Hướng dẫn chi tiết hạch toán kế toán doanh nghiệp sữa chữa ô tô – SME.MISA.VN

Trong bất kể ngành nghề nào, để hoàn toàn có thể hoàn thành xong tốt việc làm, bạn cần xác lập rõ trách nhiệm mình cần làm. Đối với kế toán doanh nghiệp sửa chữa xe hơi cũng vậy, bạn cần phải biết mình đang theo dõi và hạch toán những thông tin tài khoản nào và cần lập những báo cáo giải trình nào .

Cụ thể, trách nhiệm của kế toán doanh nghiệp sửa chữa xe hơi hằng ngày gồm có :

 • Cuối ngày, kế toán giá thành dịch vụ sửa chữa đối chiếu với thủ quỹ các quyết toán thu tiền khách hàng (Tức là So sánh bên Nợ 1111 về thu tiền dịch vụ với sổ quỹ) trong ngày.
 • Giám sát việc tuân thủ các quy trình đã ban hành liên quan đến quy trình dịch vụ phụ tùng: Khách hàng thanh toán, công việc bảo hành, bảo dưỡng, PDI…
 • Kiểm tra đối chiếu bảo hành bảo dưỡng với bộ phận dịch vụ định kỳ 1 tháng 2 lần. Và đối chiếu với Nhà cung cấp phụ tùng chính hãng của Công ty để xem xét việc bảo hành bảo dưỡng đền bù như thế nào để mà xử lý.
 • Kiểm soát giá trị dịch vụ dở dang, cảnh báo kịp thời các bất cập về sản phẩm dở dang.
 • Kiểm tra đối chiếu với bộ phận dịch vụ báo cáo hàng ngày về dịch vụ sữa chữa.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp các chi phí liên quan (nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung) để tính giá thành dịch vụ sửa chữa, chú ý kiểm soát chi phí vật tư dùng chung.
 • Xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu dịch vụ sửa chữa cũng như ghi nhận giá vốn dịch vụ sữa chữa, đồng thời hạch toán Nợ 632 có 154 của xe đã hoàn thành và theo dõi số dư cuối kỳ của tài khoản 154 (Dịch vụ sửa chữa dở dang cuối kỳ của từng chiếc xe).
 • Phân tích, đánh giá lợi nhuận của dịch vụ sửa chữa từ đó tham gia vào việc xây dựng lại định mức tiền công, định mức hao hụt vật tư sơn, đề xuất phương án tiết kiệm chi phí.
 • Tham gia lập, hoàn thiện, sửa đổi các quy trình cho phù hợp với hoạt động sửa chữa thực tế.
 • Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động dịch vụ phụ tùng hàng tháng và theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ bộ phận dịch vụ tư vấn cho khách hàng về cách thanh toán, và xuất hóa đơn cho khách, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng.

Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp sửa chữa ô tô

Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp sửa chữa xe hơi

Kế toán doanh nghiệp sửa chữa xe hơi sẽ gồm có cả hoạt động giải trí thương mại ( bán phụ tùng ). Và hoạt động giải trí dịch vụ ( dịch vụ sửa chữa ). Thông thường, tất cả chúng ta khó hoàn toàn có thể phân biệt đâu là hoạt động giải trí thương mại, và đâu là hoạt động giải trí sửa sửa để xác lập chi phí 621 cho đúng chuẩn .

Thực tế cho thấy, đối với phụ tùng thì khách hàng phải mua rồi mới thay thế, doanh nghiệp bán theo giá bán chứ không phải theo giá vốn nên cần phải tách rỗ hoạt động này ra khỏi hoạt động sữa chữa và xem đó như là một hoạt động thương mại.
Hạch toán kế toán doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng và sữa chữa ô tô sẽ có hai hướng chính như sau:

Đối với hoạt động giải trí sửa chữa xe hơi

Đối với hoạt động giải trí sữa chữa xe hơi, đối tượng người tiêu dùng tính giá tiền hoàn toàn có thể là từng chiếc xe đơn cử, việc làm sửa chữa hoặc tính chung cho tổng thể .

Tùy từng yêu cầu mà kế toán cần xây dựng các thức tập hợp chi phí và tính giá giá thành cho phù hợp.
Thông thường, chủ doanh nghiệp sẽ muốn biết lãi/lỗ theo từng xe sửa chữa nên kế toán phải tính giá thành cho từng xe.
Khi đó cần thiết lập để tính giá thành theo xe như sau:

 • Chi phí trực tiếp: Đây là chi phí nào phát sinh trực tiếp theo xe thì tập hợp đích danh cho xe.
 • Chi phí gián tiếp: Đây là các chi phí dùng chung cho nhiều xe thì cần xây dựng tiêu chí phân bổ.

Khi có xe khách đến liên hệ, thợ chính sẽ kiểm tra thực trạng xe hư hỏng và miêu tả việc làm đơn cử cần làm và sửa chữa về thực trạng xe cho người mua biết. Tiếp đến, người mua nhu yếu làm bảng làm giá cho những khuôn khổ sữa chữa hư hỏng đó, người mua xem xong duyệt đồng ý chuyển giao xe cho sửa chữa .

Sau đó, khi tiền hành lập kế hoạch sửa chữa, bạn cần xác lập phần nào gia công sửa chữa, phần nào phải thay mới phụ tùng thay thế sửa chữa, tháo dỡ theo đúng tiến trình định trước t của thợ cả .

Sau khi sữa chữa xong, kế toán làm bảng tổng hợp quyết vật liệu nhân công cho xe đó và giao cho khách hàng giữ 2 bản, mình giữ 2 bản để sau này làm căn cứ xuất hóa đơn. Hoặc nếu không, bạn cũng có thể làm hợp đồng và xuất theo hợp đồng tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp quản lý.

Đối với hoạt động giải trí mua và bán phụ tùng

Phụ tùng sửa chữa xe mua về nhập kho thì triển khai làm phiếu và nhập kho như thông thường, đơn cử :

 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ nhỏ hơn 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt : phải kẹp với phiếu chi, phiếu nhập kho, biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán và giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng phô tô, thanh lý phô tô nếu có vào cùng với nhau.
 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) lớn hơn 20 triệu: phải kẹp với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán), phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán, giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng phô tô và thanh lý phô tô nếu có vào cùng với nhau.
 • Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ.
 • Khi chuyển khoản đi: Ủy nhiệm chi.

Nợ TK 152.
Nợ TK 1331.
Có TK 111, 112, 331.

Khi xuất kho sử dụng sửa chữa xe

Khi xuất kho sử dụng sửa chữa xe thì làm phiếu xuất kho phiếu xuất kho này dùng kẹp những chứng từ sau này, đơn cử :

 • Hóa đơn bán ra liên xanh nhỏ hơn 20 triệu mà thu bằng tiền mặt: phải kẹp theo Phiếu thu, đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho, biên bản giao hàng ( thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu (xây dựng) phô tô, biên bản xác nhận khối lượng phô tô, bảng quyết toán khối lượng phô tô nếu có, hợp đồng phô tô và thanh lý phô tô nếu có.
 • Hóa đơn bán ra liên xanh lớn hơn 20 triệu : phải kẹp theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán), đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng (thương mại) hoặc kẹp biên bản nghiệm thu (xây dựng) phô tô, biên bản xác nhận khối lượng phô tô, bảng quyết toán khối lượng nếu có và hợp đồng phô tô và thanh lý phô tô nếu có.
 • Khi khách hàng chuyển vào TK của cty : Giấy báo có

Nợ TK 621 (có mã chi phí theo dõi riêng cho từng biển số xe).
Có TK 152.

Đối với chí phí nhân công sửa chữa xe

Để là chi phí hài hòa và hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN, bạn phải sẵn sàng chuẩn bị không thiếu những thủ tục sau :

 • Hợp đồng lao động và CMTND phô tô kẹp vào.
 • Bảng chấm công hàng tháng.
 • Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó.
 • Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi.
 • Chữ ký ở tất cả giấy tờ.

Lưu ý, nếu thiếu 1 trong số các thủ tục trên, cơ quan thuế sẽ loại trừ vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào và bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN.
Nợ TK 622.
Có TK 334.

Đối với chi chi phí sản xuất chung

Đây là chi phí khấu hao tài sản, máy móc thiết bị phụ sửa chữa: xe nâng, xe cẩu…phân bổ chi phí trước dài và ngắn hạn công cụ dụng cụ: cà lê, mỏ lết, đũa vặn…và các chi phí chung khác điện nước khác.
Nợ TK 627,1331.
Có TK 111,112,331,142,242.
Công cụ dụng cụ, TSCĐ tiến hành phân bổ và theo dõi theo QĐ45 tùy theo sử dụng bộ phận nào phân bổ cho bộ phận đó.

Chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn Hóa Đơn đỏ VAT

Nếu cuối tháng xe chưa sửa chữa xong và chưa xuất hóa đơn VAT thì treo ở TK 154
Nợ TK 154.
Có Tk 621.
Có TK 622.
Có TK 627.

Khi sửa chữa xong và ra xưởng

Khi xe ra xưởng thì kết chuyển ( gửi người mua bảng quyết toán chi phí sửa chữa + hóa đơn Hóa Đơn đỏ VAT + Phiếu giao xe )

Xuất hóa đơn kinh tế tài chính GTGT

Nội dung hóa đơn: Sửa chữa xe biển số abc theo bảng quyết toán ngày/tháng/ năm)
Nợ TK 111,112,131.
Có Tk 511.
Có tk 33311.

Tính giá tiền

Nợ 632.
Có 154 (của biển số xe ra xưởng).

Kết chuyển giá vốn, chi phí quản trị, chi phí kinh tế tài chính, chi phí khác

Nợ TK 911
Có TK 632
Có TK 635
Có TK 642
Có TK 641
Có TK 811

Kết chuyển lệch giá thuần, lệch giá khác, lệch giá kinh tế tài chính

Nợ TK 511
Nợ TK 515
Nợ TK 711
Có TK 911
Lưu ý khi xuất hóa đơn GTGT, bạn phải đính kèm bảng kê chi tiết công việc như linh kiện, công thợ…để làm căn cứ xuất kho.


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569