Tạm xuất tái nhập là gì? Pháp luật về thương mại hiện hành quy định cụ thể như thế nào về tạm xuất tái nhập?


Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực tạm xuất tái nhập cho nên tôi muốn hỏi như sau: tạm xuất tái nhập là gì? Pháp luật hiện hành quy định cụ thể như thế nào về tạm xuất tái nhập? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn ạ.

Tạm xuất tái nhập là gì?

Theo pháp luật tại khoản 2 Điều 29 Luật Thương mại 2005 lao lý về khái niệm tạm xuất tái nhập như sau :Tạm xuất, tái nhập sản phẩm & hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra quốc tế hoặc đưa vào những khu vực đặc biệt quan trọng nằm trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta được coi là khu vực hải quan riêng theo lao lý của pháp lý, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Nước Ta và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Nước Ta .

Tạm xuất tái nhập

Tạm xuất tái nhập

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể như thế nào về tạm xuất tái nhập?

Căn cứ tại Điều 17 Nghị định 69/2018 / NĐ-CP lao lý đơn cử như sau :- Thương nhân được tạm xuất, tái nhập sản phẩm & hàng hóa để sản xuất, thiết kế, cho thuê, cho mượn hoặc để sử dụng vì mục tiêu khác theo những lao lý sau :+ Đối với sản phẩm & hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa thuộc diện quản trị bằng giải pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ Giấy phép xuất khẩu tự động hóa, Giấy phép nhập khẩu tự động hóa, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lao lý tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này .+ Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không thuộc lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân triển khai thủ tục tạm xuất, tái nhập tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập .- Thương nhân được tạm xuất, tái nhập sản phẩm & hàng hóa còn trong thời hạn Bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu hoặc theo hợp đồng, thỏa thuận hợp tác bh ký với quốc tế để Giao hàng mục tiêu bh, bảo trì, sửa chữa. Thủ tục tạm xuất, tái nhập thực thi tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập .- Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không còn trong thời hạn Bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu hoặc theo hợp đồng, thỏa thuận hợp tác Bảo hành, việc tạm xuất, tái nhập ra quốc tế để Bảo hành, bảo trì, sửa chữa triển khai theo pháp luật sau :+ Đối với sản phẩm & hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa thuộc diện quản trị bằng giải pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ Giấy phép xuất khẩu tự động hóa, Giấy phép nhập khẩu tự động hóa, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép pháp luật tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này .+ Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng ; linh phụ kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm & hàng hóa cấm nhập khẩu không được phép tạm xuất ra quốc tế để Bảo hành, bảo trì, sửa chữa .

+ Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm xuất, tái nhập tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập.

– Thương nhân được tạm xuất, tái nhập hàng hóa ra quốc tế để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại. Thủ tục tạm xuất, tái nhập thực thi tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập .Riêng sản phẩm & hàng hóa cấm xuất khẩu chỉ được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở quốc tế khi được sự đồng ý chấp thuận của Thủ tướng nhà nước .- Việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc ra quốc tế để tọa lạc, triển lãm, điều tra và nghiên cứu hoặc dữ gìn và bảo vệ triển khai theo pháp luật của Luật di sản văn hóa truyền thống .- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, được cho phép tạm xuất, tái nhập vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự chiến lược, bảo mật an ninh để sửa chữa Giao hàng mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh .

Kinh doanh chuyển khẩu được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 18 Nghị định 69/2018 / NĐ-CP lao lý đơn cử như sau :- Thương nhân Nước Ta được quyền kinh doanh thương mại chuyển khẩu sản phẩm & hàng hóa theo lao lý sau :+ Đối với sản phẩm & hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ; sản phẩm & hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Nước Ta ; sản phẩm & hàng hóa thuộc diện quản trị bằng giải pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động hóa, Giấy phép nhập khẩu tự động hóa, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh thương mại chuyển khẩu. Trường hợp kinh doanh thương mại chuyển khẩu theo hình thức sản phẩm & hàng hóa được luân chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Nước Ta, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh thương mại chuyển khẩu .+ Trường hợp sản phẩm & hàng hóa không thuộc lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh thương mại chuyển khẩu của Bộ Công Thương .

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

– Chuyển khẩu sản phẩm & hàng hóa được thực thi trên cơ sở hai hợp đồng riêng không liên quan gì đến nhau : Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân quốc tế. Hợp đồng mua hàng hoàn toàn có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng ,- Hàng hóa kinh doanh thương mại chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Nước Ta tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi đưa vào Nước Ta cho tới khi được đưa ra khỏi Nước Ta .- Việc thanh toán giao dịch tiền hàng kinh doanh thương mại chuyển khẩu phải tuân thủ những lao lý về quản trị ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Hotline 24/7: O978.922.569