Công nghệ 9 Bài 10 Vẽ sơ đồ lắp đặt

Lý thuyết tổng hợp Công nghệ 9 Bài 10 : Thực hành : Lắp mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt kim chỉ nan và hơn 500 bài tập ôn luyện Công nghệ 9. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Công nghệ lớp 9 sẽ giúp học viên củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Công nghệ 9 .

Nội dung chính

  • Bài viết liên quan
  • II – NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
  • Video liên quan

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

• Nội dung chính

– Hiểu được nguyên lí thao tác của mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn. – Lắp đặt được mạch điện một công tắc nguồn 3 cực điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn. – An toàn điện.

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị

– Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện hoặc khoan tay, bút thử điện. – Vật liệu và thiết bị : dây dẫn điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc nguồn 3 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

II. Nội dung và trình tự thực hành

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

• Mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn dùng để quy đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn hoặc cụm đèn. • Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn : ◦ Cực 1 công tắc nguồn 3 cực nối với đèn 1. ◦ Cực 2 công tắc nguồn 3 cực nối với đèn 2. ◦ Công tắc 2 cực dùng để đóng hoặc ngắt nguồn điện. • Nguyên tắc hoạt động mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn : Khi công tắc nguồn 2 cực đóng lại và công tắc nguồn 3 cực được bật về vị trí 1 thì đèn 1 sáng. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

STT Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật
1 Kìm điện 1 Có vỏ cách điện
2 Tuốc nơ vít 1 Có vỏ cách điện
3 Kéo 1 Có vỏ cách điện
4 Bút thử điện 1 Hoạt động tốt
5 Dây điện đôi 3m Dẫn điện tốt
6 Bảng điện 10 x 15 cm 1 Không bị gãy
7 Bóng đèn; Đui đèn 2 220V – 60W
8 Cầu chì 1 220V – 5A
9 Công tắc 2 cực 1 220V – 5A
10 Công tắc 3 cực 1 220V – 5A

3. Lắp đặt mạch điện

Các công đoạn Nội dung công việc Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật
Bước 1.Vạch dấu Bố trí thiết bị trên bảng điện Vạch dấu những lỗ khoan Thước, mũi vạch hoặc bút chì Bố trí thiết bị phải chăng Vạch dấu đúng mực
Bước 2.Khoan lỗ bảng điện Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây và lỗ vít Khoan Máy khoan Mũi khoan Khoan đúng mực lỗ khoan Lỗ khoan thẳng
Bước 3.Nối dây mạch điện Nối dây những thiết bị điện trên bảng điện Nối dây ra đèn Kìm tuốt dây, kìm điện, băng dính Nối dây đúng sơ đồ Mối nối đúng nhu yếu kĩ thuật
Bước 4.Lắp đặt thiết bị điện vào bảng điện Vít cầu chì, công tắc và ổ cắm vào các vị trí được đánh dấu trên bảng điện Tua vít, kìm Lắp thiết bị đúng vị trí Các thiết bị được lắp chắc, đẹp
Bước 5.Kiểm tra Nối nguồn Vận hành thử mạch điện Lắp đặt thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện Bút thử điện Mạch điện đúng sơ đồ Mạch điện làm việc tốt, đúng nhu yếu kĩ thuật

    – Bước 1 + Bước 2: Vạch dấu + Khoan lỗ

    – Bước 3: Lắp các thiết bị

    – Bước 4: Nối dây thiết bị

    – Bước 5: Kiểm tra

  Tải tài liệu

Bài viết liên quan

« Bài kế sau Bài tiếp nối »

(trang 43 sgk Công nghệ 9): Hãy trình bày nguyên lí làm việc của mạch điện

Trả lời:

– Nguyên lí hoạt động: 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn, Khi công tắc 2 cực đóng lại, công tắc 3 cực nối với đèn nối cùng công tắc 2 cực sẽ được sáng lên. – Dùng để chuyển đổi 2 đèn bật sáng thay thế luân phiên nhau.

(trang 44 sgk Công nghệ 9): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Trả lời:

(trang 44 sgk Công nghệ 9): Bảng dự trù vật liệu

Trả lời:

TT Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật
1 Kìm điện 1 Có vỏ cách điện
2 Kìm tuốt dây 1 Có vỏ cách điện
3 Khoan điện (hoặc khoan tay) 1 Sử dụng tốt
4 Tua vít 1 Sử dụng tốt
5 Bút thử điện 1 Hoạt dộng tốt
6 Dao nhỏ 1 Cắt được dây điện
7 Thước kẻ 1 Hiện rõ vạch cm
8 Bút chì 1 Sử dụng tốt
9 Bảng điện 1 Sử dụng tốt
10 Công tắc 2 cực 1 Hoạt động tốt
11 Cầu chì 1 Hoạt động tốt
12 Bóng đèn 2 Hoạt động tốt
13 Đui đèn 2 Hoạt động tốt
14 Dây dẫn 2m Hoạt động tốt
15 Công tắc 3 cực 1 Hoạt động tốt
16 Băng cách điện 1 cuộn Sử dụng tốt
17 Giấy ráp 1 tờ Sử dụng tốt

1. Vật liệu và thiết bị

– Bảng điện, công tắc nguồn 2 cực, công tắc nguồn 3 cực, cầu chì
– Bóng đèn, đui đèn
– Dây dẫn điện

2. Dụng cụ

– Kìm cắt dây
– Kìm tuốt dây
– Dao nhỏ ( hoặc kéo )
– Tua vít

II – NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

Hình 1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn :
– Cực 1 công tắc nguồn 3 cực nối với đèn 1
– Cực 2 công tắc nguồn 3 cực nối với đèn 2
– Công tắc 2 cực dùng để đóng hoặc ngắt nguồn điện
Nguyên tắc hoạt động mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn : Khi công tắc nguồn 2 cực đóng lại và công tắc nguồn 3 cực được bật về vị trí 1 thì đèn 1 sáng
Mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn dùng để quy đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn với nhau

b. Vẽ sơ đồ lắp đặt

Hình 2. Sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc nguồn ba cực điều khiển và tinh chỉnh hai đèn

2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị

STT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1 Kìm điện 1 Có vỏ cách điện
2 Tuốc nơ vít 1 Có vỏ cách điện
3 Kéo 1 Có vỏ cách điện
4 Bút thử điện 1 Hoạt động tốt
5 Dây điện đôi 3 m Dẫn điện tốt
6 Bảng điện 10 x 15 cm 1 Không bị gãy
7 Bóng đèn ; Đui đèn 2 220V – 60W
8 Cầu chì 1 220V – 5A
9 Cống tắc 2 cực 1 220V – 5A
10 Công tắc 3 cực 1 220V – 5A

Bảng 1. Bảng dự trù dụng cụ, vật tư và thiết bị

3. Lắp đặt mạch điện

Hình 3. Qui trình lắp đặt mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn
Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc nguồn ba cực tinh chỉnh và điều khiển hai đèn gồm 5 bước :
Bước 1. Vạch dấu
– Vạch dấu đúng chuẩn
– Kí hiệu riêng không liên quan gì đến nhau cho lỗ luồn dây và lỗ bắt vít
Bước 2. Khoan lỗ bảng điện
– Khoan đúng chuẩn
– Khoan lỗ bắt vít trước ( Ø2 ), lỗ luồn dây sau ( Ø5 )
Bước 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện
– Xác định những cực của công tắc nguồn
– Nối dây những thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện
– Lắp đặt những thiết bị điện vào bảng điện
Bước 4. Nối dây mạch điện
– Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn
– Nối dây vào đui đèn
Bước 5. Kiểm tra
– Lắp đặt đúng theo sơ đồ
– Các mối nối bảo vệ bảo đảm an toàn điện, chắc và đẹp
– Mạch điện bảo vệ thông mạch

– Kiểm tra sản phẩm đạt chuẩn

– Nối mạch điện vào nguồn điện và cho quản lý và vận hành thử
Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 9 : Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay