank Leasing chỉ chịu trách nhiệm kiểm soát tính hợp lý của giá cả để quyết định hạn mức cho thuê tài chính
15- Tỷ lệ cho thuê là bao nhiêu?
Tối đa 80% tổng giá trị tài sản cho thuê, tương ứng tỷ lệ trả trước tối đa của khách hàng là 20% tổng giá tri tài sản.
16- Tỷ lệ ký cược như thế nào?
Hay còn gọi là tỷ lệ ký quỹ, thường từ 0 – 5% tổng giá trị tài sản.
17- Giá chọn mua (hay giá mua lại tài sản thuê) là bao nhiêu?
Khi Bên thuê trả hết nợ gốc và lãi của Hợp đồng cho thuê tài chính, tài sản thuê được bán cho Bên thuê với giá thấp nhất là 0,1% giá mua tài sản (làm tròn ngàn đồng); mức bán tối thiểu 500 ngàn đồng/1 tài sản và tối đa là 30 triệu đồng/ 1 tài sản.
18- Kỳ trả nợ và lịch thanh toán như thế nào?
Kỳ trả nợ được thỏa thuận giữa Công ty CTTC và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng thanh toán tiền thuê của khách hàng và nguồn vốn cho thuê tài chính của Công ty. Kỳ trả nợ có thể theo tháng hoặc quý và số tiền trả nợ gốc mỗi kỳ có thể không bằng nhau. Lịch thanh toán sẽ được Công ty CTTC gửi đến khách hàng tối thiểu 2 ngày trước ngày đến hạn thanh toán.
19- Đồng tiền sử dụng trong cho thuê tài chính gồm những loại nào?
Việt Nam đồng (VND) hoặc các loại ngoại tệ mạnh (USD – EUR – JPY – CAD… ). Mời bạn xem thêm điều kiện thuê bằng ngoại tệ trong mục Sản phẩm và dịch vụ
20- Chi phí thuê có được coi là chi phí hợp lý không?
Tất cả các khoản phí do bên Vietinbank Leasing thuê đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ và đều được hạch toán như các chi phí hợp lý.
21- Việc mua bảo hiểm cho thiết bị thuê như thế nào?
Tài sản cho thuê phải được mua bảo hiểm trong suốt thời gian cho thuê. Việc mua bảo hiểm phải được thực hiện tại một công ty Bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Bên cho thuê (công ty CTTC) có trách nhiệm làm thủ tục mua bảo hiểm tài sản. Giấy chứng nhận bảo hiểm phải ghi rõ người thụ hưởng là Bên cho thuê (công ty CTTC). Bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm do bên thuê giữ.
22- Đối với khách hàng thuê xe, khi kết thức thời hạn thuê chuyển quyền sở hữu có phải đóng thuế trước bạ không?
Theo điểm g, điều 10 mục III phần I của thông tư số 95 /2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, Tài sản cho thuê của các công ty cho thuê tài chính chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê (kể cả trường hợp công ty cho thuê tài chính chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính cũng được coi là kết thúc thời hạn thuê) thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp này, chủ tài sản (bên thuê) phải xuất trình cho cơ quan Thuế:
– Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.
– Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản.
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho thuê tài chính.

23- Tôi có thể thanh lý Hợp đồng thuê tài chính trước thời hạn không?
Có. Tuy nhiên, khách hàng chỉ được thanh lý khi Hợp đồng cho thuê tài chính đã thực hiện ít nhất 18 tháng và nộp một khoản phí nhất định.
24- Tôi muốn biết về Thủ tục Thanh lý?
Trong trường hợp thanh lý trước hạn, khách hàng làm đơn xin thanh lý trước hạn trong đó ghi rõ lý do thanh toán trước hạn và gửi về Vietinbank Leasing. Trong trường hợp thanh lý khi hết thời hạn thuê như trong hợp đồng, Vietinbank Leasing sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết và tiến hành chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho khách hàng như thỏa thuận trong hợp đồng khi khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán với Vietinbank Leasing (như nợ gốc, lãi, giá chọn mua…)
25- Các chính sách ưu đãi về thuế có áp dụng với hình thức thuê tài chính?
Điều 22 Nghị định của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính ghi rõ “Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này”.

 


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay