Mẫu Giấy bán xe viết tay chuẩn 2022 và hướng dẫn cách viết

Thay vì lập hợp đồng mua bán xe tại cơ quan có thẩm quyền, nhiều người lựa chọn tự viết tay Giấy mua bán xe để việc thanh toán giao dịch được thực thi một cách nhanh gọn .

4. Một số nội dung cần quan tâm về Giấy bán xe viết tay

1. Giấy bán xe viết tay là gì?

Giấy bán xe viết tay là giấy tờ thể hiện sự thỏa thuận của các bên về việc mua bán xe, theo đó bên bán sẽ giao cho xe cho bên mua theo đúng thỏa thuận về loại xe, đặc điểm xe, giấy tờ xe… Loại giấy tờ này thường có hình thức và nội dung đơn giản hơn so với hợp đồng mua bán xe được lập tại các cơ quan có thẩm quyền.

Trong sách vở bán xe sẽ gồm những nội dung :- tin tức của bên bán và bên mua xe : Họ tên, nơi ở, số điện thoại thông minh, số Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân .- Đặc điểm xe mua bán : Màu xe, loại sơn, số máy, khung …- Sự thỏa thuận hợp tác mua bán : Giá mua bán xe, phương pháp giao dịch thanh toán, thời hạn giao dịch thanh toán, những loại thuế, phí phải nộp …- Cam đoan của những bên .giay ban xe viet tayMẫu Giấy bán xe viết tay chuẩn 2022 và hướng dẫn cách viết

2. Một số Mẫu Giấy bán xe viết tay

2.1. Giấy bán xe máy viết tay

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển trấn áp : ………………………..Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có :BÊN BÁN ( BÊN A )Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CMND số : … … … … … .. do Công an … … … … … …. cấp ngày … … … … … … ..Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Số điện thoại thông minh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..BÊN MUA ( BÊN B )Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..CMND số : … … … … .. do Công an … … … … .. cấp ngày … … … … …Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … …Nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực thi việc mua bán xe máy / xe môtô, với những pháp luật đã được hai bên đàm đạo và thoả thuận như sau :ĐIỀU 1 : ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁNBên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy / xe môtô thương hiệu :Loại xe : …………., màu sơn : …………, số máy : ………….., số khung : ……….., biển số ĐK : …………… theo ” Đăng ký xe ” số …………. do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an ……….. cấp ngày ……. ( ĐK lần đầu ngày ……… ) .Nguồn gốc xe :ĐIỀU 2 : SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN2.1. Bên bán chấp thuận đồng ý bán và Bên mua chấp thuận đồng ý mua chiếc xe nói trên như thực trạng với giá là : …….. đồng ( …………… đồng ) và không đổi khác vì bất kể nguyên do gì .2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như thực trạng cho Bên mua cùng hàng loạt sách vở có tương quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên triển khai bằng việc ký vào biên bàn chuyển giao hoặc thực thi đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này .2.3. Hai bên thoả thuận : Bên mua nộp hàng loạt những loại lệ phí, thuế tương quan đến việc mua bán xe hơi .ĐIỀU 3 : CAM ĐOAN3.1. Bên bán cam kết ràng buộc :Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán ; chưa đem cầm đồ, thế chấp ngân hàng hoặc dùng để bảo vệ cho bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài nào .3.2. Bên mua cam kết :Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc chiếm hữu và thực trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì vướng mắc .ĐIỀU 4 : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNGHai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm dẫn chứng .

BÊN A( Ký, ghi rõ họ và tên ) BÊN B( Ký, ghi rõ họ và tên )

2.2. Giấy bán xe ô tô viết tay

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

… …, ngày … .. tháng … .. năm … …

GIẤY MUA BÁN XE Ô TÔ, XE MÁY

Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số CMND / CCCD : … … …. cấp ngày … … …. Nơi cấp : … … … … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … …Là chủ xe xe hơi / xe máy :Biển số : … … … … … … … … … Nhãn hiệu : … … … … … … … … … … .Loại xe : … … … … … … … … … .. Màu sơn : …………………………………Số máy : … … … … … … … …. Số khung : …………………………..Chiếc xe trên được triển khai bán cho :Ông / Bà : ……………………………………………………………………………..Số CMND / CCCD : … … … … cấp ngày … … … Nơi cấp ………………..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Bên bán đã triển khai giao xe và những sách vở tương quan đến xe, gồm có :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Bên mua đã triển khai giao đủ số tiền mua chiếc xe xe hơi / gắn máy máy là ……… đồng( Bằng chữ : … … … … … … …. ) kèm theo biên nhận đính kèm .Kể từ ngày …. tháng …. năm …. chiếc xe xe hơi / xe máy mang biển soát … … … thuộc quyền sở hữu của ông / bà … … … … Chủ xe mới trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng, lưu hành xe theo pháp luật của pháp lý .

Xác nhận của chính quyền UBND cấp xã nơi người bán thường trú

Người bán

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

2.3. Giấy bán xe chuyên dùng

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu : … … … ………….. Số CMND hoặc hộ chiếu :Ngày cấp : … … … … … ……………… Nơi cấp :Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Họ và tên đồng chủ sở hữu ( nếu có ) … … … … … … … … … … … .Địa chỉ thường trú … … ….. Số CMND hoặc hộ chiếu … … … … … ..Ngày cấp … … … … … … … … … … … … Nơi cấp : … … … … … … .Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này :Loại xe máy chuyên dùng : … … … ………. Màu sơn : … … … … .Nhãn hiệu ( mác, ki … … … … … … Công suất : … … … … … … ..Nước sản xuất : … … … … … …. Năm sản xuất : … … … … … … .Số động cơ : … … … … … … … … Số khung … … … … … … … … …Kích thước bao ( dài x rộng x cao ) : … ……. Trọng lượng … … …Biển số ĐK ( nếu có ) : … … Ngày cấp … … Cơ quan cấp … … …Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Nay tôi bán, cho, khuyến mãi ngay chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà )Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Số CMND hoặc hộ chiếu số : ……….. ngày cấp …………. Nơi cấp … … … …Các loại sách vở kèm theo gồm có :

TT Số của sách vở Trích yếu nội dung Nơi cấp sách vở Ngày cấp Số trang
1
2
3

…., ngày … .. tháng … …. năm … …

Xác nhận của chính quyền sở tại cấp xã nơi người bán, cho, Tặng ĐK thường trú .( Nội dung xác nhận là xác nhận chữ kýcủa người bán, cho, Tặng xe máy chuyên dùng ) Người bán, cho, khuyến mãi ký tên( Ghi rõ họ và tên )

* Ghi chú : Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ chiếm hữu .

3. Hướng dẫn chi tiết viết Giấy bán xe

– Về thông tin của chủ sở hữu : Người làm giấy phải ghi rõ họ tên, số Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú …Các thông tin được ghi trong Giấy tờ bán xe phải đúng chuẩn, người khai phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu ghi thông tin gian dối, không đúng thực sự .- Về đặc thù của xe bán : Ở phần này cần miêu tả một cách cụ thể, rõ ràng nhất những thông tin nhận diện cơ bản của xe, ví dụ điển hình như : Loại xe ( xe máy hay xe xe hơi ), màu sơn xe là màu gì, thương hiệu của xe, mẫu mã, hiệu suất, sắc tố, nước sản xuất, năm sản xuất, số động cơ, số khung, kích cỡ …Ngoài ra, cần phải điền thêm những thông số kỹ thuật quan trọng khác như biển ĐK xe số bao nhiêu, ngày cấp, nơi cấp, cơ quan cấp … để chứng tỏ nguồn gốc rõ ràng, xuất sứ của chiếc xe .- tin tức của người mua : Tương tự như phần thông tin của người bán / chủ chiếm hữu xe, cần ghi đúng mực và không thiếu những thông tin của người mua xe : Họ tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân …

4. Một số nội dung cần lưu ý về Giấy bán xe viết tay

– Giấy bán xe viết tay vẫn cần phải công chứng, xác nhậnTheo lao lý tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020, khi đi ĐK xe, sách vở chuyển quyền chiếm hữu xe gồm một trong những sách vở :

2. Giấy tờ chuyển quyền chiếm hữu xe, gồm một trong những sách vở sau đây :a ) Hoá đơn, chứng từ kinh tế tài chính ( biên lai, phiếu thu ) hoặc sách vở mua bán, cho, khuyến mãi xe ( quyết định hành động, hợp đồng, văn bản thừa kế ) theo lao lý của pháp lý ;b ) Giấy bán, cho, Tặng Ngay xe của cá thể có xác nhận công chứng hoặc xác nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng đang công tác làm việc so với lực lượng vũ trang và người quốc tế thao tác trong cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế mà ĐK xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng công tác làm việc .

Theo đó, trường hợp hai cá thể mua bán xe với nhau thì cần phải có sách vở mua bán có xác nhận công chứng của Văn phòng / Phòng công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã …Như vậy, khi những bên mua bán xe bằng Giấy viết tay vẫn thực thi công chứng, xác nhận theo lao lý pháp lý .- Thời hạn Giấy bán xe viết tayHiện nay chưa có pháp luật đơn cử về thời hạn của Giấy bán xe viết tay. Tuy nhiên, theo pháp luật tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 58/2020 / TT-BGTVT :

“4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.”

Như vậy, kể từ ngày lập Giấy bán xe viết tay thì trong vòng 30 ngày, bên mua phải đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp ĐK xe, biển số .

Trên đây là mẫu Giấy bán xe viết tay. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Mẫu Hợp đồng mua bán xe máy, ô tô cũ cập nhật mới nhất


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay