Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12

LUẬT

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6
SỐ 40/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009

nhayViệc phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được hướng dẫn chi tiết bởi Thông tư số 51/2017/TT-BYT.nhaynhayHoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở được hướng dẫn chi tiết bởi Quyết định số 3756/QĐ-BYT.nhay

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khám bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi thiết yếu thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò tính năng để chẩn đoán và chỉ định giải pháp điều trị tương thích đã được công nhận .2. Chữa bệnh là việc sử dụng giải pháp trình độ kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm nom, phục sinh tính năng cho người bệnh .3. Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện kèm theo hành nghề theo lao lý của Luật này ( sau đây gọi chung là chứng từ hành nghề ) .5. Giấy phép hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí theo lao lý của Luật này ( sau đây gọi chung là giấy phép hoạt động giải trí ) .6. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp chứng từ hành nghề và thực thi khám bệnh, chữa bệnh ( sau đây gọi chung là người hành nghề ) .7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở cố định và thắt chặt hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động giải trí và phân phối dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .8. Lương y là người có hiểu biết về lý luận y dược học truyền thống, có kinh nghiệm tay nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng giải pháp y dược học truyền thống có dùng thuốc hoặc không dùng thuốc được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế công nhận sau khi có quan điểm của Hội đông y TW hoặc Hội đông y cấp tỉnh .9. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có giải pháp chữa bệnh gia truyền là người chiếm hữu bài thuốc hoặc giải pháp chữa bệnh theo kinh nghiệm tay nghề truyền kiếp do dòng tộc, mái ấm gia đình truyền lại, điều trị có hiệu suất cao so với một hoặc vài bệnh, chứng nhất định được Sở Y tế công nhận sau khi có quan điểm của Hội đông y cấp tỉnh .10. Cập nhật kỹ năng và kiến thức y khoa liên tục là việc người hành nghề tham gia những khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng thời gian ngắn, hội nghị, hội thảo chiến lược về y khoa thuộc nghành hành nghề theo chương trình do Bộ Y tế phê duyệt hoặc công nhận và được cấp giấy ghi nhận theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế .11. Người bệnh không có người nhận là người bệnh đang ở trong thực trạng cấp cứu, bị bệnh tâm thần hoặc bị bỏ rơi, gồm có cả trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà không có sách vở tùy thân, không xác lập được địa chỉ cư trú .12. Hội chẩn là hình thức đàm đạo giữa những người hành nghề về thực trạng bệnh của người bệnh để chẩn đoán và đưa ra giải pháp điều trị tương thích, kịp thời .13. Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh là hậu quả gây tổn hại đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người của người bệnh do sai sót trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh hoặc rủi ro đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn trong khám bệnh, chữa bệnh mặc dầu người hành nghề đã tuân thủ những lao lý trình độ kỹ thuật .

Điều 3. Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Bình đẳng, công minh và không tẩy chay, phân biệt đối xử so với người bệnh .2. Tôn trọng quyền của người bệnh ; giữ bí hiểm thông tin về thực trạng sức khỏe thể chất và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 và khoản 4 Điều 59 của Luật này .3. Kịp thời và tuân thủ đúng pháp luật trình độ kỹ thuật .4. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh so với trường hợp cấp cứu, trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai .5. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề .6. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm trách nhiệm .

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

1. Ưu tiên sắp xếp ngân sách nhằm mục đích cung ứng nhu yếu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm nom sức khỏe thể chất so với người có công với cách mạng, trẻ nhỏ, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .2. Tăng cường tăng trưởng nguồn nhân lực y tế, đặc biệt quan trọng là nguồn nhân lực y tế ở vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả. Thực hiện chính sách luân phiên có thời hạn so với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến trên xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội không khó khăn vất vả đến vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .3. Đẩy mạnh xã hội hóa những hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh ; khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư tăng trưởng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .4. Khuyến khích việc nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khám bệnh, chữa bệnh .5. Kết hợp y học tân tiến với y học truyền thống trong khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh .2. Bộ Y tế chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh và có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :a ) Xây dựng và phát hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh ; kế hoạch tăng trưởng, quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai tiến hành thực thi văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh ; kế hoạch tăng trưởng, quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;c ) Quản lý thống nhất việc cấp, cấp lại, tịch thu chứng từ hành nghề và giấy phép hoạt động giải trí ;d ) Xây dựng và quản trị cơ sở tài liệu vương quốc về người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;đ ) Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh ;e ) Tổ chức giảng dạy, huấn luyện và đào tạo liên tục, tu dưỡng tăng trưởng nguồn nhân lực ; hướng dẫn việc luân phiên người hành nghề ; điều tra và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong khám bệnh, chữa bệnh ;g ) Thực hiện hợp tác quốc tế về khám bệnh, chữa bệnh ; thừa nhận chứng từ hành nghề giữa những nước ; hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo ; hợp tác chuyên viên, chuyển giao kỹ thuật và chiêu thức chữa bệnh mới .3. Bộ Quốc phòng trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tổ chức triển khai triển khai và hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị theo pháp luật của Luật này và tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của quân đội .4. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế triển khai quản trị nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh .5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là cấp tỉnh ) trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh trong khoanh vùng phạm vi địa phương .

Điều 6. Các hành vi bị cấm

1. Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh .2. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng từ hành nghề hoặc đang trong thời hạn bị đình chỉ hành nghề ; cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động giải trí hoặc đang trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động giải trí .3. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ được ghi trong chứng từ hành nghề, giấy phép hoạt động giải trí, trừ trường hợp cấp cứu .4. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng từ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động giải trí .5. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền .6. Áp dụng giải pháp trình độ kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh .7. Quảng cáo không đúng với năng lực, trình độ trình độ hoặc quá khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ được ghi trong chứng từ hành nghề, giấy phép hoạt động giải trí ; tận dụng kỹ năng và kiến thức y học truyền thống hoặc kỹ năng và kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về giải pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh .8. Sử dụng hình thức mê tín dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh .9. Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh .10. Vi phạm quyền của người bệnh ; không tuân thủ những lao lý trình độ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ; tận dụng chức vụ, quyền hạn trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh ; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh ; tẩy xóa, thay thế sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm mục đích làm rơi lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh .11. Gây tổn hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề .12. Ngăn cản người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực thi chữa bệnh bắt buộc so với người không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc .13. Cán bộ, công chức, viên chức y tế xây dựng, tham gia xây dựng hoặc tham gia quản trị, quản lý và điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng và hoạt động giải trí theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản trị, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước .14. Đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh .

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

Mục 1
QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH

Điều 7. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế

1. Được tư vấn, lý giải về thực trạng sức khỏe thể chất, giải pháp điều trị và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương thích với bệnh .2. Được điều trị bằng giải pháp bảo đảm an toàn, hài hòa và hợp lý và có hiệu suất cao theo những pháp luật trình độ kỹ thuật .

Điều 8. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư

1. Được giữ bí hiểm thông tin về thực trạng sức khỏe thể chất và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án .2. tin tức pháp luật tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh chấp thuận đồng ý hoặc để san sẻ thông tin, kinh nghiệm tay nghề nhằm mục đích nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm nom, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp lý lao lý .

Điều 9. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Không bị tẩy chay, phân biệt đối xử hoặc bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 66 của Luật này .2. Được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc bản địa, tín ngưỡng .3. Không bị phân biệt giàu nghèo, vị thế xã hội .

Điều 10. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Được cung ứng thông tin, lý giải, tư vấn vừa đủ về thực trạng bệnh, hiệu quả, rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra để lựa chọn chiêu thức chẩn đoán và điều trị .2. Chấp nhận hoặc khước từ tham gia nghiên cứu và điều tra y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh .3. Được lựa chọn người đại diện thay mặt để triển khai và bảo vệ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh

1. Được cung ứng thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có nhu yếu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .2. Được phân phối thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, lý giải chi tiết cụ thể về những khoản chi trong hoá đơn giao dịch thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 12. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Được khước từ xét nghiệm, sử dụng thuốc, vận dụng thủ pháp hoặc chiêu thức điều trị nhưng phải cam kết tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng văn bản về việc phủ nhận của mình, trừ trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 66 của Luật này .2. Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị nhưng phải cam kết tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với chỉ định của người hành nghề, trừ trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 66 của Luật này .

Điều 13. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

1. Trường hợp người bệnh bị mất năng lượng hành vi dân sự, không có năng lượng hành vi dân sự, hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện thay mặt hợp pháp của người bệnh quyết định hành động việc khám bệnh, chữa bệnh .2. Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng con người, sức khỏe thể chất của người bệnh, nếu không xuất hiện người đại diện thay mặt hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định hành động việc khám bệnh, chữa bệnh .

Mục 2
NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

Điều 14. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề 
Tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác.

Điều 15. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Cung cấp trung thực thông tin tương quan đến thực trạng sức khỏe thể chất của mình, hợp tác rất đầy đủ với người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề, trừ trường hợp pháp luật tại Điều 12 của Luật này .3. Chấp hành và nhu yếu người nhà của mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp luật của pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 16. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh
Người bệnh có trách nhiệm chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

CHƯƠNG III
NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Mục 1
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề

1. Bác sỹ, y sỹ .2. Điều dưỡng viên .3. Hộ sinh viên .4. Kỹ thuật viên .5. Lương y .6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có giải pháp chữa bệnh gia truyền .

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam 

1. Có một trong những văn bằng, giấy ghi nhận sau đây tương thích với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh :a ) Văn bằng trình độ tương quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Nước Ta ;b ) Giấy ghi nhận là lương y ;c ) Giấy ghi nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có chiêu thức chữa bệnh gia truyền .2. Có văn bản xác nhận quy trình thực hành thực tế, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có giải pháp chữa bệnh gia truyền .3. Có giấy ghi nhận đủ sức khỏe thể chất để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh .4. Không thuộc trường hợp đang trong thời hạn bị cấm hành nghề, cấm làm việc làm tương quan đến trình độ y, dược theo bản án, quyết định hành động của Toà án ; đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; đang trong thời hạn chấp hành bản án hình sự, quyết định hành động hình sự của TANDTC hoặc quyết định hành động vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh ; đang trong thời hạn bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có tương quan đến trình độ khám bệnh, chữa bệnh ; mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự .

Điều 19. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 18 của Luật này .2. Đáp ứng nhu yếu về sử dụng ngôn từ trong khám bệnh, chữa bệnh pháp luật tại Điều 23 của Luật này .3. Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước thường trực xác nhận .4. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Nước Ta cấp theo lao lý của pháp lý về lao động .

Điều 20. Điều kiện cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

1. Có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 18 của Luật này so với người Nước Ta hoặc Điều 19 của Luật này so với người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế, trừ điều kiện kèm theo về văn bản xác nhận quy trình thực hành thực tế .2. Có giấy ghi nhận đã update kiến thức và kỹ năng y khoa liên tục .

Điều 21. Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y có thực hành khám bệnh, chữa bệnh

nhayĐiều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị và thẩm quyền cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng được hướng dẫn chi tiết bởi Thông tư số 103/2016/TT-BQP.nhay1. Cá nhân, tổ chức triển khai trong và ngoài nước có quyền ý kiến đề nghị được tổ chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc chuyển giao kỹ thuật trình độ về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác giảng dạy về y có thực hành thực tế khám bệnh, chữa bệnh tại Nước Ta .2. Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý chi tiết cụ thể về điều kiện kèm theo, hồ sơ, thủ tục ý kiến đề nghị và thẩm quyền được cho phép khám bệnh, chữa bệnh trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề
Việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh giữa các nước được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Nước Ta phải biết tiếng Việt thành thạo ; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải ĐK ngôn từ sử dụng và có người phiên dịch .2. Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt ; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn từ mà người hành nghề đã ĐK sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt .

3. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận.
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

4. Người phiên dịch phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng chuẩn của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

1. Người có văn bằng trình độ tương quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Nước Ta, trước khi được cấp chứng từ hành nghề, phải qua thời hạn thực hành thực tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây :a ) 18 tháng thực hành thực tế tại bệnh viện, viện nghiên cứu và điều tra có giường bệnh ( sau đây gọi chung là bệnh viện ) so với bác sỹ ;b ) 12 tháng thực hành thực tế tại bệnh viện so với y sỹ ;c ) 09 tháng thực hành thực tế tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh so với hộ sinh viên ;d ) 09 tháng thực hành thực tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên .2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quy trình thực hành thực tế cho người đã thực hành thực tế tại cơ sở của mình, gồm có nội dung về thời hạn, năng lượng trình độ, đạo đức nghề nghiệp .

Điều 25. Chứng chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho người có đủ điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 18 hoặc Điều 19 của Luật này .2. Chứng chỉ hành nghề được cấp một lần và có giá trị trong khoanh vùng phạm vi cả nước .3. Nội dung của chứng từ hành nghề gồm có :a ) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, bằng cấp trình độ ;b ) Hình thức hành nghề ;c ) Phạm vi hoạt động giải trí trình độ .4. Trường hợp chứng từ hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng, người hành nghề được cấp lại chứng từ hành nghề .5. Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành mẫu chứng từ hành nghề .6. nhà nước lao lý lộ trình cấp chứng từ hành nghề để bảo vệ đến ngày 01 tháng 01 năm năm nay, toàn bộ đối tượng người dùng đang tham gia khám bệnh, chữa bệnh ở những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước vào thời gian Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành phải có chứng từ hành nghề .

Mục 2
THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI VÀ THU HỒI
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 26. Thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại và tịch thu chứng từ hành nghề so với những trường hợp sau đây :a ) Người thao tác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế ;b ) Người thao tác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc những bộ khác, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này ;c ) Người quốc tế đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Nước Ta .2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại và tịch thu chứng từ hành nghề so với người thao tác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phận quản trị, trừ trường hợp lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều này .3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng pháp luật việc cấp, cấp lại và tịch thu chứng từ hành nghề so với người thao tác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị .

Điều 27. Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề    

1. Hồ sơ đề xuất cấp chứng từ hành nghề so với người Nước Ta gồm có :a ) Đơn đề xuất cấp chứng từ hành nghề ;b ) Bản sao văn bằng hoặc giấy ghi nhận trình độ trình độ ;c ) Văn bản xác nhận quy trình thực hành thực tế ;d ) Giấy ghi nhận đủ sức khỏe thể chất để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp ;đ ) Phiếu lý lịch tư pháp ;e ) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cấp xã ) nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị chức năng nơi công tác làm việc .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề so với người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế gồm có :a ) Đơn đề xuất cấp chứng từ hành nghề ;b ) Bản sao văn bằng trình độ ;c ) Văn bản xác nhận quy trình thực hành thực tế ;d ) Văn bản xác nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc hồ sơ của người phiên dịch theo pháp luật tại khoản 3 Điều 23 của Luật này ;đ ) Giấy ghi nhận đủ sức khỏe thể chất để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp ;e ) Phiếu lý lịch tư pháp ;g ) Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Nước Ta cấp .3. Người bị mất hoặc bị hư hỏng chứng từ hành nghề hoặc bị tịch thu chứng từ hành nghề theo pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 29 của Luật này thì chỉ phải làm đơn ý kiến đề nghị cấp lại chứng từ hành nghề .4. Hồ sơ đề xuất cấp lại chứng từ hành nghề trong trường hợp bị tịch thu pháp luật tại những điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 29 của Luật này gồm có :a ) Các sách vở theo lao lý tại khoản 1 Điều này so với người Nước Ta hoặc khoản 2 Điều này so với người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế, trừ văn bản xác nhận quy trình thực hành thực tế ;b ) Giấy ghi nhận đã update kỹ năng và kiến thức y khoa liên tục .

Điều 28. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề 

1. Hồ sơ đề xuất cấp, cấp lại chứng từ hành nghề lao lý tại Điều 27 của Luật này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế .2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng từ hành nghề ; trường hợp cần xác định so với người được đào tạo và giảng dạy ở quốc tế hoặc có chứng từ hành nghề do quốc tế cấp thì thời hạn hoàn toàn có thể lê dài hơn nhưng không quá 180 ngày ; nếu không cấp chứng từ hành nghề thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu nguyên do .3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng từ hành nghề ; nếu không cấp lại chứng từ hành nghề thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu nguyên do .

4. Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng pháp luật thủ tục cấp, cấp lại chứng từ hành nghề so với người thao tác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị .

Điều 29. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề 

1. Chứng chỉ hành nghề bị tịch thu trong trường hợp sau đây :a ) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền ;b ) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp lý ;c ) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục ;d ) Người hành nghề được xác lập có sai sót trình độ kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tính mạng con người người bệnh ;đ ) Người hành nghề không update kiến thức và kỹ năng y khoa liên tục trong thời hạn 02 năm liên tục ;e ) Người hành nghề không đủ sức khỏe thể chất để hành nghề ;g ) Người hành nghề thuộc một trong những đối tượng người dùng lao lý tại khoản 4 Điều 18 của Luật này .2. Khi phát hiện một trong những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định hành động tịch thu chứng từ hành nghề theo lao lý tại Điều 26 của Luật này .3. Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót trình độ kỹ thuật mà không thuộc pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều này thì tùy theo đặc thù, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí trình độ của người hành nghề theo pháp luật của pháp lý .4. Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật thủ tục tịch thu chứng từ hành nghề ; thủ tục, thời hạn đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí trình độ của người hành nghề .5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao lý thủ tục tịch thu chứng từ hành nghề ; thủ tục, thời hạn đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí trình độ của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị .

Điều 30. Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề 

1. Người đề xuất cấp, cấp lại chứng từ hành nghề phải nộp lệ phí .2. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật mức thu lệ phí cấp, cấp lại chứng từ hành nghề .

Mục 3
QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Điều 31. Quyền được hành nghề

1. Được hành nghề theo đúng khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ ghi trong chứng từ hành nghề .2. Được quyết định hành động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chẩn đoán, giải pháp điều trị bệnh trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ ghi trong chứng từ hành nghề .3. Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng chỉ được chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .4. Được tham gia những tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp .

Điều 32. Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh

1. Được phủ nhận khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá năng lực hoặc trái với khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ của mình, nhưng phải báo cáo giải trình với người có thẩm quyền hoặc trình làng người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để xử lý. Trong trường hợp này, người hành nghề vẫn phải triển khai việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm nom, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác .2. Được phủ nhận khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với lao lý của pháp lý hoặc đạo đức nghề nghiệp .

Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn

1. Được giảng dạy, huấn luyện và đào tạo lại và update kiến thức và kỹ năng y khoa liên tục tương thích với trình độ trình độ hành nghề .2. Được tham gia tu dưỡng, trao đổi thông tin về trình độ, kiến thức và kỹ năng pháp lý về y tế .

Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

1. Được pháp lý bảo vệ và không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm khi triển khai đúng lao lý về trình độ kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến .2. Được đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến so với người bệnh .

Điều 35. Quyền được bảo đảm an toàn khi hành nghề

1. Được trang bị phương tiện đi lại bảo lãnh lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn lây nhiễm, tai nạn thương tâm tương quan đến nghề nghiệp .2. Được bảo vệ sức khỏe thể chất, tính mạng con người, danh dự, thân thể .3. Trường hợp bị người khác rình rập đe dọa đến tính mạng con người, người hành nghề được phép tạm lánh khỏi nơi thao tác, sau đó phải báo cáo giải trình với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền sở tại nơi gần nhất .

Mục 4
NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

Điều 36. Nghĩa vụ đối với người bệnh

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, trừ trường hợp lao lý tại Điều 32 của Luật này .2. Tôn trọng những quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh .3. Tư vấn, phân phối thông tin theo lao lý tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 11 của Luật này .4. Đối xử bình đẳng với người bệnh, không để quyền lợi cá thể hay sự phân biệt đối xử tác động ảnh hưởng đến quyết định hành động trình độ của mình .5. Chỉ được nhu yếu người bệnh thanh toán giao dịch những ngân sách khám bệnh, chữa bệnh đã niêm yết công khai minh bạch theo pháp luật của pháp lý .

Điều 37. Nghĩa vụ đối với nghề nghiệp

1. Thực hiện đúng pháp luật trình độ kỹ thuật .2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc khám bệnh, chữa bệnh của mình .3. Thường xuyên học tập, update kiến thức và kỹ năng y khoa liên tục để nâng cao trình độ trình độ theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế .4. Tận tâm trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh .5. Giữ bí hiểm thực trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung ứng và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 8 của Luật này .6. Thông báo với người có thẩm quyền về người hành nghề có hành vi lừa dối người bệnh, đồng nghiệp hoặc vi phạm lao lý của Luật này .7. Không được kê đơn, chỉ định sử dụng những dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi .

Điều 38. Nghĩa vụ đối với đồng nghiệp

1. Hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh .2. Bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp .

Điều 39. Nghĩa vụ đối với xã hội

1. Tham gia bảo vệ và giáo dục sức khoẻ tại hội đồng .2. Tham gia giám sát về năng lượng trình độ và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khác .3. Chấp hành quyết định hành động điều động của cơ quan quản trị trực tiếp theo lao lý tại khoản 2 Điều 4 của Luật này .4. Chấp hành quyết định hành động kêu gọi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hại .

Điều 40. Nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp
Người hành nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

CHƯƠNG IV
CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Mục 1
HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 41. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Các hình thức tổ chức triển khai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có :a ) Bệnh viện ;b ) Cơ sở giám định y khoa ;c ) Phòng khám đa khoa ;d ) Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ mái ấm gia đình ;đ ) Phòng chẩn trị y học truyền thống ;e ) Nhà hộ sinh ;g ) Cơ sở chẩn đoán ;h ) Cơ sở dịch vụ y tế ;i ) Trạm y tế cấp xã và tương tự ;k ) Các hình thức tổ chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh khác .2. nhà nước lao lý cụ thể khoản 1 Điều này và những hình thức tổ chức triển khai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội .

Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Có quyết định hành động xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước xây dựng hoặc giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy phép góp vốn đầu tư theo pháp luật của pháp lý so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác .2. Có giấy phép hoạt động giải trí do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp .

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động giải trí phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :a ) Đáp ứng những lao lý của quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành ;b ) Có đủ người hành nghề tương thích với khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ ;c ) Người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có thời hạn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tối thiểu là 36 tháng .2. Trường hợp ĐK xây dựng phòng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ mái ấm gia đình thì ngoài những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp trình độ tương thích với mô hình hành nghề .3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng pháp luật cụ thể điều kiện kèm theo cấp giấy phép hoạt động giải trí lao lý tại Điều này so với từng hình thức tổ chức triển khai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thẩm quyền quản trị .

Điều 44. Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

1. Giấy phép hoạt động giải trí được cấp một lần cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý tại Điều 43 của Luật này .2. Nội dung của giấy phép hoạt động giải trí gồm có :a ) Tên, hình thức tổ chức triển khai, khu vực hoạt động giải trí ;b ) Phạm vi hoạt động giải trí trình độ ;c ) Thời gian thao tác hằng ngày .3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đổi khác quy mô, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ phải làm thủ tục đề xuất kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí ; trường hợp biến hóa hình thức tổ chức triển khai, chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc biến hóa khu vực phải làm thủ tục đề xuất cấp giấy phép hoạt động giải trí .4. Trường hợp giấy phép hoạt động giải trí bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị tịch thu theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 48 của Luật này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp lại giấy phép hoạt động giải trí .5. Bộ trưởng Bộ Y tế phát hành mẫu giấy phép hoạt động giải trí .6. nhà nước pháp luật lộ trình cấp giấy phép hoạt động giải trí để bảo vệ đến ngày 01 tháng 01 năm năm nay, toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đang hoạt động giải trí vào thời gian Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành phải có giấy phép hoạt động giải trí .

Mục 2
THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 45. Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc những bộ khác, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp, kiểm soát và điều chỉnh hoặc tịch thu giấy phép hoạt động giải trí .2. Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh và tịch thu giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1 và khoản 3 Điều này và thông tin cho Ủy ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp, kiểm soát và điều chỉnh hoặc tịch thu giấy phép hoạt động giải trí .3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng pháp luật việc cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị .

Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép hoạt động giải trí gồm có :a ) Đơn đề xuất cấp giấy phép hoạt động giải trí ;b ) Bản sao quyết định hành động xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ;c ) Bản sao chứng từ hành nghề của người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ kỹ thuật, người đảm nhiệm bộ phận trình độ và list ghi rõ họ tên, số chứng từ, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ của từng người hành nghề so với bệnh viện ; bản sao chứng từ hành nghề của từng người hành nghề so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác ;d ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản miêu tả quy mô tổ chức triển khai và hồ sơ nhân sự ;đ ) Tài liệu chứng tỏ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân phối điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 43 của Luật này ;e ) Đối với bệnh viện, ngoài những điều kiện kèm theo pháp luật tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này còn phải có Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, giải pháp hoạt động giải trí khởi đầu .2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động giải trí gồm có :a ) Đơn đề xuất cấp lại giấy phép hoạt động giải trí ;b ) Bản gốc giấy phép bị hư hỏng ( nếu có ) .3. Hồ sơ ý kiến đề nghị kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí gồm có :a ) Đơn đề xuất kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí ;b ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ dự kiến kiểm soát và điều chỉnh .

Điều 47. Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Thủ tục cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật như sau :a ) Hồ sơ đề xuất cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí pháp luật tại Điều 46 của Luật này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế ;b ) Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí ; nếu không cấp hoặc kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu nguyên do ;c ) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động giải trí ; nếu không cấp lại giấy phép hoạt động giải trí thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu nguyên do .2. Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật việc tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, thành phần thẩm định và đánh giá, thủ tục đánh giá và thẩm định để cấp, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí .3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao lý việc tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, thành phần thẩm định và đánh giá, thủ tục đánh giá và thẩm định để cấp, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí cho những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị .

Điều 48. Thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Giấy phép hoạt động giải trí bị tịch thu trong những trường hợp sau đây :a ) Giấy phép hoạt động giải trí được cấp không đúng thẩm quyền ;b ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bảo vệ những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 43 của Luật này ;

c) Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không hoạt động;

d ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dừng hoạt động giải trí trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chấm hết hoạt động giải trí .2. Khi phát hiện một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định hành động tịch thu giấy phép hoạt động giải trí theo pháp luật tại Điều 45 của Luật này .3. Trong trường hợp phát hiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sai sót trình độ hoặc không bảo vệ một trong những điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 43 của Luật này thì tùy theo đặc thù, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí trình độ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .4. Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý thủ tục tịch thu giấy phép hoạt động giải trí ; thủ tục, thời hạn đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí trình độ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lao lý thủ tục tịch thu giấy phép hoạt động giải trí ; thủ tục, thời hạn đình chỉ một phần hoặc hàng loạt hoạt động giải trí trình độ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản trị .

Điều 49. Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí phải nộp lệ phí .2. Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật mức thu lệ phí cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí .

Mục 3
CHỨNG NHẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 50. Chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Tiêu chuẩn quản trị chất lượng so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là nhu yếu về đặc tính kỹ thuật và quản trị dùng làm chuẩn để phân loại, nhìn nhận chất lượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tổ chức triển khai trong nước hoặc quốc tế phát hành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nước Ta thừa nhận .2. Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động giải trí vận dụng tiêu chuẩn quản trị chất lượng lao lý tại khoản 1 Điều này để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh .3. Việc ghi nhận chất lượng so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải do tổ chức triển khai có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 51 của Luật này triển khai trên cơ sở nhìn nhận chất lượng trong thực tiễn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với tiêu chuẩn quản trị chất lượng .

Điều 51. Các tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Tổ chức ghi nhận chất lượng so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là tổ chức triển khai độc lập với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể xây dựng .2. Khi triển khai việc ghi nhận chất lượng so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức triển khai ghi nhận chất lượng phải bảo vệ nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực, công khai minh bạch, minh bạch và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hiệu quả ghi nhận của mình .3. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể việc xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai ghi nhận chất lượng so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .

Mục 4
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Được triển khai những hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật của Luật này ; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế được khám sức khỏe thể chất định kỳ, khám sức khỏe thể chất để lao động, học tập, thao tác và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về hiệu quả khám sức khỏe thể chất của mình .2. Được khước từ khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá năng lực hoặc trái khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ được ghi trong giấy phép hoạt động giải trí nhưng phải ra mắt người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để xử lý. Trong trường hợp này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn phải thực thi việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm nom, điều trị cho người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác .3. Được thu những khoản ngân sách khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật của pháp lý .4. Được hưởng chính sách tặng thêm khi triển khai những hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý của pháp lý .

Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh .2. Thực hiện lao lý về trình độ kỹ thuật và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .3. Công khai thời hạn thao tác, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết .4. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động giải trí trong trường hợp đổi khác người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trình độ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề là người quốc tế theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế .5. Bảo đảm việc triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người bệnh, người hành nghề được lao lý tại Luật này .6. Bảo đảm những điều kiện kèm theo thiết yếu để người hành nghề triển khai khám bệnh, chữa bệnh trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ được phép .7. Chấp hành quyết định hành động kêu gọi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy khốn .8. Trường hợp dừng hoạt động giải trí, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương thích và quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh với người bệnh .

CHƯƠNG V
CÁC QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 54. Cấp cứu

1. Các hình thức cấp cứu gồm có :a ) Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Khi việc cấp cứu vượt quá năng lực trình độ thì tùy từng trường hợp đơn cử, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải triển khai một hoặc một số ít hoạt động giải trí sau đây :a ) Tổ chức hội chẩn theo lao lý tại Điều 56 của Luật này ;b ) Mời cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến tương hỗ cấp cứu ;c ) Chuyển người bệnh cấp cứu đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương thích .3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện kèm theo về nhân lực và phương tiện đi lại tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh .

Điều 55. Chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị và kê đơn thuốc

1. Việc chẩn đoán bệnh, chỉ định chiêu thức điều trị và kê đơn thuốc phải bảo vệ những nguyên tắc sau đây :a ) Dựa trên tác dụng khám lâm sàng, kiểm tra cận lâm sàng, tích hợp với yếu tố tiền sử bệnh, mái ấm gia đình, nghề nghiệp và dịch tễ ;b ) Kịp thời, khách quan, thận trọng và khoa học .2. Người hành nghề được giao trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định giải pháp điều trị, kê đơn thuốc kịp thời, đúng chuẩn và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định chiêu thức điều trị, kê đơn thuốc của mình ;b ) Quyết định điều trị nội trú hoặc ngoại trú ; trường hợp người bệnh phải điều trị nội trú mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường điều trị nội trú thì phải ra mắt người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương thích .

Điều 56. Hội chẩn

1. Việc hội chẩn được triển khai khi bệnh vượt quá năng lực chẩn đoán và điều trị của người hành nghề hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc đã điều trị nhưng bệnh không có tiến triển tốt hoặc có diễn biến xấu đi .2. Các hình thức hội chẩn gồm có :a ) Hội chẩn khoa ;b ) Hội chẩn liên khoa ;c ) Hội chẩn liên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;d ) Hội chẩn qua tìm hiểu thêm quan điểm chuyên viên ;đ ) Hội chẩn từ xa bằng công nghệ thông tin ;e ) Hội chẩn khác theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế .

Điều 57. Điều trị ngoại trú

1. Điều trị ngoại trú được triển khai trong trường hợp sau đây :a ) Người bệnh không cần điều trị nội trú ;b ) Người bệnh sau khi đã điều trị nội trú không thay đổi nhưng phải theo dõi và điều trị tiếp sau khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Sau khi quyết định hành động người bệnh phải điều trị ngoại trú, người hành nghề có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Lập hồ sơ bệnh án ngoại trú theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này ;b ) Ghi sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú trong đó ghi rõ thông tin cá thể của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn thuốc và thời hạn khám lại .

Điều 58. Điều trị nội trú

1. Việc triển khai những thủ tục hành chính tương quan đến việc vào, chuyển hoặc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chuyển khoa phải bảo vệ kịp thời và không gây phiền hà cho người bệnh .2. Điều trị nội trú được triển khai trong trường hợp sau đây :a ) Có chỉ định điều trị nội trú của người hành nghề thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác .3. Thủ tục điều trị nội trú được pháp luật như sau :

a) Nhận người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trường hợp người bệnh mắc nhiều bệnh, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xem xét, quyết định khoa sẽ tiến hành điều trị;

b ) Hướng dẫn người bệnh đến khoa nơi người bệnh sẽ điều trị nội trú .4. Việc chuyển khoa được triển khai trong trường hợp phát hiện người mắc bệnh mà bệnh đó không thuộc khoanh vùng phạm vi trình độ của khoa đang thực thi điều trị hoặc bệnh tương quan hầu hết đến chuyên khoa khác .5. Các trường hợp sau đây phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh :a ) Bệnh vượt quá năng lực điều trị và điều kiện kèm theo vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Bệnh không tương thích với phân tuyến trình độ kỹ thuật theo lao lý của Bộ trưởng Bộ Y tế ;c ) Theo nhu yếu của người bệnh .6. Thủ tục chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật như sau :a ) Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết hàng loạt quy trình điều trị của người bệnh ;b ) Nếu chuyển khoa thì chuyển hàng loạt hồ sơ bệnh án của người bệnh đến khoa mới ; nếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì gửi giấy chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kèm tóm tắt hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới .7. Khi thực trạng bệnh của người bệnh đã không thay đổi hoặc người bệnh có nhu yếu được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có cam kết của người bệnh hoặc người đại diện thay mặt của người bệnh, sau khi đã có sự tư vấn của người hành nghề thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, tổng kết hàng loạt quy trình điều trị của người bệnh ;b ) Hướng dẫn người bệnh về việc tự chăm nom sức khỏe thể chất ;c ) Chỉ định chính sách điều trị ngoại trú trong trường hợp thiết yếu ;d ) Quyết toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý tại Điều 16 của Luật này ;đ ) Làm giấy cho người bệnh ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 59. Hồ sơ bệnh án

1. Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý ; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Việc lập hồ sơ bệnh án được pháp luật như sau :a ) Người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú trong những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều phải được lập hồ sơ bệnh án ;b ) Hồ sơ bệnh án phải được lập bằng giấy hoặc bản điện tử và phải được ghi rõ, không thiếu những mục có trong hồ sơ bệnh án ;c ) Hồ sơ bệnh án gồm có những tài liệu, thông tin tương quan đến người bệnh và quy trình khám bệnh, chữa bệnh ;3. Việc tàng trữ hồ sơ bệnh án được lao lý như sau :a ) Hồ sơ bệnh án được tàng trữ theo những Lever mật của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước ;b ) Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú được tàng trữ tối thiểu 10 năm ; hồ sơ bệnh án tai nạn thương tâm lao động, tai nạn thương tâm hoạt động và sinh hoạt được tàng trữ tối thiểu 15 năm ; hồ sơ bệnh án so với người bệnh tinh thần, người bệnh tử trận được tàng trữ tối thiểu 20 năm ;c ) Trường hợp tàng trữ hồ sơ bệnh án bằng bản điện tử, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có bản sao dự trữ và thực thi theo những chính sách tàng trữ lao lý tại điểm a và điểm b khoản này .4. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định hành động việc được cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong những trường hợp sau đây :a ) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép Giao hàng cho việc điều tra và nghiên cứu hoặc công tác làm việc trình độ kỹ thuật ;b ) Đại diện cơ quan quản trị nhà nước về y tế trực tiếp quản trị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan tìm hiểu, viện kiểm sát, toà án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức triển khai giám định pháp y, pháp y tinh thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép Giao hàng trách nhiệm được giao theo thẩm quyền được cho phép ;c ) Người bệnh hoặc người đại diện thay mặt của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo pháp luật tại khoản 1 Điều 11 của Luật này .5. Các đối tượng người dùng pháp luật tại khoản 4 Điều này khi sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí hiểm và chỉ được sử dụng đúng mục tiêu như đã đề xuất với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 60. Sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú

1. Việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú phải bảo vệ những nguyên tắc sau đây :a ) Chỉ sử dụng thuốc khi thật sự thiết yếu, đúng mục tiêu, bảo đảm an toàn, hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao ;b ) Việc kê đơn thuốc phải tương thích với chẩn đoán bệnh, thực trạng bệnh của người bệnh ;c ) Đúng pháp luật về dữ gìn và bảo vệ, cấp phép và sử dụng thuốc .2. Khi kê đơn thuốc, người hành nghề phải ghi vừa đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án thông tin về tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời hạn dùng thuốc .3. Khi cấp phép thuốc cho người bệnh, người được giao trách nhiệm cấp phép thuốc có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Kiểm tra đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, tên thuốc và chất lượng thuốc ;b ) Đối chiếu đơn thuốc với những thông tin về nồng độ, hàm lượng, số lượng khi nhận thuốc và hạn dùng ghi trên phiếu lĩnh thuốc, nhãn thuốc ;c ) Đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời hạn dùng trước khi cho người bệnh sử dụng thuốc ;d ) Ghi chép khá đầy đủ thời hạn cấp phép thuốc cho người bệnh, theo dõi và ghi diễn biến lâm sàng của người bệnh vào hồ sơ bệnh án, phát hiện kịp thời những tai biến và báo cho người hành nghề trực tiếp điều trị .

4. Sau khi người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp điều trị có trách nhiệm theo dõi tác dụng và xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc.
Người bệnh có trách nhiệm dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của người hành nghề và thông báo cho người hành nghề về các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc.

Điều 61. Thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa

1. Mọi trường hợp phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa đều phải được sự chấp thuận đồng ý của người bệnh hoặc đại diện thay mặt của người bệnh, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều này .2. Người bệnh thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, trước khi phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa phải được người đại diện thay mặt của người bệnh chấp thuận đồng ý bằng văn bản .3. Trường hợp không hề hỏi quan điểm của người bệnh hoặc người đại diện thay mặt của người bệnh và nếu không triển khai phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa sẽ rình rập đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định hành động thực thi phẫu thuật hoặc can thiệp ngoại khoa .

Điều 62. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Các giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có :a ) Khử trùng thiết bị y tế, môi trường tự nhiên và giải quyết và xử lý chất thải tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Phòng hộ cá thể, vệ sinh cá thể ;c ) Vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm ;d ) Giám sát nhiễm khuẩn ;đ ) Các giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn khác theo pháp luật của pháp lý .2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Thực hiện những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị, phục trang phòng hộ, điều kiện kèm theo vệ sinh cá thể cho người thao tác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương thích với nhu yếu về trấn áp nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;c ) Tư vấn về những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn cho người bệnh và người nhà của người bệnh ;d ) Thực hiện những giải pháp trấn áp nhiễm khuẩn khác theo lao lý của pháp lý .3. Người thao tác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh và người khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tuân thủ lao lý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về trấn áp nhiễm khuẩn .

Điều 63. Xử lý chất thải y tế

1. Chất thải y tế gồm có chất thải rắn, lỏng, khí, hóa chất, phóng xạ được thải ra trong quy trình khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, chăm nom người bệnh và hoạt động và sinh hoạt của người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm phân loại, thu gom và giải quyết và xử lý chất thải y tế theo đúng lao lý của pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .

Điều 64. Giải quyết đối với người bệnh không có người nhận

1. Tiếp nhận và triển khai khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật của Luật này .2. Kiểm kê, lập biên bản và lưu giữ gia tài của người bệnh .3. Thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở để cơ quan này thông tin tìm người nhà của người bệnh trên phương tiện thông tin đại chúng .4. Đối với trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người bệnh đã được điều trị không thay đổi mà vẫn chưa có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông tin cho cơ sở bảo trợ xã hội để đảm nhiệm đối tượng người dùng này .

5. Đối với người bệnh tâm thần mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có chuyên khoa tâm thần thì chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tâm thần có trách nhiệm tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Sau khi điều trị ổn định mà vẫn không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp nhận người bệnh.
Cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm tiếp nhận các đối tượng theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

6. Đối với người bệnh tử trận không có người nhận, sau khi triển khai lao lý tại Điều 65 của Luật này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chụp ảnh, lưu giữ mô để xác lập danh tính, làm thủ tục khai tử theo pháp luật của pháp lý về hộ tịch và tổ chức triển khai mai táng .

Điều 65. Giải quyết đối với người bệnh tử vong

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Cấp giấy chứng tử ;b ) Tiến hành kiểm thảo tử trận trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi người bệnh tử trận ;c ) Giao người hành nghề trực tiếp điều trị hoặc đảm nhiệm ca trực lập hồ sơ tử trận, trong đó ghi rõ diễn biến bệnh, cách giải quyết và xử lý, thời hạn và nguyên do tử trận ;d ) Lưu trữ hồ sơ tử trận theo lao lý tại khoản 3 Điều 59 của Luật này .2. Đối với trường hợp tử vong trước khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xử lý như sau :a ) Đối với người có sách vở tùy thân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông tin cho thân nhân của họ để tổ chức triển khai mai táng ;

b) Đối với người không có giấy tờ tùy thân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của người bệnh.
Trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc có giấy tờ tùy thân nhưng không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo quản thi thể, chụp ảnh và thông báo cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.
Trường hợp không có người nhận, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn để các cơ quan này tổ chức mai táng.

3. Việc xác lập người bệnh đã tử trận và thời hạn dữ gìn và bảo vệ thi thể được triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Điều 66. Bắt buộc chữa bệnh

1. Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo pháp luật của Luật này gồm có :a ) Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo pháp luật của pháp lý về phòng, chống bệnh truyền nhiễm ;b ) Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm có ý tưởng sáng tạo, hành vi tự sát hoặc gây nguy khốn cho người khác theo lao lý của pháp lý .2. Việc bắt buộc chữa bệnh triển khai theo lao lý của pháp lý về hình sự và pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính không thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật này .

Điều 67. Trực khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú, cơ sở cấp cứu phải bảo đảm trực liên tục ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ.
Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 24 giờ/ngày.

2. Trực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có trực chỉ huy, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng và trực phục vụ hầu cần, bảo vệ .3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a ) Phân công người trực, pháp luật rõ nghĩa vụ và trách nhiệm so với từng cấp trực, người trực và chính sách trực đơn cử ;b ) Bảo đảm khá đầy đủ những phương tiện đi lại luân chuyển cấp cứu tương thích với hình thức tổ chức triển khai khám bệnh, chữa bệnh ; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh ;c ) Bảo đảm chính sách báo cáo giải trình trực so với mỗi phiên trực .

Điều 68. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

nhayNhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh trong việc thực hiện chức năng kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại được hướng dẫn chi tiết bởi Thông tư số 37/2011/TT-BYT.nhay1. Khuyến khích việc phối hợp y học truyền thống với y học văn minh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Việc phối hợp y học truyền thống với y học tân tiến tại bệnh viện y học truyền thống được triển khai như sau :a ) Sử dụng một số ít phương tiện kỹ thuật của y học văn minh để Giao hàng chẩn đoán, nhìn nhận hiệu quả điều trị, tác dụng điều tra và nghiên cứu thừa kế ;b ) Sử dụng một số ít thiết bị và thuốc y học tân tiến để ship hàng cấp cứu người bệnh, sử dụng 1 số ít thuốc thiết yếu để điều trị người bệnh .3. Việc phối hợp y học truyền thống với y học tân tiến tại bệnh viện khác được triển khai như sau :a ) Kết hợp chiêu thức y học truyền thống trong khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Sử dụng phương tiện kỹ thuật của y học hiện đại để chẩn đoán bệnh, tổ chức triển khai vận dụng, nhìn nhận tác dụng những bài thuốc, môn thuốc, giải pháp chữa bệnh của y học truyền thống .4. Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật cụ thể khoản 2 và khoản 3 Điều này và việc tích hợp y học truyền thống với y học văn minh trong khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác .

CHƯƠNG VI
ÁP DỤNG KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 69. Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
Kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

1. Kỹ thuật, giải pháp được điều tra và nghiên cứu tại Nước Ta hoặc quốc tế, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Nước Ta công nhận và lần tiên phong vận dụng tại Nước Ta ;2. Kỹ thuật, giải pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở quốc tế được cho phép vận dụng nhưng lần tiên phong vận dụng tại Nước Ta ;3. Kỹ thuật, chiêu thức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép và đã vận dụng tại Nước Ta, nhưng lần tiên phong vận dụng tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 70. Điều kiện áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

1. Có đủ điều kiện kèm theo về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị để hoàn toàn có thể vận dụng kỹ thuật, chiêu thức mới .2. Được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế được cho phép vận dụng .

Điều 71. Thẩm quyền cho phép áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

1. Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và được cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vận dụng lần đầu kỹ thuật, giải pháp mới lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 69 của Luật này .2. Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá và được cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phận quản trị vận dụng kỹ thuật, chiêu thức mới lao lý tại khoản 3 Điều 69 của Luật này theo phân tuyến trình độ kỹ thuật của Bộ Y tế .

Điều 72. Hồ sơ, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị vận dụng kỹ thuật, giải pháp mới gồm có :a ) Đơn đề xuất vận dụng kỹ thuật, chiêu thức mới ;b ) Tài liệu chứng tỏ tính hợp pháp, dẫn chứng lâm sàng, tính hiệu suất cao trong khám bệnh, chữa bệnh của kỹ thuật, chiêu thức mới so với trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 69 của Luật này ;c ) Đề án tiến hành vận dụng kỹ thuật, giải pháp mới, gồm có những nội dung hầu hết sau : miêu tả năng lượng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị, hiệu suất cao kinh tế tài chính, tiến trình kỹ thuật dự kiến vận dụng và giải pháp tiến hành thực thi ;d ) Bản sao văn bằng, chứng từ trình độ, giấy ghi nhận của người hành nghề có tương quan đến kỹ thuật, giải pháp mới ;đ ) Hợp đồng do cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong nước hoặc quốc tế chuyển giao kỹ thuật, giải pháp mới .2. Thủ tục được cho phép vận dụng kỹ thuật, chiêu thức mới được pháp luật như sau :a ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ đề xuất vận dụng kỹ thuật, giải pháp mới theo lao lý tại khoản 1 Điều này cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế ;b ) Chậm nhất 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phải tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá hồ sơ và có văn bản được cho phép hoặc không được cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành thử nghiệm kỹ thuật, chiêu thức mới ; trường hợp không được cho phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu nguyên do ;c ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành thử nghiệm kỹ thuật, chiêu thức mới đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế được cho phép. Quy mô tiến hành thử nghiệm so với từng loại kỹ thuật, giải pháp mới triển khai theo văn bản được cho phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế ;d ) Sau khi kết thúc quá trình tiến hành thử nghiệm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp báo cáo giải trình hiệu quả và tiến trình kỹ thuật đã được kiến thiết xây dựng hoàn thành xong cho Bộ Y tế hoặc Sở Y tế để đánh giá và thẩm định ;đ ) Chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình tác dụng và tiến trình kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế xây dựng Hội đồng trình độ thẩm định và đánh giá hiệu quả tiến hành thử nghiệm và quá trình kỹ thuật do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất kiến nghị để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định hành động được cho phép ;e ) Chậm nhất 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được biên bản tư vấn của Hội đồng trình độ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định hành động được cho phép hoặc khước từ được cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai kỹ thuật, giải pháp mới và phê duyệt quy trình tiến độ kỹ thuật. Đối với những quy trình tiến độ kỹ thuật giống nhau về cả thiết bị và quá trình triển khai thì vận dụng chung trong toàn nước ; nếu khác nhau thì sẽ phải phê duyệt quá trình kỹ thuật riêng so với từng kỹ thuật, giải pháp mới ; trường hợp không được cho phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu nguyên do .3. Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật cụ thể điều kiện kèm theo, thủ tục được cho phép vận dụng kỹ thuật, chiêu thức mới trong khám bệnh, chữa bệnh .

CHƯƠNG VII
SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Mục 1
SAI SÓT CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 73. Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

1. Người hành nghề có sai sót trình độ kỹ thuật khi được hội đồng trình độ pháp luật tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác lập đã có một trong những hành vi sau đây :a ) Vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong chăm nom và điều trị người bệnh ;b ) Vi phạm những pháp luật trình độ kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp ;c ) Xâm phạm quyền của người bệnh .2. Người hành nghề không có sai sót trình độ kỹ thuật khi được hội đồng trình độ pháp luật tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác lập thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Đã thực thi đúng những pháp luật trình độ kỹ thuật trong quy trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến so với người bệnh ;b ) Trong trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật, thiếu người hành nghề theo pháp luật của pháp lý mà không hề khắc phục được hoặc bệnh đó chưa có pháp luật trình độ để thực thi dẫn đến xảy ra tai biến so với người bệnh ; những trường hợp bất khả kháng khác dẫn đến xảy ra tai biến so với người bệnh .

Điều 74. Thành lập hội đồng chuyên môn

1. Trường hợp có nhu yếu xử lý tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến so với người bệnh thì xây dựng hội đồng trình độ để xác lập có hay không có sai sót trình độ kỹ thuật .2. Việc xây dựng hội đồng trình độ được pháp luật như sau :

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tự thành lập hội đồng chuyên môn hoặc nếu không tự thành lập được thì đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp thành lập hội đồng chuyên môn.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp phải thành lập hội đồng chuyên môn;

b) Trường hợp các bên tranh chấp không nhất trí với kết luận của hội đồng chuyên môn quy định tại điểm a khoản này, các bên có quyền đề nghị Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn.
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Y tế phải thành lập hội đồng chuyên môn.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày xây dựng, hội đồng trình độ phải họp và mời những bên tương quan đến tranh chấp tham gia 1 số ít phiên họp và phiên Kết luận .4. Trường hợp vấn đề tương quan đến tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh được xử lý theo thủ tục tố tụng, cơ quan triển khai tố tụng hoàn toàn có thể đề xuất cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về y tế xây dựng hội đồng trình độ để xác lập có hay không có sai sót trình độ kỹ thuật .

Điều 75. Thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn

1. Thành phần của hội đồng trình độ gồm có :a ) Các chuyên gia thuộc nghành trình độ tương thích ;b ) Các chuyên gia thuộc những chuyên khoa khác có tương quan đến tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh ;c ) Luật gia hoặc luật sư .2. Hội đồng trình độ hoạt động giải trí theo nguyên tắc tranh luận tập thể, quyết định hành động theo hầu hết và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về Kết luận của mình .3. Hội đồng trình độ địa thế căn cứ vào những lao lý tại Điều 73 của Luật này có nghĩa vụ và trách nhiệm xác lập có hay không có sai sót trình độ kỹ thuật .4. Kết luận của hội đồng trình độ là cơ sở để xử lý tranh chấp hoặc để cơ quan thực thi tố tụng xem xét, quyết định hành động xử lý vấn đề ; là địa thế căn cứ để cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về y tế, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định hành động vận dụng những giải pháp giải quyết và xử lý theo thẩm quyền so với người hành nghề .5. Kết luận của hội đồng trình độ do Bộ Y tế xây dựng pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 74 của Luật này là Kết luận ở đầu cuối về việc có hay không có sai sót trình độ kỹ thuật .

Điều 76. Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh 

1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.
Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài việc bồi thường theo lao lý tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót trình độ kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu những nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý khác theo pháp luật của pháp lý .3. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại .

Điều 77. Xác định mức bồi thường thiệt hại do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh
Việc xác định mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 78. Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật của nhà nước tại doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng và hoạt động giải trí tại Nước Ta .2. nhà nước pháp luật cụ thể về bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh và lộ trình để tiến tới tổng thể người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh .

Mục 2
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 80. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh

1. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là tranh chấp tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh giữa những đối tượng người dùng sau đây :a ) Người bệnh, người đại diện thay mặt của người bệnh ;b ) Người hành nghề ;c ) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .2. Tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh được xử lý như sau :a ) Các bên tranh chấp có nghĩa vụ và trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp ;b ) Trường hợp hòa giải không thành thì những bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo lao lý của pháp lý .3. Thời hiệu nhu yếu xử lý tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh là 05 năm, kể từ khi vấn đề xảy ra .

CHƯƠNG VIII
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 81. Hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác .2. Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước gồm có 4 tuyến như sau :a ) Tuyến TW ;b ) Tuyến tỉnh, thành phố thường trực TW ;c ) Tuyến huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;d ) Tuyến xã, phường, thị xã .3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tuyến trên có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, tương hỗ về trình độ kỹ thuật so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tuyến dưới .4. Bộ trưởng Bộ Y tế lao lý cụ thể phân tuyến trình độ kỹ thuật so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của từng tuyến lao lý tại khoản 2 và khoản 3 Điều này .1. Quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cung ứng những nhu yếu sau đây :a ) Khai thác, sử dụng có hiệu suất cao mọi tiềm năng và nguồn lực của quốc gia để thiết kế xây dựng và tăng trưởng mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ; bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị ngày càng tiên tiến và phát triển, tân tiến nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ;b ) Bảo đảm cân đối, đồng điệu, có quy mô hài hòa và hợp lý, được sắp xếp tương thích, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận với những dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ;c ) Phù hợp với kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia .2. Căn cứ để kiến thiết xây dựng quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có :a ) Nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, cơ cấu tổ chức bệnh tật ;b ) Địa giới hành chính, địa phận dân cư, quy mô dân số ;c ) Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội .3. Nội dung quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm có :a ) Mục tiêu, trách nhiệm, chương trình, dự án Bất Động Sản trọng điểm ;b ) Hệ thống tổ chức triển khai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ;c ) Nguồn lực, giải pháp thực thi, điều kiện kèm theo bảo vệ .4. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được lao lý như sau :a ) Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn nước theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ;b ) Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ;c ) quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của địa phương theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Y tế .

Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề

1. Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch giảng dạy, huấn luyện và đào tạo lại, tu dưỡng về trình độ kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề, tích hợp y học truyền thống dân tộc bản địa với y học tân tiến .2. Nhà nước miễn học phí so với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, pháp y tinh thần .

Điều 84. Chế độ đối với người hành nghề

1. Người hành nghề bị mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh do tai nạn thương tâm rủi ro đáng tiếc nghề nghiệp được hưởng những chính sách theo lao lý của Thủ tướng nhà nước .2. Trong quy trình hành nghề, người hành nghề gan góc cứu người mà bị chết hoặc bị thương thì được xem xét để công nhận là liệt sỹ hoặc thương bệnh binh, hưởng chủ trương như thương bệnh binh theo pháp luật của pháp lý về tặng thêm người có công với cách mạng .

Điều 85. Các nguồn tài chính phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh

1. giá thành nhà nước so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước .2. Kinh phí từ nguồn chi trả ngân sách sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .3. Các nguồn kinh phí đầu tư khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 86. Ngân sách nhà nước chi cho công tác y tế

1. Ưu tiên sắp xếp ngân sách nhằm mục đích cung ứng nhu yếu sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân ; từng bước chuyển hình thức góp vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước sang hình thức tương hỗ cho người dân trải qua bảo hiểm y tế .2. Ngân sách chi tiêu nhà nước chi cho công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh phải được phân chia công khai minh bạch, minh bạch ; địa thế căn cứ vào quy mô dân số, cơ cấu tổ chức bệnh tật, điều kiện kèm theo tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của từng vùng ; bộc lộ được chủ trương ưu tiên của Nhà nước so với công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả và công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh so với những bệnh xã hội, bệnh dịch nguy khốn .

Điều 87. Xã hội hóa công tác khám bệnh, chữa bệnh

1. Nhà nước giữ vai trò chủ yếu trong tăng trưởng mạng lưới hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoạt động giải trí không vì mục tiêu doanh thu .2. Nhà nước triển khai đa dạng hóa những mô hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ; khuyến khích, kêu gọi và tạo điều kiện kèm theo để tổ chức triển khai, cá thể tham gia kiến thiết xây dựng những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ; khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoạt động giải trí không vì mục tiêu doanh thu .3. Mọi tổ chức triển khai, mái ấm gia đình và công dân có nghĩa vụ và trách nhiệm tự chăm sóc sức khỏe thể chất, phát hiện bệnh sớm cho những thành viên trong tổ chức triển khai, mái ấm gia đình và bản thân ; tham gia cấp cứu, tương hỗ xử lý những trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc, thương tích tại hội đồng và tham gia những hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh khi có sự kêu gọi của cơ quan có thẩm quyền .4. Nhà nước có hình thức khen thưởng thích hợp so với tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không vì mục tiêu doanh thu ; góp phần, hỗ trợ vốn, ủng hộ cho việc tăng trưởng công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 88. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .2. nhà nước lao lý chính sách thu, quản trị và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước .3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh so với người bệnh là người quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước .4. Căn cứ vào khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lao lý tại khoản 3 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và những bộ khác ; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương theo ý kiến đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp .5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định hành động và phải niêm yết công khai minh bạch giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh .

Điều 89. Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

1. Quỹ tương hỗ khám bệnh, chữa bệnh là quỹ xã hội, từ thiện được xây dựng và hoạt động giải trí để tương hỗ ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho những đối tượng người dùng có thực trạng khó khăn vất vả hoặc không có năng lực chi trả ngân sách khám bệnh, chữa bệnh và những hoạt động giải trí khác Giao hàng cho công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh .2. Nguồn kinh tế tài chính của Quỹ được hình thành trên cơ sở góp phần tự nguyện, hỗ trợ vốn của tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế ; việc xây dựng, tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và quản trị quỹ tương hỗ khám bệnh, chữa bệnh được thực thi theo pháp luật của pháp lý .

CHƯƠNG IX
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 90. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 91. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569