Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay thông dụng hiện nay

Một hợp đồng mua bán nhà đất được viết như thế nào? Tham khảo trước các mẫu hợp đồng mua bán nhà đất dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được những quy định của một hợp đồng mua bán nhà đất trên thực tế, từ đó có thể nắm được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên ký kết hợp đồng.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà ngắn gọn và hợp pháp

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Bạn đang đọc: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay thông dụng hiện nay

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………
Tại:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm …………………………………………………………
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………..
Đăng ký tạm trú tại :…………………………………………………………………………………………………
II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):
Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm ………………………………………………………..
CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………….
Đăng ký thường trú tại :……………………………………………………………………………………………
Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực
hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều
khoản sau
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số : … … ……….. đường ………………………….. phường / xã … … … … … … .. Q. / huyện …………………. thành phố / tỉnh …………………………… có tình hình như sau :
2. Nhà ở :
– Tổng diện tích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Diện tích thiết kế xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Diện tích kiến thiết xây dựng của tầng trệt : … … … … … … … … … … … … .. mét vuông
– Kết cấu nhà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
3. Đất ở :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
– Hình thức sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … …. mét vuông
4. Các tình hình khác :
( phần diện tích quy hoạnh nằm ngoài chủ quyền lãnh thổ ; diện tích quy hoạnh vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích quy hoạnh trong lộ giới )
5. Ông … … … … … … … … … … … .. và Bà ……………………….. là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số … … ngày ….. tháng …… năm …..
Do … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. cấp

Điều 2:  Gía cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………….đ.
(Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:
Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán 
Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:
* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.
* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
1. Bên bán cam kết :

  • Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để hai bên cùng thực thi những thủ tục hành chính pháp lý thiết yếu khi thực thi việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp lý .
  • Bảo quản căn nhà đã bán trong thời hạn chưa chuyển giao nhà cho bên mua .
  • Bàn giao nhà và những thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tổng thể những chi tiết cụ thể tương quan đến nhà bán ( hồ sơ công trình phụ, mạng lưới hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát … )
  • Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý với bất kể bên thứ ba nào khác tại thời gian mua bán .
  • Có quyền không giao nhà nếu bên B không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác .
  • Yêu cầu bên B thanh toán giao dịch tiền mua nhà đúng theo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác .
  • Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên ) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở .

2. Bên mua cam kết :
– Nhận sách vở chiếm hữu nhà và nhận chuyển giao nhà đúng hạn và tương thích với thực trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà .

– Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.
– Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. hoc ke toan thuc hanh

3. Hai bên cùng cam kết :

–  Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

– Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “ Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ” số … … … … ngày … … … … tháng ……….. năm … … …. do … … … … … … … … … … … …. cấp cho Ông … … … … … … … … … và vợ là Bà ……………………………………..
để triển khai thế chấp ngân hàng, bảo lãnh, mua bán, Tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc những thanh toán giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi triển khai xong thủ tục ĐK quyền chiếm hữu .
– Thực hiện đúng và khá đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .

BÊN A

( Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )

BÊN B

( Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên )

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm ……….., tại : ………………………………………………………………………
Tôi, Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh ( thành phố ) …………………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ……………………………………….. ; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng ;
– Tại thời gian công chứng, những bên đã giao kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo lao lý của pháp lý ;
– Nội dung thoả thuận của những bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp lý, không trái đạo đức xã hội ;
– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính ( mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang ), giao cho :
+ Bên A …… bản chính ;
+ Bên B ……. bản chính ;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số ………………………….., quyển số ……………. TP / CC-SCC / HĐGD .

CÔNG CHỨNG VIÊN

( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

Bạn có thể tải hop dong mua ban nha TẠI ĐÂY

Hy vọng mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng xây dựng, hợp đồng thi công mới nhất

Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán online và khoá học kế toán tổng hợp offline do đội ngũ kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh chia sẻ chi tiết lộ trình học kế toán cho người mới bắt đầu.

🔴 SUBSCRIBE # KETOANLEANH để theo dõi những Video tiếp theo nhé

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu TPHCM và Hà Nội, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: mẫu giấy bán đất, mẫu hợp đồng mua bán nhà, hop dong mua ban nha dat, hợp đồng mua bán nhà ở

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên huấn luyện và đào tạo những khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường
( Được giảng dạy và triển khai bởi 100 % những kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm tay nghề )
HOTLINE : 0904 84 88 55 ( Mrs Ánh )


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay