Phần mềm quản lý sửa chữa, bán hàng thiết bị máy móc

1. Quản lý DANH MỤC

– Quản lý danh sách 

khách hàng

, đối tác chiến lược, nhà phân phối, khu vực (Cho phép đưa tài liệu người mua từ file Excel vào ứng dụng)

– Quản lý danh mục nhóm mẫu sản phẩm, mẫu sản phẩm ,dịch vụ.Ngoài thông tin căn bản của mặt hàng thì phần mềm hỗ trợ nâng cao 3 giá bán (giá sỉ, giá lẻ, giá khuyến mãi), 1 giá nhập, 2 đơn vị chức năng tính (1 đơn vị căn bản, 1 đơn vị qui đổi thùng) (Cho phép đưa – Import dữ liệu mẫu sản phẩm, nhóm loại sản phẩm từ file Excel vào ứng dụng)

– In tem mã vạch mẫu sản phẩm, dịch vụ ngay trên phần mềm (khổ A4 65 tem, 2 tem 35×22, 3 tem 35×22,…)

– Quản lý danh mục thiết bị – máy móc, loại thiết bị, hãng sản xuất(Cho phép đưa – Import dữ liệu thiết bịtừ file Excel vào ứng dụng)

– In tem thiết bịđể dán trên hồ sơ (2 tem 35×22,…)

– Quản lý danh mục kho hàng (đa kho)

– Quản lý danh sách nhân viên cấp dưới ,vị trí, bộ phận (nhân viên kỹ thuật sửa chữa – bảo dưỡng, bán hàng, kinh doanh, kế toán…)

– Quản lý danh sách ngân hàng nhà nước

– Quản lý danh mục nhóm Thu, Chi nội bộ

2. Quản lý dịch vụ SỬA CHỮA, BẢO HÀNH ,BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ – MÁY MÓC (cho phép quét mã vạch khi xuất hàng)


– Quản lý và tạo lập phiếu đảm nhiệm, khảo sát và làm giá dịch vụ sửa chữa, bảo hành thiết bị

– Quản lý và tạo lập đơn hàng sửa chửa, bảo hành thiết bị. 

Màn hình tạo lập đơn hàng thông minh

 với các tính năng:

+ Cho phép tìm kiếm thuận tiện thiết bị (theo tên/mã thiết bị, khách hàng, điện thoại, địa chỉ) và hiển thị lược sử sửa chữa, bảo hành, bảo trì cụ thể của thiết bị ngay trên màn hình lập phiếu giúp dễ dàng tra cứu

+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mẫu sản phẩm ,phụ tùng, linh phụ kiện thuận tiện theo bất kể ký tự tên mặt hàng, mã hàng

+ Cho phép quét mã vạch linh kiện, phụ tùng, mặt hàng thay thế sửa chữa bảo hành (Mặt hàng đã có mã vạch)

+ Hiển thị và lấy giá bán ( lẻ, khuyến mãi) tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu

+ Cho phép lấy tài liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có

+ Hiển thị tồn dưngay khi nhập liệu, tự động hóa quy đổi đơn vị chức năng tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.

+ Cho phép tùy chọn nhiều mẫu in, khổ in(A5, A4) và thích hợp với những máy in thông dụng trên thị trường

– Quản lý theo dõi thuận tiện list thiết bị – máy móc, chủ thiết bị, lược sử sửa chữa (tiền công, linh kiện thay thế, ngày sửa, nhân viên sửa, công việc) ứng với từng thiết bị, hàng khác nhau.

– Quản lý và theo dõi đơn hàng nợ công, thu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)

– Xem lịch đến hạn bảo trì – bảo dưỡng thiết bị , phụ tùng hoặc linh phụ kiện đã thay trước đây

– Báo cáo thông kê doanh thu dịch vụ sữa chữa (ngày tháng, thiết bị, loại thiết bị, hãng sản xuất, khách hàng, mặt hàng, nhân viên, khu vực)

– Thống kê lệch giá sửa chữa bảo trì theotháng / năm,người muavới dạng số liệu, biểu đồ trực quan

– Báo cáo thống kê doanh thu và doanh thu chi tiết phụ tùng, linh phụ kiện đã xuất cho sửa chữa (theo ngày tháng, thiết bị, đơn hàng, khách hàng, khu vực)

– Báo cáo nợ công và lược sử / sao kê thanh toán giao dịch người mua (chi tiết giao dịch sửa thiết bị, mua hàng, trả tiền, ứng trước tiền, công nợ)

3. Quản lý các hóa đơn, chứng từ XUẤT – BÁN HÀNG (cho phép quét mã vạch)

– Quản lý và tạo lập gói hàng Combo (Dùng cho khuyến mãi, giảm giá, bán hàng theo gói…) 

– Quản lý và tạo lập đơn đặt hàng trước từ khách hàng (Dùng cho chuẩn bị hàng từ trước, đặt nhà cung cấp hoặc đặt sản xuất)

– Quản lý và tạo lập đơn xuất bán hàng bán sỉ / lẻ .Màn hình tạo lập đơn xuất – bán hàng thông mình với các tính năng:

+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mẫu sản phẩm thuận tiện theo bất kể ký tự tên mặt hàng, mã hàng

+ Cho phép quét mã vạch bán hàng linh kiện, phụ tùng, mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)

+ Hiển thị và lấy giá bán (giá sỉ, lẻ, khuyến mãi), % chiết khấu tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu

+ Cho phép điền số tháng nhắc nhở Bảo hành trên mặt hàng xuất bán.

+ Cho phép ghi các thông tin bổ sung Serial / Imei, Model, sắc tố trên các mặt hàng xuất trên đơn hàng.

+ Cho phép lấy tài liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ

+ Hiển thị tồn dưngay khi nhập liệu, lược sử giá bán từng mặt hàng cụ thể ứng với khách hàng cũ, tự động hóa quy đổi đơn vị chức năng tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.

+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng loại sản phẩm là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng.

+  Hiển thị nợ công tổng của khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.

+  Cho phép tùy chọn nhiều mẫu in, khổ in(57, 80, A5, A4, A3) và thích hợp với những máy in thông dụng trên thị trường

– Quản lý và tạo lập 

đơn trả hàng

 từ khách hàng (Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ)

– Quản lý đơn hàng tổng theo ngày tháng, khu vực, khách hàng, nhân viên (Dùng cho việc lấy hàng, kiểm hàng và xuất hàng đi theo tuyến, khu vực mỗi ngày)

– Quản lý và theo dõi đơn hàng nợ công, hạn nợ, thu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)

– Quản lý và nhắc nhở đến hạn bảo trì, bh mặt hàng đã xuất bán

– Báo cáo đơn hàng xuất / trả tổng quát, chi tiết cụ thể (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, ModelSerial/Imei, khách hàng, khu vực, nhân viên kinh doanh)

– Báo cáo doanh thu, doanh thu bán hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực, kho hàng, nhân viên kinh doanh)

– Báo cáo nợ công tổng quát, cụ thể trên từng khách hàng

– Báo cáo lược sử thanh toán giao dịch cụ thể (sao kê) của người mua (chi tiết các lần giao dịch bán hàng, trả hàng, trả tiền, ứng tiền)

– Thống kê KPI doanh thu bán hàng trên từng nhân viên cấp dưới, người mua, mẫu sản phẩm, nhóm mẫu sản phẩm, khu vực

– Thống kê lệch giá bán hàng theo tháng / năm, nhóm mẫu sản phẩm với dạngbiểu đồvàsố liệu

– Thống kê lệch giá bán hàng theo mẫu sản phẩm (Mặt hàng cháy khách nhất, số lượng bán được nhiều nhất)

– Thống kê lệch giá theo người mua (Doanh thu người mua nào cao nhất, mua nhiều mẫu sản phẩm nhất)

4. Quản lý các hóa đơn, chứng từ MUA – NHẬP HÀNG (cho phép quét mã vạch)

– Quản lý và tạo lập phiếu đặt mua hàng trước với nhà cung cấp (cho phép đặt hàng sắp hết trong kho)

– Quản lý và tạo lập đơn mua – nhập hàng từ nhà cung cấp. 

Màn hình tạo lập đơn nhập – mua hàng thông mình

 với các tính năng:

+ Hiển thị danh sách và tìm kiếm mẫu sản phẩm thuận tiện theo bất kể ký tựtên mặt hàng, mã hàng

+ Cho phép quét mã vạch nhậphàng linh kiện, phụ tùng, mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)

+ Hiển thị và lấygiá nhập, giá trung bình nhập tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu

+ Cho phép lấy tài liệu từ đơn đặt hàng ,hoặc copy từ đơn hàng cũ

+ Hiển thị tồn dưngay khi nhập liệu, tự động hóa quy đổi đơn vị chức năng tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.

+ Cho phép nhập cùng lúc số lượng mẫu sản phẩm là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng

+  Hiển thị nợ công tổng của nhà cung cấp, đồng thời cho phép  trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.

– Quản lý và tạo lập đơn trả hàng cho nhà cung cấp (cho phép lấy dữ liệu đặt hàng)

– Báo cáo đơn nhập / trả hàng tổng quát và chi tiết cụ thể trên từng mặt hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, ModelSerial/Imei, nhà cung cấp, kho)

– Báo cáo nợ công tổng và lược sử thanh toán giao dịch với nhà cung ứng (chi tiết các lần giao dịch mua hàng, trả hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền hàng)

– Quản lý và theo dõi đơn hàng nợ công, chi trả tiền công nợ nhà cung ứng

5. Quản lý KHO HÀNG

– Quản lý hàng xuất hàng khác (quá hạn, hư hại, mất mát…), chuyển kho

– Báo cáo tồn dư tổng quát, chi tiết cụ thể(cho phép lọc theo ngày tháng, kho, số tồn min/max)

– Bảng kê cụ thể nhập, xuất hàng (cho phép lọc theo ngày tháng, kho)

– Lập phiếu đặt hàng trước cho các mặt hàng sắp hết hàng.

6. Quản lý THU/CHI TIỀN nội bộ

– Quản lý các chứng từthu, chi tiền nội bộ (theo nhóm)

– Quản lý chuyển tiền nội bộ (từ quỹ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng và ngược lại)

7. Báo cáo TÀI CHÍNH

– Báo cáo thu tiền tổng hợp (Thu tiền bán hàng, tiền dịch vụ sửa chữa – bảo dưỡng thiết bị, tiền thu công nợ, ứng tiền trước từ khách hàng, thu theo nhóm)

– Báo cáo chi tiền tổng hợp (Chi tiền mua hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp, chi theo nhóm)

– Báo cáo sổ quỹ tiền (gồm tiền mặt, ngân hàng)

8. Quản lý NGƯỜI DÙNG

– Thay đổi mật khẩu người quản trị

– Quản lý và tạo đại lý / shop

– Quản lý, tạo người dùng(user) phần mềm

– Quản trị và phân quyền người dùng hạng sang theo từng chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật – an toàn.

9. Quản lý CẤU HÌNH THAM SỐ HỆ THỐNG

– Năm tài chính

– Mẫu in, khổ in bán hàng/dịch vụ (tùy chọn nhiều khổ in 57, 80, A5, A4, A3)

– Thời gian được cho phép xóa sửa tài liệu

– Cho hoặc không cho phép xuất hàng khi không có hàng tồn dư

– Quản trị tài liệu ứng dụng: sao lưu dữ liệu tự động, phục hồi dữ liệu

– Quản trị máy tính (PC/Latop) kết nối phần mềm

10. Khả năng MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO

– Phần mềm dùng được cho cả mạng lưới hệ thống bán hàng nhiều trungtâm / cửa hàng điện máy, sửa chữa – Bảo hành, dùng chung với giải pháp sử dụng chung server tài liệu. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server )

– Phát triển tích hợp thêm báo cáo giải trình chạy trên nền web / app cho mobile, ipad, tablet … để tiện việc theo dõi báo cáo giải trình ( Chi tiêu thỏa tuận )

– Phát triển thêm tính năng mới hoặc update bổ trợ thêm tính năng cũ theo nhu yếu đơn cử từng người mua ( Ngân sách chi tiêu thóa thuận )

Giao diện chính phần mềm (Ver 5.5)


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569