Điện lực miền Trung nâng cao hiệu quả quản lý nhờ chuyển đổi số

BNEWS

Trong thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động chuyển dịch 100% hoạt động quản trị, điều hành lên môi trường số. 

Được đưa vào sử dụng từ năm 2017, đến nay hệ thống ứng dụng “văn phòng điện tử” mang tên CPC-eOffice của EVNCPC đã đem lại nhiều tiện ích như: minh bạch hóa quá trình xử lý văn bản, cải thiện khâu phối hợp xử lý văn bản giữa phòng ban và đơn vị, kiểm soát và đo lường được thời gian xử lý công việc; nâng cao hiệu quả công việc rút ngắn thời gian ban hành văn bản bình quân 4 giờ xuống còn 1,5 giờ mỗi văn bản, tạo môi trường làm việc linh động về không gian và thời gian; đồng thời giảm chi phí văn phòng phẩm, chi phí chuyển phát văn bản, chi phí thông tin liên lạc nội bộ…
Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đơn vị đã không ngừng thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ mới, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.
Ông Ngô Tấn Cư cho biết: “Toàn bộ hồ sơ khách hàng tại 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã được EVNCPC số hóa và lưu trữ trên không gian mạng nên các nhân viên được phân quyền chỉ cần có thiết bị truy cập Internet là có thể tra cứu, xử lý công việc tại mọi nơi, mọi lúc. Tất cả các văn bản, báo cáo nội bộ cũng đã được số hóa, xử lý online, từ đó giảm thời gian lưu chuyển văn bản, công văn trong nội bộ tổng công ty; đồng thời xóa bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý. Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đã đề ra nhằm phấn đấu đến tháng 6/2022 cơ bản trở thành doanh nghiệp số.”
“Văn phòng điện tử” CPC-eOffice hiện có gần 4 triệu văn bản luân chuyển trong toàn hệ thống, gần 50 triệu  tin nhắn được trao đổi và hơn 98% văn bản phát hành xuất phát từ ký số, kết nối với 31 phần mềm nghiệp vụ khác của EVNCPC. CPC-eOffice đã thật sự trợ thành hệ thống “lõi” kết nối các phần mềm nghiệp vụ khác hình thành “hệ sinh thái số” trong hoạt động quản trị nội bộ./.

Điều này đã phát huy hiệu quả hết sức rõ rệt, đảm bảo EVNCPC có thể hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo cung cấp điện cho hơn 4 triệu khách hàng, đặc biệt là các điểm cách ly, chữa bệnh COVID-19 trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.Được đưa vào sử dụng từ năm 2017, đến nay hệ thống ứng dụng “văn phòng điện tử” mang tên CPC-eOffice của EVNCPC đã đem lại nhiều tiện ích như: minh bạch hóa quá trình xử lý văn bản, cải thiện khâu phối hợp xử lý văn bản giữa phòng ban và đơn vị, kiểm soát và đo lường được thời gian xử lý công việc; nâng cao hiệu quả công việc rút ngắn thời gian ban hành văn bản bình quân 4 giờ xuống còn 1,5 giờ mỗi văn bản, tạo môi trường làm việc linh động về không gian và thời gian; đồng thời giảm chi phí văn phòng phẩm, chi phí chuyển phát văn bản, chi phí thông tin liên lạc nội bộ…Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đơn vị đã không ngừng thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ mới, thực hiện chuyển dịch doanh nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và số hóa để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.Ông Ngô Tấn Cư cho biết: “Toàn bộ hồ sơ khách hàng tại 13 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã được EVNCPC số hóa và lưu trữ trên không gian mạng nên các nhân viên được phân quyền chỉ cần có thiết bị truy cập Internet là có thể tra cứu, xử lý công việc tại mọi nơi, mọi lúc. Tất cả các văn bản, báo cáo nội bộ cũng đã được số hóa, xử lý online, từ đó giảm thời gian lưu chuyển văn bản, công văn trong nội bộ tổng công ty; đồng thời xóa bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý. Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đã đề ra nhằm phấn đấu đến tháng 6/2022 cơ bản trở thành doanh nghiệp số.”“Văn phòng điện tử” CPC-eOffice hiện có gần 4 triệu văn bản luân chuyển trong toàn hệ thống, gần 50 triệu tin nhắn được trao đổi và hơn 98% văn bản phát hành xuất phát từ ký số, kết nối với 31 phần mềm nghiệp vụ khác của EVNCPC. CPC-eOffice đã thật sự trợ thành hệ thống “lõi” kết nối các phần mềm nghiệp vụ khác hình thành “hệ sinh thái số” trong hoạt động quản trị nội bộ./.

Xem thêm: Vietcombank


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569