Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là gì? [Mới 2023]

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là một hệ số quan trọng vẽ ra bức tranh tài chính của doanh nghiệp trong tương lai ngắn hạn. Vậy hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là gì? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Ngắn Hạn

1. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là gì

Khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp khả năng về tài chính trong ngắn hạn, mà doanh nghiệp có thể sử dụng các tài sản của mình để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho các tổ chức, cá nhân .

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hay còn gọi là hệ số khả năng thanh toán hiện thời – stream ratio giải thích mỗi đồng nợ ngắn hạn được bù đắp bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn, cho nên đây là chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất mức độ biến đổi tài sản thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn cho DN.

Mức độ thanh toán của công ty là mức độ tài chính mà công ty phải đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ cho cá nhân, tổ chức có liên kết cho công ty vay hoặc nợ .
Năng lực tài chính tồn tại dưới thể loại tiền mặt ( tiền mặt, tiền gửi … ), khoản phải thu từ các cá nhân sở hữu công ty và tài sản có thể chuyển thành tiền mặt như hàng hoá, sản phẩm, hàng hoá để bán .
Các khoản nợ của công ty đủ sức là các khoản vay bank, nợ tiền bán hàng hoặc sản phẩm cho người bán hoặc người mua trước, Các khoản thuế chưa phải trả cho ngân hàng Nhà nước, số vốn chưa thanh toán .
Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn được sử dụng để đánh giá cấp độ trả nợ ngắn hạn của công ty như nợ và nợ trong các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp như tiền mặt, hàng tồn kho .

2. Công thức tính Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

Từ khái niệm, tantalum có thể rút radium được cách tính Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn như sau :
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn.
Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu như :

  • Tiền và tương đương tiền,
  • Các khoản phải thu khách hàng,
  • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn,
  • Hàng tồn kho,…

Các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp với kỳ hạn từ twelve tháng trở xuống bao gồm :

  • Các khoản tiền phải trả cho nhà cung cấp,
  • Tiền lương cho người lao động,
  • Các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước, và
  • Các khoản vay và nợ thuê tài chính phải trả,…

Theo phương pháp trên, khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ tốt nếu tài sản hiện tại và đầu tư ngắn hạn di chuyển theo thiên hướng armed islamic group tăng và nợ ngắn hạn được chuyển theo khuynh hướng giảm ; hoặc đã di chuyển theo cùng một khuynh hướng, nhưng tốc độ phát triển của tài sản cho đến nay và đầu tư ngắn hạn to hơn tốc độ phát triển của nợ ngắn hạn ; hoặc cả hai đều đi cùng hướng, nhưng việc giảm vốn lưu động và đầu tư ngắn hạn thấp hơn % nợ ngắn hạn. tuy nhiên, có một sự tranh chấp ở đây :

Thứ nhất, mức độ thanh toán ngắn hạn của DN phản ánh hiện trạng tài chính của DN, không thể nói đơn giản là tình hình tài chính của công ty là tốt nếu mức độ thanh toán ngắn hạn lớn .
Thanh khoản ngắn hạn to có thể là do : các khoản phải thu ( tức là không thu hồi hoặc thousand thể thu hồi được ) lớn, hàng tồn kho to, hàng hoá thành phẩm không thể bán không đối lưu ), có nghĩa là, đủ sức có một lượng to .
Tài sản cổ phiếu to, phản ánh việc sử dụng không kết quả tài sản, vì họ không huy động được lợi nhuận … Và sau đó khả năng thanh toán của công ty sẽ không cao nếu không nói là không thể trả .
Thứ hai, tài sản ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn đủ nội lực được tạo dựng từ các khoản cho vay lâu dài giống như trả trước cho người bán ; hoặc tạo dựng từ các khoản nợ không giống ( như tiền gửi, thế chấp … ) hoặc hình thành từ vốn chủ sở hữu. do đó, các khoản vay ngắn hạn của các công ty nhỏ, nhưng nợ lâu dài và các khoản nợ to không giống. Nếu bạn lấy tổng tài sản hiện nay chia cho nợ ngắn hạn để thể hiện cấp độ trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp thì cũng kilobyte khác gì loại nợ để trả nợ vay .
Cho nên, không lớn giống như đủ sức. Tính phù hợp của thành phần này phụ thuộc vào ngành kinh doanh, chiếm tỷ trọng to trong danh mục đầu tư ( như kinh doanh ) tổng tài sản, hệ số cao và ngược lại .

3. Ý nghĩa của Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn  thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là các tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền nhanh chóng và dễ dàng. Và doanh nghiệp thường sẽ phải sử dụng Tài sản ngắn hạn để thanh toán cho các khoản nợ có thời hạn từ twelve tháng trở xuống ( Nợ ngắn hạn ) để đảm bảo việc thanh toán được diễn ra thông suốt, không gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh .
– Trường hợp hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn > one : Tài sản ngắn hạn đang lớn hơn Nợ ngắn hạn, do đó, Doanh nghiệp đang có đủ Tài sản sẵn sàng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng để thực hiện thanh toán cho các khoản Nợ ngắn hạn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục. Tuy nhiên, nếu trường hợp hệ số này quá lớn thì cũng không tốt, Tài sản ngắn hạn quá lớn sẽ dẫn đến doanh nghiệp đang dư dòng tiền, đang chưa đầu tư vào đâu, không đưa dòng tiền vào mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này có khả năng cho thấy doanh nghiệp đang ở giai đoạn bão hòa của thị trường, tốc độ phát triển chậm lại .
– Trường hợp hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn < one : Tài sản ngắn hạn đang nhỏ hơn Nợ ngắn hạn. Điều này dẫn đến, trong ngắn hạn, Doanh nghiệp không có đủ tài sản để thanh toán cho các khoản nợ đến hạn, trong trường hợp các chủ nợ đồng loạt đòi nợ thì doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán, và có nguy cơ bị phát sản. Hệ số này càng nhỏ thì càng nguy hiểm, chi tiến dần về zero, thì chứng tỏ doanh nghiệp đã mất hẳn khả năng thanh toán, phải thanh lý các tài sản dài hạn để trả cho các khoản nợ ngắn hạn. Trong chi, việc thanh lý này sẽ phát sinh chi phí rất lớn và mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho doanh nghiệp, và mất uy tín với các khách hàng . Trên đây là quy định về Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn mà air combat command muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. hello vọng bài viết sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này !

Read more : Phương thức thanh toán bổ sung


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay