Công ty cho thuê tài chính là gì? Khái niệm theo quy định hiện hành

Công ty cho thuê tài chính là gì? Khái niệm theo quy định hiện hành

Công ty cho thuê tài chính là gì?

Được Open từ rất sớm trong lịch sử vẻ vang quốc tế văn minh quả đât, cho thuê tài chính là một mô hình rất được ưu thích trên quốc tế, không những vì nó phân phối được nhu yếu hoạt động và sinh hoạt tiêu dùng và sản xuất cho nền kinh tế tài chính mà còn bởi tính bảo đảm an toàn và hiệu suất cao của nó. Vậy Công ty cho thuê tài chính là gì ? Kính mời người sử dụng cùng Luật Phamlaw tìm hiểu và khám phá qua bài viết sau đây .

Công ty cho thuê tài chính là gì? Khái niệm theo quy định hiện hành

Công ty cho thuê tài chính là gì? Khái niệm theo quy định hiện hành

Theo các tài liệu cũ, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy phiến đất có khắc chữ ở thành phố cổ của người Summerian (gần vịnh Ba Tư) ghi nhận giao dịch cho thuê tài sản đầu tiên được thực hiện vào năm 2010 trước Công nguyên. Các thầy tu là người giữ vai trò cho thuê và người thuê là nông dân tự do. Tài sản thời kỳ đó khá đa đang bao gồm: công cụ sản xuất nông nghiệp, súc vật kéo, nhà cửa… Nền văn minh cổ đại Ai Cập, Hy Lạp, La Mã đã chứng kiến nhiều giao dịch cho thuê và tài sản cá nhân. Trong các giao dịch này, bên cho thuê sẽ chuyển giao quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một thời gian nhất định và bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê. Các giao dịch cho thuê tài sản này, ở thời cổ đại, thuộc hình thức cho thuê truyền thống. Trong suốt lịch sử hàng ngàn năm tồn tại của nó, không có sự thay đổi lớn nào về tính chất giao dịch bởi tín dụng thuê mua hay còn gọi là cho thuê tài chính.

Theo quan điểm của Ủy ban về chuẩn mực kế toán quốc tế IASC International Accounting Standards Committee : Cho thuê tài chính là loại cho thuê có năng lực vận động và di chuyển về cơ bản tổng thể những rủi ro đáng tiếc và quyền lợi gắn liền với quyền sở hữu tài sản. Quyền sở hữu đó sau cuối cũng hoàn toàn có thể được chuyển giao hoặc không được chuyển giao .Ở Nước Ta, hoạt động giải trí cho thuê tài chính Open vào năm 1995, muộn hơn nhiều so với những nước khác trên quốc tế. Khái niệm cho thuê tài chính lần tiên phong được đề cập tại Điều 1 Quy chế trong thời điểm tạm thời về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của công ty cho thuê tài chính tại Nước Ta ( phát hành kèm theo Nghị định 64 / CP ngày 09/10/1995 của Chính Phủ ) : “ Cho thuê tài chính là một hoạt động giải trí tín dụng thanh toán trung, dài hạn trải qua việc cho thuê máy móc – thiết bị và những động sản khác. Bên cho thuê cam kết mua máy móc-thiết bị và động sản theo nhu yếu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu so với gia tài cho thuê. Bên thuê sử dụng gia tài thuê và giao dịch thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận hợp tác và không được hủy bỏ hợp đồng trước hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được chuyển quyền chiếm hữu, mua lại hoặc liên tục thuê gia tài đó theo những điều kiện kèm theo đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thuê. ” .Hiện nay, Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán năm 2010 ( Điều 113 ) và khoản 7 Điều 3 Văn bản hợp nhất 09 / VBHN-NHNN năm 2019 định nghĩa về loại thanh toán giao dịch này rất cụ thể :“ Cho thuê tài chính là hoạt động giải trí cấp tín dụng thanh toán trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính với bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua gia tài cho thuê tài chính theo nhu yếu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu so với gia tài cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng gia tài thuê tài chính và thanh toán giao dịch tiền thuê trong suốt thời hạn thuê lao lý trong hợp đồng cho thuê tài chính ” .Bên cạnh đó, khoản 5 của Văn bản hợp nhất cũng pháp luật : “ Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động giải trí chính là cho thuê tài chính theo pháp luật tại Nghị định này. Dư nợ cho thuê tài chính phải chiếm tối thiểu 70 % tổng dư nợ cấp tín dụng thanh toán ” .Có thể nói, công ty cho thuê tài chính là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán xây dựng dưới hình thức công ty kinh doanh thương mại theo phương pháp đáp ứng vốn cho người mua hầu hết trải qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và những loại động sản khác .Công ty cho thuê tài chính được xây dựng dưới một trong hai hình thức : CT TNHH hoặc CTCP. Chính thế cho nên, những công ty cho thuê tài chính sẽ phải chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật góp vốn đầu tư 2020 và những văn bản hướng dẫn thi hành hai luật đạo này song song với những lao lý có tính chuyên ngành của pháp lý về cho thuê tài chính .Một số công ty cho thuê tài chính điển hình nổi bật ở Việt nam lúc bấy giờ :

  • Công ty cho thuê tài chính (CTTC) TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ khóa học xuất nhập khẩu
  • Công ty CTTC TNHH MTVKexim Việt Nam (100% vốn nước ngoài)
  • Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Á Châu
  • Công ty CCTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Ví dụ : Công ty CTTC TTHH MTV Ngân hàng Công thương Nước Ta cho Công ty Kế toán Việt thuê tài chính một xe xe hơi trong 05 năm. Giá trị sử dụng có ích của xe hơi là 10 năm .

