<

Mẫu công văn đề nghị tăng giá vận chuyển [Cập nhập 2023]

Ngoài yếu tố thời gian và chất lượng thì vấn đề giá cước phí cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm. Vậy cước phí vận chuyển là gì ? Giá cước vận tải mà các công ty và nhà xenon áp dụng như thế nào ? … Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là văn bản của tổ chức, cá nhân ( có thể là công ty vận chuyển, doanh nghiệp nào đó nhưng có khâu vận chuyển hàng hóa ) đề nghị với đơn vị đối tác việc tăng giá cước vận chuyển. Sau đây là Mẫu công văn đề nghị tăng giá vận chuyển [ Cập nhập 2023 ]
Chậm Nộp Phí Trước Bạ Bị Phạt Bao Nhiêu

Cước phí vận chuyển là gì ?

Phí vận chuyển là khoản tiền mà người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển để người này vận chuyển hàng theo những điều kiện mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng vận chuyển .

Ngoài yếu tố thời gian và chất lượng thì vấn đề giá cước phí cũng là yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm. Vậy cước phí vận chuyển là gì ? Giá cước vận tải mà các công ty và nhà xe áp dụng như thế nào ? … Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là văn bản của tổ chức, cá nhân (có thể là công ty vận chuyển, doanh nghiệp nào đó nhưng có khâu vận chuyển hàng hóa) đề nghị với đơn vị đối tác việc tăng giá cước vận chuyển. Sau đây là Mẫu công văn đề nghị tăng giá vận chuyển [Cập nhập 2023]

Chậm Nộp Phí Trước Bạ Bị Phạt Bao Nhiêu

Cước phí vận chuyển là gì ?

Phí vận chuyển là khoản tiền mà người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển để người này vận chuyển hàng theo những điều kiện mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng vận chuyển.

Thông thường phí vận chuyển bao gồm hai phần: phí vận chuyển cơ bản và phí vận chuyển phụ thêm. Phí vận chuyển cơ bản là khoản tiền không thay đổi đã được ấn định trong hợp đồng; phí vận chuyển phụ thêm là khoản tiền mà người thuê vận chuyển trả thêm cho người vận chuyển, khoản phụ thêm này có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếutố như: trọng lượng hàng quá tải, vận chuyển vượt quá độ dài của quãng đường mà các bên đã thoả thuận, phụ thêm vì đồng tiền mất giá…

Cước phí vận chuyển hàng hóa hiện nay phụ thuộc rất nhiều yếu tố của từng nơi và có thể phát sinh thêm nhiều phí khác như phí VAT, phụ xăng, phí ship hàng,… theo quy định của mỗi nơi cung cấp dịch vụ. Chi phí vận chuyển góp phần xây dựng thêm chất lượng, độ uy tín và tính an toàn trong vận chuyển hàng hóa. Thông thường, mỗi công ty, đơn vị vận tải sẽ có những phương thức, công thức tính toán cước phí vận chuyển riêng.  Chở hàng lên vùng núi địa hình hiểm trở, khó di chuyển sẽ tốn nhiều tiền hơn khi chỉ đi ở đồng bằng; hay chuyển hàng bằng máy bay cũng sẽ đắt hơn nhiều so với đường bộ;… Tuy nhiên, dù cao hay thấp, đắt hay rẻ thì tất cả các cách tính này đều cần phải phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

 

Quy định về cách tính chi phí vận chuyển

Giá cước vận chuyển hàng hóa đã được chính phủ quy định rõ ràng mà bất cứ công ty vận tải hoặc nhà xe nào cũng phải tuân theo.

Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam dựa trên 2 yếu tố là khối lượng hàng hóa và phương thức vận chuyển hàng. Đơn vị tính cước là T.Km.

Theo đó:

+ Khối lượng hàng hóa tính cước là trọng lượng vận chuyển bao bì tính theo tấn (T)

+ Khoảng cách tính cước vận chuyển là khoảng cách thực tế có hàng. Thông thường, khoảng cách tối thiểu là 1km.(Đơn vị tính: km)

Vận chuyển hàng hóa đóng một vai trò trọng yếu của các khâu phân phối và lưu thông hàng hóa. Nếu coi toàn bộ nền kinh tế là một cơ thể sống, trong đó hệ thống giao thông là các huyết mạch thì vận chuyển hàng hóa là quá trình đưa các chất dinh dưỡng đến nuôi các tế bào của cơ thể sống đó.

Mẫu đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là gì?

Mẫu đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là mẫu đơn do tổ chức, cá nhân (có thể là công ty vận chuyển, doanh nghiệp có khâu vận chuyển hàng hóa) soạn thảo để đề nghị tăng giá cước vận chuyển với đơn vị đối tác.

Mẫu đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu tăng giá cước vận chuyển với đơn vị đối tác.

Mẫu Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……, ngày …. tháng …. năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN

KÍNH GỬI: …………………………………..

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số…… được kí kết ngày…/…/…;

Căn cứ tình hình thực tế giá xăng dầu trên thế giới

Chúng tôi xin trình bày một vấn đề như sau:

Do ảnh hưởng của giá xăng dầu trên thế giờ, dẫn đến sự biến động về giá nguyên liệu sản xuất ………….nhập khẩu tăng cao bất thường từ thời điểm…… sau khi ký kết hợp đồng số…………. với quý đối tác. Cho nên, trên cơ sở những biến động đó, việc duy trì giá vận chuyển …………….cho dự án……… của công ty chúng tôi với quý đối tác sẽ dẫn đến những tổn thất vô cùng nặng nề cho phía công ty.

Do vậy, vì lý do trên, công ty chúng tôi kính đề nghị quý đối tác xem xét những vấn đề sau:

– Chấp thuận đối với đề xuất về nâng giá vận chuyển …………đã thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở giá biến động trên thực tế hiện nay;

– Sắp xếp gặp mặt trao đổi, ký kết văn bản thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung trên.

Kính mong quý đối tác xem xét và sớm có phản hồi cho phía công ty chúng tôi.

Trân trọng.

                                                                                                                     CÔNG TY……………………….

(Người đại diện theo pháp luật kí và đóng dấu)

Cước phí vận chuyển hàng hóa hiện nay phụ thuộc rất nhiều yếu tố của từng nơi và có thể phát sinh thêm nhiều phí khác như phí vat, phụ xăng, phí ship hàng, … theo quy định của mỗi nơi cung cấp dịch vụ. qi phí vận chuyển góp phần xây dựng thêm chất lượng, độ uy tín và tính associate in nursing toàn trong vận chuyển hàng hóa. Thông thường, mỗi công ty, đơn vị vận tải sẽ có những phương thức, công thức tính toán cước phí vận chuyển riêng. Chở hàng lên vùng núi địa hình hiểm trở, khó di chuyển sẽ tốn nhiều tiền hơn chi chỉ đi ở đồng bằng ; hay chuyển hàng bằng máy alcove cũng sẽ đắt hơn nhiều therefore với đường bộ ; … Tuy nhiên, dù cao hay thấp, đắt hay rẻ thì tất cả các cách tính này đều cần phải phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành .

Quy định về cách tính chi phí vận chuyển

Giá cước vận chuyển hàng hóa đã được chính phủ quy định rõ ràng mà bất cứ công ty vận tải hoặc nhà xenon nào cũng phải tuân theo .
Quy định về giá cước vận chuyển  hàng hóa tại Việt Nam dựa trên two yếu tố là khối lượng hàng hóa và phương thức vận chuyển hàng. Đơn vị tính cước là T.Km .
Theo đó :
+ Khối lượng hàng hóa tính cước là trọng lượng vận chuyển bao bì tính theo tấn ( triiodothyronine )
+ Khoảng cách tính cước vận chuyển là khoảng cách thực tế có hàng. Thông thường, khoảng cách tối thiểu là 1km. ( Đơn vị tính : kilometer )
Vận chuyển hàng hóa đóng một vai trò trọng yếu của các khâu phân phối và lưu thông hàng hóa. Nếu coi toàn bộ nền kinh tế là một cơ thể sống, trong đó hệ thống giao thông là các huyết mạch thì vận chuyển hàng hóa là quá trình đưa các chất dinh dưỡng đến nuôi các tế bào của cơ thể sống đó .

Mẫu đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là gì?

Mẫu đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là mẫu đơn doctor of osteopathy tổ chức, cá nhân ( có thể là công ty vận chuyển, doanh nghiệp có khâu vận chuyển hàng hóa ) soạn thảo để đề nghị tăng giá cước vận chuyển với đơn vị đối tác .
Mẫu đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển được cá nhân, tổ chức sử dụng chi có nhu cầu tăng giá cước vận chuyển với đơn vị đối tác .

Mẫu Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……, ngày …. tháng …. năm 2018

Read more : TRUNG VIỆT ORDER

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN
KÍNH GỬI: …………………………………..
Căn cứ Hợp đồng kinh tế số…… được kí kết ngày…/…/… ;
Căn cứ tình hình thực tế giá xăng dầu trên thế giới
Chúng tôi xin trình bày một vấn đề như sau :
bash ảnh hưởng của giá xăng dầu trên thế giờ, dẫn đến sự biến động về giá nguyên liệu sản xuất ………….nhập khẩu tăng cao bất thường từ thời điểm…… sau chi ký kết hợp đồng số…………. với quý đối tác. Cho nên, trên cơ sở những biến động đó, việc duy trì giá vận chuyển …………….cho dự án……… của công ty chúng tôi với quý đối tác sẽ dẫn đến những tổn thất vô cùng nặng nề cho phía công ty .
do vậy, vì lý make trên, công ty chúng tôi kính đề nghị quý đối tác xem xét những vấn đề sau :
– Chấp thuận đối với đề xuất về nâng giá vận chuyển …………đã thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở giá biến động trên thực tế hiện nay ;
– Sắp xếp gặp mặt trao đổi, ký kết văn bản thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung trên .
Kính mong quý đối tác xem xét và sớm có phản hồi cho phía công ty chúng tôi .
Trân trọng .
                                                                                                                     CÔNG TY……………………….
(Người đại diện theo pháp luật kí và đóng dấu)


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay