Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam

Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam

→ Tham khảo tiến trình / thủ tục xây dựng công ty / doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp lúc bấy giờ ( năm ngoái ) tai đây .
→ Tham khảo những điều kiện kèm theo để xây dựng một công ty tại đây .

→ Tham khảo hồ sơ thành lập công ty – (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh) tại đây.

→ Tham khảo dịch vụ xây dựng công ty ( Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Công ty công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh ) tại đây .
Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Nước Ta khá phong phú. Chính vì thế, để hoàn toàn có thể chọn được loại hình doanh nghiệp tương thích với tình hình thực tại và xu thế tăng trưởng, người chủ doanh nghiệp cần nắm vững đặc thù, ưu điểm và điểm yếu kém của từng loại hình doanh nghiệp. Dưới đây là nội dung nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể của những loại hình doanh nghiệp phổ cập ở Nước Ta .

loai-hinh-thanh-lap

1. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính được ĐK kinh doanh thương mại theo pháp luật và thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Doanh nghiệp tư nhân do một cá thể làm chủ, có gia tài, có trụ sở thanh toán giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện thay mặt theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định hành động so với toàn bộ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty. Thông thường, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ trực tiếp quản trị và điều hành quản lý mọi hoạt động giải trí của công ty, tuy nhiên người chủ này vẫn hoàn toàn có thể thuê người khác để thay mình làm việc làm này. Doanh nghiệp tư nhân là công ty nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân .
+ Ưu điểm :

 • Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn dữ thế chủ động trong việc quyết định hành động những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
 • Doanh nghiệp tư nhân ít bị chịu sự ràng buộc chặc chẽ bởi pháp lý .
 • Doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin yêu cho đối tác chiến lược, người mua bởi chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn .

+ Nhược điểm :

 • Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro đáng tiếc của chủ công ty tư nhân cao .
 • Trách nhiệm vô hạn : Doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ không những bằng gia tài công ty mà lẫn cả gia tài của chủ doanh nghiệp .

 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

cong-ty-tnhh

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp lý thừa nhận ( Luật Doanh nghiệp ). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng không liên quan gì đến nhau. Trước pháp lý, công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, chủ sở hữu công ty là thể nhân với những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với quyền sở hữu công ty .
Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn có không quá 50 thành viên cùng góp vốn xây dựng và công ty chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác trong khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của công ty. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành CP để kêu gọi vốn .
+ Ưu điểm

 • Chế độ nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn : Công ty chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoảng chừng nợ nằm trong khoanh vùng phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro đáng tiếc cho người góp vốn .
 • Chế độ chuyển nhượng ủy quyền vốn được kiểm soát và điều chỉnh ngặt nghèo nên nhà đầu tư thuận tiện trấn áp được việc biến hóa những thành viên, hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty .

+ Nhược điểm :

 • Uy tín của công ty trước đối tác chiến lược phần nào bị ảnh hưởng tác động bởi chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .
 • Chịu sự kiểm soát và điều chỉnh ngặt nghèo của pháp lý hơn là Doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh .
 • Không có quyền phát hành CP để kêu gọi vốn .

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 TV).

cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt quan trọng của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn. Theo lao lý của pháp lý Nước Ta, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ sở hữu ; chủ sở hữu chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp .
Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng ủy quyền hàng loạt hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức triển khai, cá thể khác. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành CP .
Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc hàng loạt số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc hàng loạt số vốn cho tổ chức triển khai hoặc cá thể khác. Chủ sở hữu công ty không được rút doanh thu của công ty khi công ty không thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác đến hạn phải trả .
Tùy thuộc quy mô và ngành, nghề kinh doanh thương mại, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị nội bộ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm có : Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc quản trị công ty và Giám đốc .

 4. Công ty cổ phần.

cong-ty-co-phan

Công ty CP là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP được xây dựng và sống sót độc lập. Công ty CP phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc ( Tổng giám đốc ), so với công ty CP có trên mười một cổ đông phải có Ban trấn áp. Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty, có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty CP có quyền phát hành sàn chứng khoán ra ngoài theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán. Những ưu và điểm yếu kém của Công ty CP .
+ Ưu điểm :

 • Chế độ nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn : Công ty chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoảng chừng nợ trong khoanh vùng phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của những cổ đông không cao .
 • Khả năng hoạt động giải trí của công ty CP rất rộng, trong hầu hết những lĩch vực, ngành nghề .
 • Cơ cấu vốn của công ty CP rất là linh động tạo điều kiện kèm theo nhiều người cùng góp vốn vào công ty .
 • Có quyền phát hành CP để kêu gọi vốn → năng lực kêu gọi vốn rất cao .
 • Việc chuyển nhượng ủy quyền vốn trong công ty CP là tương đối thuận tiện, do vậy khoanh vùng phạm vi đối tượng người dùng được tham gia công ty CP là rất rộng, ngay cả những cán bộ công chức cũng có quyền mua CP của công ty CP .

+ Nhược điểm :

 • Việc quản trị và quản lý và điều hành công ty CP rất phức tạp do số lượng những cổ đông hoàn toàn có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí còn hoàn toàn có thể có sự phân hóa thành những nhóm cổ động đối kháng nhau về quyền lợi .
 • Việc xây dựng và quản trị công ty CP cũng phức tạp hơn những loại hình công ty khác do bị ràng buộc ngặt nghèo bởi những lao lý của pháp lý, đặc biệt quan trọng về chính sách kinh tế tài chính, kế toán .

5. Công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có tối thiểu hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài những thành viên công ty hợp danh hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty. công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, những thành viên có quyền quản trị công ty và triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thay công ty, cùng nhau chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty. Thành viên góp vốn được chia doanh thu theo tỷ suất tại lao lý điều lệ công ty, những thành viên hợp danh có quyền hạn ngang nhau khi quyết định hành động những yếu tố quản trị công ty. Những ưu điểm và điểm yếu kém của công ty hợp danh .
+ Ưu điểm :

 • Công ty hợp danh là phối hợp được uy tín cá thể của nhiều người. Do chính sách trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn của những thành viên hợp danh mà công ty hợp danh thuận tiện tạo được sự đáng tin cậy của những bạn hàng, đối tác chiến lược kinh doanh thương mại .
 • Việc điều hành quản lý quản trị công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng những thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin yêu nhau .

+ Nhược điểm :

 • Hạn chế của công ty hợp danh là do chính sách trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro đáng tiếc của những thành viên hợp danh là rất cao .
 • Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật công ty năm 2005 nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay để được phân phối những dịch vụ chuyên nghiệp và tuyệt đối nhất !
094.868.2349 Zalo Email

Lưu ý: Để bảo mật thông tin của Quý Khách, khi Quý Khách “bình luận” vào bài viết với nội dung chứa số điện thoại và email, những thông tin liên hệ đó sẽ được Quốc Luật ẩn đi nhằm tránh những rắc rối phát sinh cho quý khách hàng.


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569