Đặc trưng hoạt động kinh doanh của công ty cho thuê tài chính

Thứ nhất, cho thuê tài chính mang tính chất của hoạt động cho thuê tài sản thông thường

Thực chất, trong thanh toán giao dịch cho thuê tài chính, bên cho thuê hỗ trợ vốn vốn cho bên thuê bằng cách bỏ tiền mua gia tài mà bên thuê nhu yếu. Công ty cho thuê tài chính giành quyền khai thác giá trị sử dụng gia tài đó cho bên thuê nhưng vẫn giữ lại quyền sở hữu so với gia tài cho thuê. Ở đây, bên thuê chỉ có quyền khai thác giá trị sử dụng gia tài chứ không có quyền sở hữu tài sản. Chính sự tách rời giữa quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản trong những thanh toán giao dịch này cho thấy cho thuê tài chính có 1 số ít tín hiệu giống với cho thuê gia tài thường thì .Tuy nhiên, cho thuê tài chính lại khác với cho thuê gia tài thường thì ( hoặc cho thuê quản lý và vận hành ) ở rất nhiều điểm. Trong quan hệ cho thuê tài chính, tổng số tiền bên thuê chấp thuận đồng ý trả cho bên cho thuê trong suốt thời hạn thuê tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn giá trị của gia tài thuê, tức là tối thiểu phải tương tự với vốn góp vốn đầu tư vào gia tài, bên thuê có quyền lựa chọn hoặc có nghĩa vụ và trách nhiệm mua lại gia tài thuê khi hết hạn hợp đồng. Trường hợp mua lại gia tài thuế, giá mua thường tương tự hoặc nhỏ hơn giá trị còn lại của gia tài. Trong quan hệ cho thuê gia tài thường thì, bên thuê không phải trả tổng số tiền thuê tương tự hoặc vượt quá giá trị của tái sản thuê. Tiền thuê thường được xác lập địa thế căn cứ vào nhiều yếu tố như hiệu suất của máy, nhu yếu thị trường so với mẫu sản phẩm sản xuất ra … Ngoài ra, quyền lựa chọn hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm mua lại gia tài thuế không được đặt ra trong loại thanh toán giao dịch này

Thứ hai, cho thuê tài chính là một hình thức cấp tín dụng

Cho thuê tài chính là một thanh toán giao dịch về gia tài giữa bên cho vay ngân hàng nhà nước và những định chế tài chính khác ) và bên đi vay ( doanh nghiệp và những chủ thể khác ), trong đó bên cho vay chuyển tiếp gia tài cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận hợp tác, bên đi vay có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện kèm theo vốn gốc và lãi cho bên đi vay khi đến hạn giao dịch thanh toán .Trong một thanh toán giao dịch cho thuê tài chính, bên cho thuê chuyển giao gia tài thực cho bên thuê sử dụng. Trong quy trình sử dụng gia tài, bên thuê phải thanh toán giao dịch tiền thuê định kỳ cho đến khi hết hạn hợp đồng, khoản tiền thuê này cũng gồm có hai phần : phần vốn gốc và lãi. Đặc biệt, so với những hợp đồng cho thuê tài chính giao dịch thanh toán một phần sau khi chấm hết hợp đồng thuê, tiền lãi được giao dịch thanh toán rất đầy đủ trong thời hạn sử dụng vốn, nhưng phần vốn gốc chưa hoàn trả không thiếu .

Trường hợp này có ba cách giải quyết và được thực hiện trong hợp đồng:

– Bên thuê chấp thuận đồng ý mua gia tài : phần vốn gốc đã được hoàn trả dưới dạng tiền thanh toán giao dịch mua gia tài .– Bên thuê muốn thuê tiếp gia tài : phần vốn gốc được hoàn trả dưới dạng giao dịch thanh toán tiền thuế trong thời hạn hợp đồng cho thuê được gia hạn .– Bên thuê không muốn thuê tiếp gia tài : phần vốn gốc lại được hoàn trả dưới dạng hiện vật, tức là gia tài thuê mua .Có thể thấy rằng, trong thanh toán giao dịch cho thuê tài chính, nguyên tắc hoàn trả của tín dụng thanh toán luôn luôn được bảo vệ ; tiền thuê và giá trị gia tài còn lại thường lớn hơn giá trị gia tài bắt đầu. Đây chính là sự trao đổi gia tài không ngang giá – thực chất của một quan hệ tín dụng thanh toán. Việc quay trở về điểm xuất phát của tín dụng thanh toán không phải như lúc đã nhượng đi mà là một giá trị lớn hơn – đó gọi là tiền lãi mà người đi vay được hưởng ngoài giá trị khởi đầu của tín dụng thanh toán .Tuy nhiên, khi so sánh giữa hoạt động giải trí cho thuê tài chính và cấp tín dụng thanh toán để mua gia tài, tất cả chúng ta có thấy giữa chúng có những điểm không tương đương. Điểm độc lạ cơ bản giữa hai hoạt động giải trí này là ở quyền sở hữu tài sản được hình thành từ nguồn vốn hỗ trợ vốn. Trong hoạt động giải trí cho thuê tài chính, bên cho thuê giữ lại quyền sở hữu tài sản thuê và thu tiền trích khấu hao gia tài thuê. Khi hết thời hạn hợp đồng, bên thuê có quyền lựa chọn giữa việc liên tục thuê hoặc mua lại gia tài theo giá trị còn lại của gia tài. Trong hoạt động giải trí cấp tín dụng thanh toán để mua gia tài, bên đi vay không những có quyền sử dụng mà cả quyền sở hữu tài sản hình thành từ vốn vay và có quyền giữ lại tiền trích khấu hao gia tài đó ; còn bên cho vay có quyền đòi lại cả gốc và lãi vốn cho vay .

Trên đây là bài viết về Công ty cho thuê tài chính là gì? Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508.

5.0


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay