Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng mẫu mới năm 2023

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là một văn bản nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn của những bên nếu không may sau này có tranh chấp xảy ra. Bài viết này sẽ cung ứng những thông tin tổng quan về thanh lý hợp đồng xây dựng như khái niệm, mục tiêu, những pháp luật cũng như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng để doanh nghiệp hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm !

1. Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là gì ?

biên bản thanh lý 1

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là văn bản được lập sau khi hoàn thành các thỏa thuận, giao dịch xây lắp công trình, nhà xưởng… trình bày trong hợp đồng xây dựng. Văn bản nhằm xác nhận việc hoàn tất các vấn đề về quyền và lợi ích của các bên tham gia và cùng đồng ý ký tên.

Dưới đây là những trường hợp triển khai thanh lý hợp đồng xây dựng theo lao lý của pháp lý :

 • Hợp đồng bị hủy bỏ hoặc chấm hết địa thế căn cứ theo Điều 17, Điều 18, Thông tư 09/2016 / TT-BXD về hướng dẫn xây đắp xây dựng khu công trình ( Tạm ngừng hoặc chấm hết hợp đồng bởi bên nhận thầu / giao thầu ) .

 • Các bên đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng

2. Mục đích thanh lý hợp đồng xây dựng

biên bản thanh lý 2

Mục đích thanh lý hợp đồng xây dựng
Việc thanh lý hợp đồng xây dựng đem lại những quyền lợi sau :

Thứ nhất, Giúp cho các bên xác định việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì.

Thứ hai, Những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực.

Thứ ba, Xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng xây dựng hết hiệu lực.

Thứ tư, Giải phóng các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện đối với các bên, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện.

3. Các lao lý và chú ý quan tâm trong thanh lý hợp đồng xây dựng

quy định và lưu ý thanh lý

Các pháp luật và quan tâm trong thanh lý hợp đồng xây dựng
Để việc thanh lý hợp đồng xây dựng triển khai một cách nhanh gọn và tránh sai làm, những bên cần nắm rõ những lao lý sau :

3.1 Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng theo pháp luật

Theo nguyên tắc chung, thời hạn thanh lý hợp đồng là do những bên tự thỏa thuận hợp tác nhưng không được quá 56 ngày kể từ ngày thông tin chấm hết hợp đồng, ngoại trừ những bên có thỏa thuận hợp tác khác. Ngoài thời hạn này, nếu một bên không làm thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên kia được toàn quyền thanh lý .
Tuy nhiên có hai trường hợp ngoại lệ sau đây :

 • Hợp đồng xây dựng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ những bên hợp đồng hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm hết theo pháp luật tại Khoản 2, Điều 145, Luật xây dựng năm trước .

 • Hợp đồng xây dựng có quy mô lớn việc thanh lý hợp đồng xây dựng hoàn toàn có thể được lê dài nhưng không quá 90 ngày .

3.2 Lưu ý khi lập biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Khi lập biên bản thanh lý hợp đồng, cần chú ý quan tâm những điều sau :
– Khi thanh lý hợp đồng xây dựng cần dựa vào hợp đồng xây dựng đã ký trước đó để xác lập mức độ hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên. Để hoàn toàn có thể xác nhận được khối lượng những khuôn khổ việc làm đã hoàn thành xong, cần phải có biên bản nghiệm thu sát hoạch khu công trình để đánh giá và thẩm định hoặc kiểm tra chất lượng loại sản phẩm đã đúng với những gì đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng xây dựng trước đó hay không .
– Người đại diện thay mặt ký biên bản thanh lý hợp đồng cần là người có thẩm quyền .
– Xem lại thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại hợp đồng xây dựng trước đó, những bên tự thỏa thuận hợp tác sau đó thống nhất những lao lý trong biên bản thanh lý. Như thông tin chuyển giao, nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán phải được quyết toán tại thời gian ký biên bản thanh lý .
– Biên bản thanh lý hợp đồng hoàn toàn có thể mang đi công chứng để bảo vệ yếu tố pháp lý .

4. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng

Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng so với hợp đồng xây dựng, tùy vào từng trường hợp đơn cử mà doanh nghiệp sao cho tương thích :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số : … / TLHĐ

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm ngoái ;

 • Căn cứ vào Luật xây dựng năm trước ;

 • Căn cứ vào Hợp đồng xây dựng số : … / … ký ngày … / … / … giữa … … … … .. và … … … … ..

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … … … … … .. … … … … … … … … … … ,
Chúng tôi gồm những bên như sau :
BÊN A ( Bên nhận thầu ) ……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….

Đại diện bởi ông / bà : … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …
Chức danh : … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại thông minh : … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … ..
MST : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …
BÊN B ( Bên giao thầu ) ……………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đại diện bởi ông / bà : … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …
Chức danh : … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … ..
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … ..
MST : … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số : …… / …….. ký ngày … / … / … với nội dung sau :

ĐIỀU 1: Chấm dứt hợp đồng

Hai bên thỏa thuận hợp tác và thống nhất thanh lý hợp đồng xây dựng … nhiệm vụ số : … / … / … / 200, ký ngày … / … / … giữa hai bên do nội dung việc làm theo Điều 2 của Hợp đồng này đã triển khai xong .
Hợp đồng nêu trên và những phụ lục kèm theo hợp đồng này chấm hết hiệu lực hiện hành kể từ thời gian những bên ký biên bản thanh lý này .

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn tất những việc làm còn lại sau đây :
– Bên A thanh toán giao dịch cho bên B số tiền còn lại theo hợp đồng như sau :

 • Giá trị hợp đồng trước thuế :

 • Thuế Hóa Đơn đỏ VAT

 • Giá trị hợp đồng sau thuế

– Phương thức giao dịch thanh toán : Bên A chấp thuận đồng ý giao dịch thanh toán cho Bên B khoản tiền trên … … … .

ĐIỀU 3

Bên A chấp thuận đồng ý giao dịch thanh toán hàng loạt số tiền trên cho Bên B theo như lao lý tại Điều 2 của Biên bản này .
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số : … / … / … / 200. ký ngày … / …. / …. giữa ………… và ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc
ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

Qua bài viết trên kỳ vọng sẽ cung ứng nhiều thông tin có ích đến bạn đọc. Để được tư vấn thêm về ứng dụng ký kết hợp đồng điện tử iContract, vui vẻ liên hệ :
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ : Số 15 Đặng Thùy Trâm – CG cầu giấy – TP. Hà Nội

 • Tổng đài HTKH : 1900 4767 – 1900 4768

 • Tel : 024.37545222

 • Fax : 024.37545223

 • Website : https://dichvubachkhoa.vn/

 • Có thể bạn quan tâm
  © Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
  Alternate Text Gọi ngay