Chuẩn mực kế toán số 2 – Những nội dung quan trọng về hàng tồn kho – Easybooks – Phần mềm kế toán online dành cho mọi doanh nghiệp

Hàng tồn kho được coi là một khoản mục vô cùng quan trọng của mỗi kế toán doanh nghiệp, bởi lẽ nếu có những sai sót hay những tín hiệu không bình thường đều hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả lớn về thuế hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính. Do vậy, đừng chủ quan hãy đọc thật kỹ bài viết của EasyBooks về những nội dung quan trọng của hàng tồn kho được pháp luật trong chuẩn mực kế toán số 2 .

Hàng tồn kho trong chuẩn mực kế toán số 2

Hàng tồn kho là những gia tài được doanh nghiệp giữ lại để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thương mại thông thường ; là những gia tài đang trong quy trình sản xuất kinh doanh thương mại dang dở và hàng tồn kho cũng chính là nguyên vật liệu hay công cụ dụng cụ để sử dụng trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc cung ứng dịch vụ …
Hàng tồn kho gồm có những mẫu sản phẩm được mua về để bán, những thành phẩm tồn kho / gửi đi bán. Đồng thời, hàng tồn kho còn được xác lập là những loại sản phẩm đang còn dở dang, những nguyên vật liệu CCDC tồn gửi đi chế biến và đã mua đang đi trên đường và cả những ngân sách dịch vụ dở dang .

Thực hiện xác định giá trị hàng tồn kho tại chuẩn mực kế toán số 2

Việc xác định giá trị hàng tồn kho cũng cần có những căn cứ cụ thể và rõ ràng nhằm giúp cho kế toán có những phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 1 cách chính xác, tại chuẩn mực kế toán số 2 hàng tồn kho được xác định giá trị cụ thể như sau:

– Hàng tồn kho sẽ được tính theo giá gốc, nếu giá trị thuần hoàn toàn có thể thực thi được thấp hơn giá gốc thì sẽ tính theo giá trị thuần mà hoàn toàn có thể triển khai được .
– Giá gốc của hàng tồn kho sẽ gồm có những ngân sách mua / chế biến và những ngân sách mà có tương quan trực tiếp khác có phát sinh để có những hàng tồn kho ở trạng thái hiện tại và khu vực. Dưới đây, hãy cùng làm rõ những khoản ngân sách như sau :
+ Ngân sách chi tiêu chế biến hàng tồn kho gồm những chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt / đổi khác được phát sinh trong quy trình chuyển hóa nguyên / vật tư để trở thành thành phẩm .
+ Ngân sách chi tiêu tương quan trực tiếp khác sẽ được tính vào giá gốc của hàng tồn kho gồm những ngân sách khác nằm ngoài ngân sách mua / chế biến hàng tồn kho .
+ Ngân sách chi tiêu không tính vào giá gốc hàng tồn kho gồm những ngân sách nguyên vật liệu, nhân công và những chi phí sản xuất kinh doanh thương mại khác được phát sinh trên mức thông thường, những ngân sách dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho ( không tính những khoản phí về dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho ), ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị doanh nghiệp .

Phương pháp tính giá trị của hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán số 2

Sẽ có 03 chiêu thức để kế toán tính giá trị hàng tồn kho đó là chiêu thức :
– Tính theo giá đích danh : chiêu thức này sẽ được vận dụng so với những doanh nghiệp có ít loại sản phẩm & hàng hóa, không thay đổi hoặc nhận diện được và được tính theo giá đích danh .

– Bình quân gia truyền: theo phương pháp này giá trị của mỗi loại hàng tồn kho sẽ được tính theo giá trị trung bình của mỗi loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ hoặc là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc là sản xuất tại thời gian gần cuối kỳ

– Nhập trước – xuất trước : là phương giả định hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì sẽ được xuất trước và với chiêu thức này giá trị hàng tồn kho sẽ tính theo giá của lô hàng nhập kho tại thời gian là đầu kỳ / gần thời điểm đầu kỳ và giá trị của hàng tồn kho sẽ được tính theo giá hàng nhập kho ở cuối kỳ / gần cuối kỳ còn tồn .
– Nhập sau – xuất trước : đây cũng là chiêu thức được vận dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho khi mua sau hoặc sản xuất sau đó nhưng xuất trước đi và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ chính là hàng tồn kho được mua hoặc triển khai sản xuất trước đó. Tính giá trị hàng tồn kho theo giải pháp này thì sẽ được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ tồn kho .

Về trình bày báo cáo tài chính

Kế toán cần trình diễn những yếu tố sau về hàng tồn kho trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính :
– Thứ nhất, những chủ trương kế toán vận dụng nhìn nhận hàng tồn kho ( gồm cả chiêu thức tính )
– Thứ hai, giá gốc so với mỗi loại hàng tồn kho và tổng hàng tồn kho
– Thứ ba, trình diễn về giá trị dự trữ giảm giá của hàng tồn kho

– Thứ tư, trình bày giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá của hàng tồn kho

– Thứ năm, những sự kiện hoặc là trường hợp tương quan đến việc trích dẫn hoàn nhập dự trữ hoặc là lập thêm giảm giá hàng tồn kho .
– Thứ sáu, trình diễn giá trị ghi sổ của hàng tồn kho đã dùng để thế chấp ngân hàng hoặc cầm nhằm mục đích bảo vệ cho những khoản nợ cần trả .

Đồng thời, kế toán cần phản ánh rõ sự chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho trong bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp tính giá trị hàng tồn kho bằng giải pháp nhập sau – xuất trước và kế toán đừng quên cần trình diễn ngân sách về hàng tồn kho trên báo cáo giải trình của tác dụng kinh doanh thương mại và sản xuất được phân loại ngân sách theo công dụng .


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay