Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | Nhà Thầu – DauThau.INFO

Tất cả Chào hàng cạnh tranh đối đầu rút gọn Chào hàng cạnh tranh đối đầu Chỉ định thầu rút gọn Chi định thầu Đấu thầu hạn chế Đấu thầu thoáng đãng Mua sắm trực tiếp Thư mời bày tỏ chăm sóc Trong trường hợp đặc biệt Tự thực hiện Tuyển chọn dựa trên năng lượng Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và ngân sách Tuyển chọn tư vấn cá thể

Hình thức dự thầu
Điện tử

Trực tiếp

Không xác lập

Lĩnh vực

Hàng hóa
Xây lắp
Tư vấn
Phi tư vấn
Hỗn hợp
Dự án sử dụng đất
Dự án PPP

Loại doanh nghiệp
Tất cả

Chỉ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ

Lĩnh vực
Tỉnh / Thành phố
Tiền đảm bảo

Từ :

Đến :

Giá gói thầu

Từ:

Đến :


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569