<

Cách để Thiết kế poster bằng Microsoft Word: 11 Bước (kèm Ảnh)

 1. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4f\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-1-Version-7.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-1-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4f\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-1-Version-7.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-1-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  one

  Mở Microsoft Word. Nếu bạn chưa mở, hãy tiến hành khởi chạy Microsoft word từ trình đơn start ( window ) hoặc thư mục application ( macOS ). Ứng dụng sẽ mở radium ngay trang “ newly ” ( Mới ).

 2. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/30\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-2-Version-7.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-2-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/30\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-2-Version-7.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-2-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  two Nhấp vào tùy chọn

  Blank Document

  (Tài liệu trống). Đây là tùy chọn đầu tiên trong danh sách các loại tập can mới .

 3. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/5d\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-3-Version-7.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-3-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5d\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-3-Version-7.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-3-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  three Nhấp vào thẻ

  Layout

  (Bố cục) hoặc

  Page Layout

  (Bố cục trang). Tên thẻ có thể khác nhau tùy theo phiên bản, nhưng một trong những tùy chọn này luôn nằm đầu ứng dụng .

 4. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/71\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-4-Version-7.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-4-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/71\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-4-Version-7.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-4-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  four Nhấp vào nút

  Size

  (Kích cỡ) trong thanh công cụ. Tùy chọn này nằm gần góc trên bên trái ứng dụng. Các tùy chọn kích cỡ khác nhau dành cho tài liệu sẽ hiện right ascension .

 5. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/01\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-5-Version-7.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-5-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/01\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-5-Version-7.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-5-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  fiveChọn kích thước cho áp-phích quảng cáo. Lưu ý: máy in ở nhà có thể không hỗ trợ khổ lớn. Để tùy chỉnh kích thước, bạn cần nhấp vào More Paper Sizes (Kích cỡ giấy khác) ở cuối trình đơn và lựa chọn thông số thích hợp.[1]

  • Nếu như phải in áp-phích lớn, bạn có thể tạo tập tin, lưu vào USB rồi mang đến cửa hàng in ấn chuyên nghiệp.
  • Kích thước áp-phích quảng cáo phổ biến được hỗ trợ bởi hầu hết máy in gia đình là 11×17 inch (279 x 432mm). Bạn có thể tìm giấy khổ 279 x 432mm ở bất cứ cửa hàng bán giấy in nào.

  Lưu ý : máy indium ở nhà có thể không hỗ trợ khổ lớn. Để tùy chỉnh kích thước, bạn cần nhấp vào ( Kích cỡ giấy khác ) ở cuối trình đơn và lựa chọn thông số thích hợp .

 6. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7e\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-6-Version-7.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-6-Version-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7e\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-6-Version-7.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-6-Version-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  six Chọn hướng áp-phích. Nếu muốn in áp-phích ở chế độ phong cảnh ( khổ ngang ), bạn cần nhấp vào trình đơn Orientation ( Hướng ) trong thẻ Page Layout và chọn Landscape. Nếu bạn hài lòng với chế độ chân droppings portrait ( khổ dọc ) thì có thể bỏ qua bước này .

 7. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/ff\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-7-Version-4.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-7-Version-4.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/ff\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-7-Version-4.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-7-Version-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  sevenTạo tiêu đề. Nhiều áp-phích quảng cáo có văn bản tiêu đề lớn nằm phía trên cùng. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề, hãy tiến hành như sau:

  • Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) phía trên cùng.
  • Nhấp vào Text Box (Hộp văn bản) ở gần góc trên bên phải Word.
  • Chọn Simple Text Box (Hộp văn bản đơn giản) để chèn hộp văn bản.
  • Nhập vài từ mà bạn muốn trình bày theo khổ lớn trên tờ áp-phích.
  • Tô sáng văn bản trong dòng tiêu đề.
  • Nhấp vào thẻ Home để trở về với các tùy chọn phông chữ, sau đó chọn phông chữ nào đó dễ đọc với kích thước lớn. Bạn cũng có thể chọn màu nếu như muốn làm áp-phích màu.
  • Kéo viền của khung văn bản để điều chỉnh về kích thước mà bạn muốn. Bạn cũng có thể di chuyển hộp văn bản đến vị trí khác bằng cách di chuột lên một trong các dòng và kéo.
  • Cách khác nữa để chèn dòng tiêu đề là nhấp vào Word Art (Chữ nghệ thuật) trong thẻ Insert rồi chọn kiểu. Đây là cách nhanh chóng nếu bạn muốn tạo chữ nghệ thuật mà không cần chỉ định màu sắc và kích thước phông chữ. Xem thêm trên mạng về cách tạo chữ nghệ thuật để tìm hiểu về tính năng này.

  Nhiều áp-phích quảng cáo có văn bản tiêu đề lớn nằm phía trên cùng. Nếu bạn muốn thêm tiêu đề, hãy tiến hành như sau :

 8. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 8

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7b\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-8-Version-3.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-8-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7b\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-8-Version-3.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-8-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  eightChèn đồ họa vào áp-phích quảng cáo. Nếu bạn có hình ảnh hoặc tranh minh họa cụ thể cần chèn vào áp-phích, hãy nhấp vào thẻ Insert và chọn Pictures. Nếu bạn muốn ảnh hiển thị bên dưới tiêu đề thì có thể kéo hộp văn bản của tiêu đề lên phía trên ảnh.

  • Bạn cũng có thể chèn và tùy chỉnh hình dạng. Để chèn hình dạng, bạn nhấp vào thẻ Insert và chọn Shapes. Sau đó, tiến hành chọn hình dạng rồi dùng chuột để vẽ tại vị trí mà bạn muốn. Bạn có thể chèn chữ vào hình học bằng cách nhấp đúp vào đó để kích hoạt con trỏ chuột.

  Nếu bạn có hình ảnh hoặc tranh minh họa cụ thể cần chèn vào áp-phích, hãy nhấp vào thẻvà chọn. Nếu bạn muốn ảnh hiển thị bên dưới tiêu đề thì có thể kéo hộp văn bản của tiêu đề lên phía trên ảnh .

 9. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 9

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f4\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-9-Version-2.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-9-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f4\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-9-Version-2.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-9-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  nineThêm văn bản thông thường. Để chèn chữ vào áp-phích quảng cáo, hãy thêm khung văn bản khác tương tự như khi bạn tạo dòng tiêu đề bằng thẻ Insert, sau đó nhập nội dung vào. Tiếp theo, bạn có thể tiến hành định dạng văn bản theo phông chữ và hướng như ý muốn bằng cách trở lại thẻ Home.

  • Nếu như muốn thêm chữ vào nhiều vị trí trên áp-phích, hãy nhập từng khối văn bản vào khung riêng. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng định dạng từng vùng văn bản riêng biệt, cũng như di chuyển chúng đến vị trí khác nếu cần thiết.
  • Để đổi hướng của văn bản, hãy nhấp vào một trong các tùy chọn hướng trong phần “Paragraph” (Đoạn) của thẻ Home.
  • Xem thêm trên mạng về cách gói gọn nội dung văn bản trong một dòng bằng tùy chọn Wrap Text.
  • Xem thêm bài viết Thay đổi hướng của văn bản trong Microsoft Word và tìm hiểu một số mẹo để định hướng lại chữ trên áp-phích.

  Để chèn chữ vào áp-phích quảng cáo, hãy thêm khung văn bản khác tương tự như chi bạn tạo dòng tiêu đề bằng thẻ, sau đó nhập nội dung vào. Tiếp theo, bạn có thể tiến hành định dạng văn bản theo phông chữ và hướng như ý muốn bằng cách trở lại thẻ

 10. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/97\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-10-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/97\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-10-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  ten Lưu lại áp-phích đã hoàn tất. Để tiến hành, bạn nhấp vào trình đơn File ( Tập tin ) ở góc trên bên trái, chọn Save As ( Lưu thành ) rồi lưu tập canister vào vị trí mong muốn .

 11. Tiêu đề ảnh Make a Poster Using Microsoft Word Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/41\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-11-Version-2.jpg\/v4-460px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-11-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/41\/Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-11-Version-2.jpg\/v4-728px-Make-a-Poster-Using-Microsoft-Word-Step-11-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  elevenIn áp-phích. Nếu bạn dự định in áp-phích tại nhà, hãy tiến hành như sau:

  • Cho giấy với kích cỡ thích hợp vào máy in. Bạn cần chắc chắn rằng khổ giấy này tương ứng với kích cỡ áp-phích được thiết lập.
  • Nhấp vào trình đơn File ở góc trên bên trái.
  • Nhấp vào Print (In).
  • Chọn máy in, tùy chỉnh màu sắc và cài đặt khác.
  • Nhấp vào Print.

  Nếu bạn dự định in áp-phích tại nhà, hãy tiến hành như sau :

  Quảng cáo


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay