Cách xuất hóa đơn sửa chữa xe ô tô – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Thanh lý Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt có phải xuất hóa đơn ? Thuế suất thanh lý tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt ? Cách viết hóa đơn thanh lý xe ô tô, thanh lý TSCĐ so với Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT thep pp trực tiếp, khấu trừ … Bài viết này xin trích những pháp lý về việc đó :

1. Thanh lý tài sản cố định và thắt chặt phải xuất hóa đơn ?

Theo Công văn 168 / CT-TTHT ngày 05/02/2015 của Cục thuế Long an :
Bạn đang đọc : Cách xuất hóa đơn sửa chữa xe ô tô
“ + Khi Công ty ký hợp đồng mua xe của anh Nguyễn Phước Sang là cá thể đã qua sử dụng bán ra thì Công ty phải có sách vở chứng tỏ gia tài thuộc quyền sở hữu hợp pháp. Công ty phải lập bảng kê thu mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn theo mẫu số 01 / TNDN phát hành theo Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014 kèm giấy ghi nhận ĐK xe mang tên Công ty và chứng từ giao dịch thanh toán để làm cơ sở hạch toán tăng TSCĐ và trích khấu hao theo lao lý .

Xem thêm: Chi tiêu mua xe ô tô cũ của cá thể.

+ Khi thanh lý (bán) tài sản Công ty

xuất hóa đơn GTGT
,
kê khai thuế GTGT
và hạch toán kế toán theo pháp lý (
Nợ TK 111, 112, 131 ; Có 711, 3331
). Đồng thời ghi giảm TSCĐ (
Nợ TK 214, Nợ 811 ; Có 211
) .
Theo Công văn 549 / CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Tỉnh Lào Cai :

“Theo các quy định trên, Công ty TNHH MTV vận tải Thịnh Phát mua 01 xe ô tô tải từ năm 2009 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty không sử dụng bán thanh lý xe ô tô tải thì Công ty

phải xuất hóa đơn GTGT

theo pháp lý với

thuế suất là 10%.

Thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản bằng số tiền thu được từ thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc thanh lý tài sản. Thu nhập từ thanh lý tài sản Công ty

hạch toán vào khoản thu nhập khác
,
kê khai nộp thuế TNDN
theo pháp lý .

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Thuế suất thanh lý Tài sản cố định và thắt chặt :

a. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ:

– Như những bạn đã thấy theo Công văn 549 / CT-TTHT bên trên thì :

Thuế suất là 10%

Cách viết hóa đơn GTGT thanh lý Tài sản cố định:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG


STT

Tên mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6 = 4 × 5
01 ThanhlýxeôtôMazda 3 Sedan ET 2.0 L Chiếc 01 500.000.000 500.000.000
– Hóa đơn nguồn vào khi mua xe ô tô tênnhư nào -> Khi xuất thanh lý những bạn cũng phải ghi theo đúng tên TSCĐ khi mua vào nhé .
Cộng tiền hàng : 500.000.000
Thuế suất GTGT :. 10 %, Tiền thuế GTGT : 50.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán giao dịch 550.000.000
Số tiền viết bằng chữ : Năm trăm năm mươitriệu đồng chẵn

– Dựa vào hóa đơn trên những bạn kê khai thuế GTGT như hóa đơn bán hàng thường thì nhé, hạch toán vào 711, cuối kỳ kết chuyển thường thì để tính thuế TNDN nhé .

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Xem thêm : Trung tâm Phục vụ hành chính công Bắc Giang : Chú trọng xử lý hồ sơ và thanh toán giao dịch trực tuyến

b. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp

trực tiếp :
Theo Công văn 757 / CT-TTHT ngày 26/1/2016 của Cục Thuế TP. TP HCM :

Trường hợp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TM và TM Dịch Vụ Hoa Anh theo trình diễn có tính năng kinh doanh thương mại Bất Động Sản Nhà Đất Nhà Đất, đang vận dụng hình thức kê khai thuế GTGT theo chiêu thức
trực tiếp
và sử dụng
hóa đơn bán hàng
. Năm 2007 Công ty có mua 1 căn nhà ( đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và có quyền sử dụng đất ở ), nay Công ty có nhu yếu chuyển nhượng ủy quyền căn nhà trên thi khi chuyển nhượng ủy quyền Công ty phải lập hóa đơn bán hàng và nộp thuế GTGT với tỷ suất 1 % lệch giá. Giá đất được trừ thực thi theo khoản 10 Điều 7 Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC

Trường hợp Công ty năm 2003 có mua xe ô tô làm TSCĐ, nay muốn thanh lý xe ô tô trên thì khi thanh lý Công ty

phải lập hóa đơn bán hàng

nộp thuế GTGT với tỷ suất % trên lệch giá là 1 %

Cách viết hóa đơn bán hàng thanh lý TSCĐ:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

STT Tên mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 × 5
01 ThanhlýxeôtôMazda 3 Sedan ET 2.0 L Chiếc 01 500.000.000 500.000.000
Cộng tiền bán mẫu sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ :
500.000.000

Số tiền viết bằng chữ : .
Năm trăm triệu đồng chẵn .

– Các bạn dựa vào hóa đơn bán hàng trên và kê khai thuế GTGT theo tỷ suất 1 % trên lệch giá nhé .


————————————————————————————–

Như vậy

khi thanh lý TSCĐ thì Doanh Nghiệp phải lập hóa đơn GTGT ( hoặc hóa đơn bán hàng ) và kê khai tính thuế GTGT .

Lưu ý: Ngoài việc xuất hóa đơn theo quy định bên trên DN còn cần phải làm thêm các giấy tờ khác như: Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản gia nhận .Cách hạch toán thanh lý TSCĐ…

Chi tiết xem tại đây nhé :

Thủ tục thanh lý Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt .

Xem thêm: Bến Tre: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 | Biển – Biên giới biển Bến Tre

———————————————————————————————-

xin chúc các bạn thành công
————————————————————————-


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569