<

Thủ tục và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo lao lý tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng của mái ấm gia đình ông ( bà ) thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ( Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện ) trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt .

* Trình tự thủ tục như sau:

 

1 – Chủ sử dụng đất lập 01 bộ hồ sơ và nộp tại Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng – Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, hồ sơ gồm :

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ( theo mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014 / TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ) ;

+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .

+ Trích lục map địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất ( Cơ quan tài nguyên môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng trích lục map địa chính thửa đất so với những nơi đã có map địa chính hoặc triển khai trích đo địa chính thửa đất theo nhu yếu của người xin giao đất, thuê đất ) .

2- Trong thời gian không quá 08ngày làm việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,PhòngTài nguyênvà Môi trường thực hiện việc thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đấttrình UBND cấp huyện quyết định.

3 – Trong thời hạn không quá 04 ngày thao tác, Ủy Ban Nhân Dân cấp huyệnký Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất .

4 – Sau khi có quyết định hành động của cấp có thẩm quyền, chủ sử dụng đất đến nhận Quyết định chuyển mục đích sử dụng đấttại Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng – Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý .

Căn cứ vào tác dụng thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ thực thi xác nhận biến hóa vào Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã cấp và trả lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý tại Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả – Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện để trao lại cho chủ sử dụng đất .

* Chi phí thực hiện:

 

Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày15 / 5/2014 của nhà nước về thu tiền sử dụng đất, trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50 % chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, hộ ông ( bà ) phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng tại Kho bạc Nhà nước sau khi có Thông báo của cơ quan thuế và nộp lại chứng từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính tại Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả – Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện .

Lệ phí khi cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, gia tài gắn liền với đất triển khai theo lao lý tại Nghị quyết số 06/2016 / NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HDND tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ chín về việc pháp luật mức thu, lệ phí ; tỷ suất ( % ) để lại cho những tổ chức triển khai, cá thể thu 1 số ít khoản phí, lệ phí trên địa phận tỉnh Phú Thọ .


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay