<

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021-2022

(Dành cho học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT)
Bước 1: Mở trình duyệt vane firefox 3.5 trở lên ( hoặc internet internet explorer 7.0, chrome, Microsoft border … ) trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet.

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ : https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/


Bước 3 : Chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, PHHS chọn kỳ tuyển sinh vào lớp ten công lập năm 2021-2022, nhấn nút [ Đăng Ký ] .


Bước 4: PHHS nhập Mã định danh, Mật khẩu và kích nút [Tìm kiếm].


(Mã định danh và mật khẩu đã được trường THCS cấp cho học sinh cuối cấp trước đó).


            


            Bước 5: Chọn trường xác nhận nhập học vào ten ( theo kết quả trúng tuyển nguyện vọng đăng ký vào ten ).            Bước 6: Kiểm tra, bổ sing các thông can về armed islamic group đình, thông canister liên hệ ( đặc biệt lưu ý Số điện thoại liên hệ ) sau đó nhập Mã bảo vệ, tích cam kết khai báo thông can và nhấn [Xác nhận]
            Bước 7: Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận lại thông tin, PHHS kiểm tra và nhấn [Gửi đăng ký]            Bước 8 : Xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác đăng ký nguyện vọng.

2.

In

Giấy xác nhận nhập

học vào 10

THPT

Học sinh ( h ) in Giấy xác nhận nhập học và nộp kèm hồ sơ tại trường đăng ký nhập học. Để in Giấy xác nhận nhập học, hassium chọn [Tải giấy nhập học] tại giao diện sau chi đăng ký nguyện vọng thành công hoặc về giao diện trang chủ chọn Tra cứu kết quả – > cấp học : Trung học phổ thông và nhập Mã định danh, Mật khẩu, Mã bảo vệTra cứu. (Mã định danh và mật khẩu đã được trường THCS cấp cho học sinh cuối cấp trước đó).
(Màn hình chức năng tải giấy nhập học vào 10 trên giao diện sau khi đăng ký nguyện vọng)


Hoặc sau khi đăng ký thành công thì có thể tra cứu kết quả và In giấy:


(Màn hình chức năng tải giấy nhập học vào 10 tại Tra cứu kết quả)

three

. Đổi nguyện vọng vào 10

Trong khoảng thời gian Sở GDĐT mở xác nhận hồ sơ trực tuyến vào ten THPT công lập, nếu học sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến thì có thể thực hiện Đổi nguyện vọng trúng tuyển hoặc Hủy xác nhận đăng ký trực tuyến đối với nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Các bước thực hiện:


Bước 1 : Tại giao diện trang chủ Cổng thông tin tuyển sinh, heat content chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, henry chọn kỳ tuyển sinh vào lớp ten công lập năm 2021-2022, nhấn nút [ Đăng Ký ] .


Bước 2: Nhập Mã định danh, Mật khẩu và kích nút [Tìm kiếm].

Bước 3: Hệ thống hiển thị cảnh báo về nguyện vọng vào ten đã đăng ký. Để thay đổi nguyện vọng, h nhấn [OK] để tiếp tục.

Bước 4: Chọn trường xác nhận nhập học vào ten

Bước 5: Kiểm tra, bổ sing các thông tin về armed islamic group đình, thông tin liên hệ ( đặc biệt lưu ý Số điện thoại liên hệ ) sau đó nhập Mã bảo vệ, tích cam kết khai báo thông tin và nhấn [Xác nhận]
            Bước 6: Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận lại thông can, hassium kiểm tra kỹ lại thông tin và nhấn [Gửi đăng ký]          

 

Bước 7 : Xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác đăng ký nguyện vọng .


Lưu ý:


Những học sinh đã xác nhận nguyện vọng trực tiếp tại trường đăng ký nguyện vọng phải tới trường để xin hủy xác nhận trước chi đổi nguyện vọng sing trường trúng tuyển khác.

Trong trường hợp học sinh có nguyện vọng vào trường ngoài công lập, có thể hủy trực tuyến kết quả nguyện vọng tại trường công lập để mang hồ sơ đến trường ngoài công lập nộp. (Học sinh chỉ hủy xác nhận đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký nhập học trực tuyến và chưa đăng ký xác nhận nhập học trực tiếp tại trường công lập).

Các bước thực hiện:


Bước 1 : Tại giao diện trang chủ Cổng thông tin tuyển sinh, hydrogen chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, h chọn kỳ tuyển sinh vào lớp ten công lập năm 2021-2022, nhấn nút [ Đăng Ký ] .


 


Bước 2: Nhập Mã định danh, Mật khẩu và kích nút [Tìm kiếm].


Bước 3: Hệ thống hiển thị cảnh báo về nguyện vọng vào ten đã đăng ký, PHHS nhấn [OK] để tiếp tục.

Bước 4: Kích chọn [Hủy đăng kí], henry nhấn [Đồng ý] để xác nhận.

 Hệ thống thông báo Hủy thành công. Học sinh có thể xác nhận lại ( trong thời gian tuyển sinh trực tuyến ) hoặc đến trường nhập học trực tiếp

 

 


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay