Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định | Kế toán Việt Hưng

Sửa chữa lớn tài sản cố định là hoạt động mang tính chất khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo thời gian sử dụng và hiệu quả sản xuất của TSCĐ.  Ở bài trước Kế toán Việt Hưng đã chia sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương thức Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng tài sản cố định. Đối với những tài sản bị hư hỏng nặng thì doanh nghiệp cần tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ đó.

Sửa chữa lớn tài sản cố định

1. Khái niệm về hạch toán kế toán sửa chữa

Ở bài trước lamketoan.vn đã san sẻ về cách hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định theo phương pháp Sửa chữa tiếp tục, bảo trì tài sản cố định. Đối với những tài sản bị hư hỏng nặng thì doanh nghiệp cần triển khai sửa chữa lớn TSCĐ đó .

Sửa chữa lớn tài sản cố định là hoạt động mang tính chất khôi phục hoặc nâng cấp, cải tạo khi TSCĐ bị hư hỏng nặng hoặc theo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất và hoạt động của TSCĐ. Thời gian tiến hành sửa chữa lớn thường dài, chi phí sửa chữa phát sinh nhiều, do vậy doanh nghiệp phải lập kế hoạch, dự toán theo từng công trình sửa chữa lớn.

2. Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định .

1. Nếu Doanh Nghiệp có kế hoạch

Nếu Doanh Nghiệp có kế hoạch sửa chữa lớn ngay từ đầu năm thì Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể trích trước ngân sách sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch :

hach-toan-ke-toan-sua-chua-lon-tai-san-co-dinh-1

a. Hàng kỳ, trích trước ngân sách sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch, kế toán ghi :

Nợ TK 627, 641, 642
Có TK 335 – Chi tiêu phải trả

b. giá thành sửa chữa lớn ( SCL ) trong thực tiễn phát sinh kế toán ghi :

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ
Có TK 111, 152, 153, 214, 334, 338 …

c. Khi khu công trình sửa chữa lớn TSCĐ triển khai xong, kết chuyển ngân sách sửa chữa lớn thực tiễn phát sinh, kế toán ghi :

Nợ TK 335 – giá thành phải trả
Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

d. Kế toán triển khai xử lý số chênh lệch giữa số ngân sách sửa chữa lớn thực tiễn phát sinh so với số được trích trước theo kế hoạch ( nếu có ), kế toán ghi :

– Nếu số trong thực tiễn phát sinh lớn hơn số trích trước thì sẽ trích bổ trợ, ghi :
Nợ TK 627, 641, 642, …
Có TK 335 – Chi tiêu phải trả
– Nếu số trong thực tiễn phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm ngân sách hoặc ghi tăng thu nhập khác, kế toán ghi :
Nợ TK 335 – giá thành phải trả
Có TK 627, 641, …
Hoặc Có TK 711 – Thu nhập khác

2. Nếu Doanh Nghiệp không có kế hoạch trích trước

Nếu Doanh Nghiệp không có kế hoạch trích trước thì Doanh Nghiệp sẽ phân chia dần ngân sách sửa chữa lớn vào những đối tượng người dùng có tương quan :

hach-toan-ke-toan-sua-chua-lon-tai-san-co-dinh-3

a. Ngân sách chi tiêu sửa chữa lớn trong thực tiễn phát sinh, kế toán ghi :

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ
Có TK 111, 112, 331, …

b. Khi khu công trình SCL hoàn thành xong, kết chuyển ngân sách sửa chữa lớn để phân chia dần, kế toán ghi :

Nợ TK 142, 242

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

c. Phân bổ ngân sách từng kỳ vào những đối tượng người tiêu dùng sử dụng có tương quan, kế toán ghi :

Nợ TK 627, 641, 642
Có TK 142, 242

3. Sửa chữa lớn chỉ mang đặc thù tăng cấp, tái tạo

Sửa chữa lớn mang đặc thù tăng cấp, tái tạo làm tăng quyền lợi kinh tế tài chính trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó :

hach-toan-ke-toan-sua-chua-lon-tai-san-co-dinh-2

a. Khi phát sinh ngân sách SCL mang đặc thù tăng cấp, tái tạo TSCĐ hữu hình sau ghi nhận khởi đầu, kế toán ghi :

Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Có TK lq 111, 152, 331, 334 …

b. Khi việc làm SCL hoàn thành xong đưa TSCĐ vào sử dụng :

– Những ngân sách phát sinh không thoả mãn tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, kế toán ghi :
Nợ TK 627,641, 642 ( Nếu chí phí sửa chữa nhỏ )
Nợ TK 142, 242 ( Nếu chí phí sửa chữa lớn )
Có TK 241 – XDCB dở dang
– Những ngân sách phát sinh thoả mãn tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, kế toán ghi :
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 241 – XDCB dở dang

Trên đây là cách hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định mong răng Khóa học kế toán Online đa lĩnh vực đào tạo chuyên sâu sẽ đồng hành cùng bạn chuyển nghiệp bắt thành công cùng Kế toán Việt Hưng!

0
0
Bình chọn

Bình chọn


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569