Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất chi tiết nhất

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất là gì ? Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất để làm gì ? Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất ? Hướng dẫn lập Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất ? Một số lao lý tương quan ?

Cơ sở vật chất là phương tiện đi lại ship hàng trong việc làm của hầu hết người lao động hoạch cả người sử dụng lao động. Nếu trong việc làm hàng ngày không bảo vệ được cơ sở vật chất một cách hoàn thành xong sẽ dẫn đến hậu quả cơ sở thao tác sẽ không hề thao tác được hoặc thao tác bằng bằng tay thủ công nên sẽ ngưng trệ, hạn chế chất lượng việc làm hằng ngày. Để bảo vệ cho việc làm diễn ra thuận tiện thì doanh nghiệp, công ty làm kinh doanh thương mại và bộ phận cơ sở vật chất phải luôn quan tâm phòng tránh những hư hỏng với vật chất phân phối nhu yếu việc làm và khi nhận thấy cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng hay hư hỏng thì cần đề nghị được Sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất hiện có của những cơ quan, đơn vị chức năng để hoàn toàn có thể đưa vào ship hàng việc làm

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất là gì?

Cơ sở vật chất tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu là một trong những công cụ Giao hàng cho việc làm như so với công ty, doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể thấy cơ sở vật chất gồm : máy vi tính, máy in, máy photo. điều hòa, máy chiếu, …. những công cụ này là nguồn lực tương hỗ trong việc làm rất cao, rút ngắn thời hạn thao tác so với thao tác bằng tay thủ công. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất là mẫu tờ trình nêu rõ tình hình trong thực tiễn cơ sở vật chất của công ty không bảo vệ nhu yếu việc làm của những bộ phận nhân viên cấp dưới của cơ quan trình diễn thông quan văn bản để gửi lên người có chức vụ cao nhất là Giám đốc công ty – doanh nghiệp để đề nghị sửa chữa bảo vệ nhu yếu thao tác. Trong tờ trình phải nêu rõ cơ sở vật chất phải sửa là gì và kinh phí đầu tư dự trù khi sửa chữa.

2. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất để làm gì?

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất là mẫu tờ trình được trưởng phòng, bộ phận nhân viên cấp dưới của công ty / doanh nghiệp lập ra trình lên Giám đốc doanh nghiệp / công ty với mục tiêu trình diễn vè tình hình cơ sở vật chất đang sử dụng và đề nghị công ty, doanh nghiệp sửa chữa lại cơ sở vật chất đang có yếu tố để bảo vệ cho việc làm.

3. Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất?

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

————-

Số : … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Mẫu hợp đồng sửa chữa ô tô, máy móc mới nhất năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

…., ngày … tháng … năm … ..

TỜ TRÌNH

Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất …

Kính gửi: – Giám đốc Công ty…/ Doanh nghiệp …;

Trưởng phòng / bộ phận … … … Căn cứ trong thực tiễn tình hình cơ sở vật chất tại … … … ;

Xem thêm: Tờ trình là gì? Mẫu tờ trình nội bộ lên cấp trên mới nhất 2022

Để bảo vệ những điều kiện kèm theo cơ sở vật chất cho đội ngũ nhân viên cấp dưới và những kế hoạch sắp tới của công ty / doanh nghiệp Đại diện phòng / ban đề xuất kiến nghị sửa chữa cơ sở vật chất. Tình hình cơ sở vật chất lúc bấy giờ :

  • Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở vật chất cần sửa chữa …

Kinh phí cho những nhu yếu tăng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo thực trạng :

  • Nguồn chi phí của công ty ….

Đề nghị Giám đốc công ty và trưởng phòng tạo điều kiện kèm theo … /.

Nơi nhận:

– Như trên ; – Ban giám đốc … ( để b / c ) ; – Trưởng phòng … ( để b / c ) ;

Xem thêm: Hồ sơ, trình tự gói thầu sửa chữa tài sản cố định giá trị nhỏ

– Ông ( bà ) … ( để b / c ) ; – Lưu VT.

TM NHÂN VIÊN…

( ký )

4. Hướng dẫn lập Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất?

– Tên cơ quan thao tác : Doanh nghiệp / công ty – Quốc hiệu và tiêu ngữ – Căn cứ vào tình hình trong thực tiễn để đưa ra loại cơ sở vật chất cần sửa chữa – Kinh phí dự trù sửa chữa

Xem thêm: Mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng sửa chữa nhà trọn gói

– Đề nghị sửa chữa

– Ký xác nhận

5. Một số quy định liên quan?

5.1. Công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Về chủ trương sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất : Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh trong năm kế hoạch có nhu yếu sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra tổ chức triển khai lập biên bản khảo sát, nhìn nhận thực trạng khu công trình cần sửa chữa … có sự tham gia của những cơ quan chuyên ngành ( Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ). Khi có biên bản khảo sát, thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh lập văn bản ( kèm biên bản khảo sát ) gửi Sở Tài chính có quan điểm về kinh phí đầu tư làm cơ sở để cơ quan cấp tỉnh trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét chấp thuận đồng ý chủ trương. Việc giao dự trù kinh phí đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất. Căn cứ chủ trương đã được đồng ý chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, cơ quan cấp tỉnh lập dự trù kinh phí đầu tư thực thi sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất tổng hợp chung vào dự trù gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động giao dự trù triển khai.

 

Hồ sơ tài liệu kèm theo khi gửi cơ quan tài chính để tranh luận dự trù : – Đối với khu công trình sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra có ngân sách thực thi dưới 500 triệu đồng, tài liệu gồm có : Văn bản phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền ; Dự toán và bản vẽ phong cách thiết kế. – Đối với khu công trình sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất có ngân sách thực thi từ 500 triệu đồng trở lên : Ngoài những tài liệu theo lao lý so với những khu công trình có ngân sách triển khai dưới 500 triệu đồng ; cơ quan gửi thêm quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất kèm theo dự án Bất Động Sản ( hoặc quyết định hành động phê duyệt báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật kèm theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật so với khu công trình chỉ lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật ) ; dự án Bất Động Sản, báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật phải có trước khi phân chia dự trù. Thẩm quyền phê duyệt dự trù : – Đối với khu công trình sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất có ngân sách triển khai dưới 500 triệu đồng cơ quan cấp tỉnh lập dự trù kèm theo bản vẽ phong cách thiết kế ( không phải lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật ) gửi Sở Xây dựng đánh giá và thẩm định phê duyệt dự trù và bản vẽ phong cách thiết kế để tổ chức triển khai thực thi duyệt theo Quyết định chuyển nhượng ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. – Đối với khu công trình sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất có ngân sách thực thi từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài những tài liệu theo lao lý so với những khu công trình có ngân sách triển khai dưới 500 triệu đồng cơ quan cấp tỉnh gửi Sở Xây dựng thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật ; sau đó cơ quan cấp tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt theo Quyết định chuyển nhượng ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hình thức lựa chọn nhà thầu thực thi những khu công trình tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất :

Xem thêm: Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Theo pháp luật của Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước. Quyết toán kinh phí đầu tư Các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai tổng hợp chung kinh phí đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất trong báo cáo giải trình quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị chức năng theo pháp luật tại Luật Chi tiêu nhà nước, Luật Kế toán và những văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau : – Các khu công trình có ngân sách thực thi dưới 500 triệu đồng : Các cơ quan, đơn vị chức năng tổng hợp chung trong báo cáo giải trình quyết toán hàng năm theo lao lý tại Thông tư 107 / 2017 / TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. – Các khu công trình có ngân sách thực thi từ 500 triệu đồng trở lên : Ngoài việc lập quyết toán hàng năm theo pháp luật tại Thông tư 107 / 2017 / TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, những cơ quan, đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong theo lao lý tại Thông tư số 10/2020 / TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính lao lý về quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong thuộc nguồn vốn nhà nước. Như vậy, việc sửa chữa bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật được vận dụng theo từng phân cấp đơn vị chức năng và theo phân cấp ngân sách triển khai. Đối với khu công trình có ngân sách dưới 500 triệu thì thẩm quyền ra quyết định hành động sửa chữa thuộc về Sở thiết kế xây dựng thẩm định và đánh giá theo dự trù, còn so với khu công trình trên 500 triệu đồng thì Sở thiết kế xây dựng triển khai lập đánh giá và thẩm định bằng Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật và gửi cho Sở kế hoặc và Đầu tư phê duyệt.

5.2. Công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Về chủ trương sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất : Thủ trưởng cơ quan cấp huyện trong năm kế hoạch có nhu yếu sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất tổ chức triển khai lập biên bản khảo sát, nhìn nhận thực trạng khu công trình cần sửa chữa … có sự tham gia của những cơ quan chuyên ngành ( Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch ). Khi có biên bản khảo sát, thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh lập văn bản ( kèm biên bản khảo sát ) gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch có quan điểm về kinh phí đầu tư làm cơ sở để cơ quan cấp huyện trình UBND huyện xem xét chấp thuận đồng ý chủ trương. Việc giao dự trù kinh phí đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất.

 
Căn cứ chủ trương đã được chấp thuận của UBND huyện, cơ quan cấp huyện lập dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tổng hợp chung vào dự toán gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán thực hiện.

 

Hồ sơ tài liệu kèm theo khi gửi cơ quan tài chính để luận bàn dự trù :

 
– Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng, tài liệu bao gồm: Văn bản phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền; Dự toán và bản vẽ thiết kế.

– Đối với khu công trình sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất có ngân sách triển khai từ 500 triệu đồng trở lên : Ngoài những tài liệu theo pháp luật so với những khu công trình có ngân sách triển khai dưới 500 triệu đồng ; cơ quan gửi thêm quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất kèm theo dự án Bất Động Sản ( hoặc quyết định hành động phê duyệt báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật kèm theo báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật so với khu công trình chỉ lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật ) ; dự án Bất Động Sản, báo cáo giải trình kinh tế tài chính kỹ thuật phải có trước khi phân chia dự trù. Thẩm quyền phê duyệt dự trù :

 
– Đối với công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng cơ quan, đơn vị lập dự toán kèm theo bản vẽ thiết kế (không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) gửi cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ để tổ chức thực hiện.

– Đối với khu công trình sửa chữa, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất có ngân sách triển khai từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài những tài liệu theo lao lý so với những khu công trình có ngân sách thực thi dưới 500 triệu đồng, cơ quan cấp huyện gửi cấp thẩm quyền xem xét thẩm định và đánh giá và phê duyệt dự án Bất Động Sản hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật .

Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mới nhất năm 2022

Hình thức lựa chọn nhà thầu thực thi những khu công trình tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất : Theo pháp luật của Luật uật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước. Quyết toán kinh phí đầu tư

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tổng hợp chung kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể như sau:

– Các khu công trình có ngân sách triển khai dưới 500 triệu đồng : Các cơ quan, đơn vị chức năng tổng hợp chung trong báo cáo giải trình quyết toán hàng năm theo lao lý tại Thông tư 107 / 2017 / TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. – Các khu công trình có ngân sách triển khai từ 500 triệu đồng trở lên : Ngoài việc lập quyết toán hàng năm theo lao lý tại Thông tư 107 / 2017 / TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, những cơ quan, đơn vị chức năng lập báo cáo giải trình quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong theo pháp luật tại Thông tư số 10/2020 / TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính pháp luật về quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai xong thuộc nguồn vốn nhà nước Như vậy, việc sửa chữa bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật được vận dụng cho cơ quan cấp tỉnh và cơ quan cấp huyện. Theo đó, thì so với cấp huyện thì so với khu công trình có ngân sách trên 500 triệu đồng trở lên thì cũng phải lập đánh giá và thẩm định và phê duyệt bằng báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật.


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569