Hợp đồng nguyên tắc và mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa

Câu hỏi được đặt ra ở đây là khái niệm của loại hợp đồng là gì ? Hợp đồng này có thời hạn không ? Và để soạn thảo mẫu hợp đồng này thì cách soạn thảo ra làm sao ?
Dưới đây, tổng đài Luật Hoàng Phi sẽ cùng quý vị khám phá tìm ra lời giải đáp trên một cách đơn thuần, dễ hiểu và theo pháp luật mới nhất lúc bấy giờ .

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là loại hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, là cơ sở để chuyển nhượng ủy quyền hoặc chấm hết những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên theo lao lý tại Bộ luật Dân sự năm ngoái .

Sở dĩ gọi là hợp đồng nguyên tắc vì trong phần nội dung của hợp đồng, nội dung chính là thỏa thuận, xác lập những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các bên. Các nội dung nguyên tắc được xây dựng trên tinh thần trung thực, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Giao kết hợp đồng nguyên tắc thường được sử dụng trong nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau trong hoạt động giải trí thương mại, không ấn định bắt buộc cho nghành nào. Hợp đồng chi phối những mối quan hệ giữa những bên .
Hợp đồng nguyên tắc thường được xác lập khi có những thỏa thuận hợp tác chung, kiến thiết xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong quy trình quan hệ hợp tác. Thông thường hợp đồng này được lập trước khi kết thực thi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ .

Ngoài việc giải đáp Hợp đồng nguyên tắc là gì, trong các phần tiếp theo chúng tôi xin nêu ra những điểm cần lưu ý về loại hợp đồng này.

Phân biệt hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế?

Về cơ bản, nhiều người rất thường có sự nhầm lẫn giữa việc giao kết hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế tài chính là giống nhau. Bởi hai hình thức này có 1 số ít điểm chung về nội dung cơ bản trong hợp đồng. Tuy nhiên, Luật Hoàng Phi xin san sẻ một số ít tiêu chuẩn phân biệt hai loại hợp đồng này như sau :

Tiêu chí

Hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng kinh tế

Mục đích

Chỉ thỏa thuận những vấn đề chung, những nguyên tắc chung hay còn gọi là hợp đồng khung. Quy định chi tiết hơn các vấn đề trong hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng chốt các thỏa thuận để thực hiện.

Tên gọi

+ Thỏa thuận nguyên tắc.
+ Hợp đồng nguyên tắc cơ bản .
+ Hợp đồng nguyên tắc đại lý .
+ …
+ Hợp đồng vay vốn.
+ Thỏa thuận mua bán hàng hóa .
+ Hợp đồng đáp ứng dịch vụ .
+ Hợp đồng thuê nhân công thực thi việc làm .
+ …

Nội dung thỏa thuận.

– Các thỏa thuận mang tính chất cơ bản, định hướng cho quan hệ hợp tác các bên.
– Thông thường sẽ có hợp đồng khác cụ thể hóa những nội dung .
– Quyền và nghĩa vụ cũng như các điều khoản rõ ràng hơn.
– Các thỏa thuận hợp tác có tính ràng buộc giữa những chủ thể .

Giải quyết tranh chấp.

– Vì quy định các nguyên tắc chung nên vấn đề giải quyết tranh chấp khá khó khăn.
– Quy định pháp luật xử lý tranh chấp đơn cử trong hợp đồng
– Xác định các quyền và nghĩa vụ rõ ràng khi giải quyết tranh chấp có thể thực hiện tốt thủ tục này.
– Quy định pháp luật xử lý tranh chấp hoàn toàn có thể chỉ cần nêu ý thức xử lý cơ bản theo pháp luật .

Thời gian ký kết

– Theo thời gian, nếu có thay đổi có thể ký thêm phụ lục.

– Không phụ thuộc vào vào số lượng đơn hàng, thương vụ làm ăn phát sinh .

– Hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt theo từng đơn hàng, thương vụ.

Đối tượng áp dụng.

Các công ty giao kết có quan hệ thương mại thường xuyên, liên tục, giá trị giao dịch không lớn. Các công ty ngoại giao ký kết khi có thương vụ phát sinh. Thường giá trị đơn hàng lớn.

Nội dung bắt buộc trong hợp đồng nguyên tắc?

Trong nội dung của hợp đồng nguyên tắc cần được thiết kế xây dựng thận trọng để không vi phạm những pháp luật pháp lý dẫn đến việc tác động ảnh hưởng tính hiệu lực thực thi hiện hành của những hợp đồng sau đó có địa thế căn cứ theo những nguyên tắc chung này. Thông thường, giao kết hợp đồng nguyên tắc cần bảo vệ những nội dung cơ bản sau :
– tin tức của những bên, bên mua và bên bán cần cung ứng những thông tin như : tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại cảm ứng, … ;
– Các pháp luật chung khi triển khai giao kết ;
– tin tức cơ bản về hàng hóa, dịch vụ như : tên hàng hóa, đơn vị chức năng tính, …
– Giá trị của hợp đồng và phương pháp giao dịch thanh toán. Các thông tin cơ bản như giá trị tạm tính, số thông tin tài khoản, phương pháp thanh toán giao dịch, …
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên khi tham gia hợp đồng ;
– Bảo hành mẫu sản phẩm ( nếu có )
– Phương thức tạm dừng, dừng, chấm hết hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng .
– Cam kết chung của những bên ;
– Hiệu lực hợp đồng .

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là gì?

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là một loại biên bản ghi nhận những thỏa thuận hợp tác cụ thể và đơn cử về nội dung về quyền – nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên, theo đó, nội dung thỏa thuận hợp tác tương quan đến những thanh toán giao dịch bị phát sinh hoặc những thông tin trong một hợp đồng chính thức nhưng trừ những lao lý về hàng hóa thì sẽ pháp luật trong phụ lục .

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa có thời hạn bao lâu?

Hiện tại, trong các văn bản pháp luật vẫn chưa có quy định nào quy định chi tiết về thời hạn hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa. Theo đó, chi tiết về thời hạn của hợp đồng nguyên tắc này sẽ quyết định dựa trên sự thỏa thuận của các bên giao dịch mua bán hàng hóa.

>> >> > Tham khảo : Hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số …/HĐNT

Địa danh, ngày … tháng … năm …
Chúng tôi gồm có : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bên bán (sau đây gọi là bên A):…………………………………………

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Người đại diện thay mặt ( công ty / doanh nghiệp ) : … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ / vị trí hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bên mua ( sau đây gọi là bên B ) : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Người đại diện (công ty/ doanh nghiệp):…………………………………..

Chức vụ / vị trí hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau đây chúng tôi đã đưa ra thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc này, với lao lý đơn cử như sau :

Điều 1: đối với điều khoản chung

1. Hai bên có nhu yếu mua – bán về hàng hóa dựa trên quyền và quyền lợi của cả hai bên là bên A và bên B .
2. Sau hợp đồng này được ký kết nếu phát sinh hai bên sẽ đi tới quyết định hành động thỏa thuận hợp tác khác về mua bán so với từng lần thực thi thanh toán giao dịch. Trong đó, những thông tin về số lượng, khối lượng, chất lượng và Chi tiêu, … sẽ được thỏa thuận hợp tác cụ thể trong bản hợp đồng mua bán .
3. Khi có xích míc phát sinh trong hợp đồng này và hợp đồng mua bán thì sẽ xử lý theo những pháp luật ghi nhận trong hợp đồng nguyên tắc này .

Điều 2: Về nội dung hàng hóa

1. Bên bán phải bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng hàng hóa và mẫu sản phẩm đúng về chất lượng, chủng loại, thông tin như trong thỏa thuận hợp tác và theo lao lý pháp lý .
2. Các thông tin cụ thể về hàng hóa hai bên sẽ nêu rõ trong hợp đồng mua bán .

Điều 3: Đối với giao và nhận hàng

1. Khi giao nhận hàng hóa bên nhận hàng kiểm tra những thông tin về số lượng hàng hóa, ngoài những khu vực giao và nhận hàng, ngân sách phát sinh sẽ nêu rõ trong hợp đồng mua bán .
2. Các sách vở khi thực thi thanh toán giao dịch hàng hóa cần phải có :
– Hóa đơn bán hàng có xác nhận của hai bên
– Biên bản giao nhận hàng, trong đó ghi nhận rõ những nội dung về số lượng, số khối lượng, kiện hàng, thùng hàng .

Điều 4: Đối với giá cả và các phương thức thanh toán

1. Hai bên đi đến thống nhất thỏa thuận hợp tác mức giá bán hàng theo như giá của công ty là : … … … … … … …
2. Đơn giá, thuế Hóa Đơn đỏ VAT và tổng tiền thanh toán giao dịch của hàng hóa ghi nhận rõ trong Hợp đồng mua bán .
3. Các phương pháp mua bán ghi nhận trong hợp đồng mua bán

Điều 5: Nghĩa vụ của các bên

1.Bên bán

– Đảm bảo phân phối những loại hàng hóa mẫu sản phẩm về chất lượng loại sản phẩm, loại hàng và tiêu chuẩn đúng như đã thỏa thuận hợp tác .
– Kịp thời update những thông tin về giá, những loại mẫu sản phẩm mới, loại sản phẩm đổi khác thông tin, …
– Ngoài ra, cần phải thực thi đúng và triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong hợp đồng mua bán

2. Bên mua

– Đảm bảo triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch đúng như thời hạn hai bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
– Tuân thủ đúng những pháp luật pháp lý khi triển khai luân chuyển, sơ tán hàng hóa .
– Ngoài ra, cần phải triển khai đúng và triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong hợp đồng mua bán

Điều 6: Nghĩa vụ về các thông tin cung cấp của hai bên

1. Các bên phân phối rất đầy đủ những thông tin của hai bên về : tên của công ty, doanh nghiệp, số vốn, thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước, thông tin của người đại diện thay mặt thực thi thanh toán giao dịch mua bán, giấy phép về ĐK kinh doanh thương mại, văn bản chuyển nhượng ủy quyền .
2. Các bên phân phối thông tin trên cam kết ràng buộc là đúng mực và không có sai sót. Theo đó, khi phát sinh về việc biến hóa thông tin thì bên đó phải thực thi thông tin bên còn lại để kiểm soát và điều chỉnh thông tin
3. Nếu phát sinh thiệt hại do lỗi của một trong những bên thì phải thực thi bồi thường theo thỏa thuận hợp tác nhưng bảo vệ tuân thủ theo đúng lao lý pháp lý .

Điều 7: Bảo hành sản phẩm ( nếu có)

Các phát sinh yếu tố hỏng loại sản phẩm, hàng hóa do lỗi của bên đơn vị sản xuất hoặc bên bán thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ Bảo hành đúng như ghi nhận trên giấy Bảo hành .

Điều 8: Cam kết

Trường hợp một trong những bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng thì hai bên sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác. Trường hợp không hề thỏa thuận hợp tác sẽ đưa vấn đề khởi kiện ra tòa ra trực tiếp tòa án nhân dân Q. / huyện … … … … … … .., đồng thời tuân thủ theo lao lý của pháp lý .

Điều 9: Đối với hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị hiệu lực hiện hành khởi đầu từ ngày …. Tháng …. năm …. – tức là ngày ký kết hợp đồng. Trường hợp phát sinh thì hai bên sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác sau .
2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ có hiệu lực hiện hành lê dài đến … ..
Bản hợp đồng nguyên tắc này được lập làm 4 bản, hai bên mỗi bên sẽ lưu giữ 2 bản và đồng thời có giá trị pháp lý là như nhau .

Bên bán – bên A

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện thay mặt, đóng dấu )

Bên mua – bên B

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện thay mặt, đóng dấu )

Download ( DOC, 52KB )

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

– Về thông tin đơn cử của bên A và bên B nêu rõ thông tin về địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, …
– Tại điều 4 : ghi rõ giá tiền cần giao dịch thanh toán theo đơn vị chức năng tiền Nước Ta
– Tại điều 8 về nơi nộp đơn khởi kiện sẽ là tại nơi tòa án nhân dân nhân dân Q. hoặc huyện nơi bị đơn đặt trụ sở .

– Ở điều 9 thì ngày tháng năm  phải ghi rõ thông tin chi tiết ký hợp đồng và hợp đồng hết hạn vào thời điểm nào? – do hai bên thỏa thuận về thời gian ký hợp đồng, ngày hết hạn của hợp đồng này.

Trên đây là nội dung cụ thể  mới nhất liên quan về hợp đồng mua bán hàng hóa. Mọi thắc mắc chưa rõ ràng bạn có thể liên hệ trực tiếp tới bộ phận của Luật Hoàng Phi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn !
>> >> >> Tìm hiểu : Hợp đồng cộng tác thao tác


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569