<

Hệ thống thanh toán của Google Play | Android Developers

. Kể từ ngày 2/8/2023, tất cả các ứng dụng mới phải sử dụng Thư viện placard phiên bản five trở lên. Chậm nhất vào ngày 1/11/2023, tất cả các bản cập nhật cho ứng dụng hiện có đều phải sử dụng Thư viện charge phiên bản five trở lên. Tìm hiểu thêm. Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến android fourteen trở lên, bạn phải cập nhật lên PBL 5.2.1 hoặc PBL 6.0.1 trở lên .
Hệ thống thanh toán của google play là dịch vụ hỗ trợ bạn bán các sản phẩm và nội droppings kỹ thuật số trong ứng dụng android, dù bạn muốn kiếm tiền thông qua các giao dịch mua hàng một lần hay muốn bán gói thuê bao của dịch vụ. google act cung cấp một bộ API đầy đủ để tích hợp với cả ứng dụng android và phần phụ trợ máy chủ, qua đó giúp người dùng làm quen và đảm bảo associate in nursing toàn chi mua hàng trên google play .
Lưu ý: Hệ thống thanh toán của google fun chỉ dành cho các mặt hàng kỹ thuật số. Đối với hàng hoá và dịch vụ thực tế hoặc nội dung phi kỹ thuật số khác, hãy xem SDK google pay

Cấu trúc tích hợp

Phần này giới thiệu nhiều mô-đun chức năng mà bạn có thể xây dựng, cũng như các API và thư viện có sẵn để đơn giản hoá quy trình.

Ứng dụng Android của bạn hoạt động với phần phụ trợ của nhà phát triển và phần phụ trợ của Google Play (thông qua Dịch vụ Google Play).
Hình 1. Sơ đồ về một tính năng tích hợp thanh toán điển hình của Google Play.

Bạn có thể tích hợp hệ thống thanh toán của google play với ứng dụng android bằng cách dùng Thư viện toy bill. Thư viện này cho phép giao tiếp với lớp Dịch vụ google play. Lớp này cung cấp sản phẩm đã bản địa hoá cho mỗi người dùng trong ứng dụng, cũng như các phương thức để xử lý các thao tác cần thiết khác của người dùng, chẳng hạn như khởi chạy quy trình mua và xử lý kết quả của quy trình đó.

Bạn cũng nên tích hợp hệ thống thanh toán của google looseness với phần phụ trợ của máy chủ để tạo các luồng cần thiết cho nhà phát triển. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo tính associate in nursing toàn và hiệu quả của hoạt động quản lý mua hàng cũng như các quyền trên nhiều nền tảng. Bạn có thể tạo tính năng tích hợp này bằng API gói thuê bao và mua hàng trong ứng dụng do API Nhà phát triển google play cung cấp. Việc tích hợp phần phụ trợ cũng tận dụng một số công cụ trên nền tảng google mottle.


Hình 2. Các API và dịch vụ do API Nhà phát triển Google Play cung cấp.

Thuật ngữ

Phần này liệt kê và mô tả các công nghệ và khái niệm cấp cao mà bạn có thể gặp chi tích hợp hệ thống thanh toán của google looseness vào ứng dụng. Hãy tham khảo danh sách này chi bạn tiếp tục tìm hiểu hướng dẫn tích hợp .

Công nghệ

Khái niệm

 • Quy trình Một quy trình hiển thị các bước đặc trưng trong một tác vụ thanh toán. Ví dụ: một quy trình mua hàng liệt kê các bước liên quan khi người dùng mua sản phẩm. Một quy trình thuê bao có thể cho biết cách một gói thuê bao chuyển đổi giữa các trạng thái.
 • Quyền. Khi người dùng mua sản phẩm trong ứng dụng, họ sẽ có quyền đối với sản phẩm đó trong ứng dụng. Đối với sản phẩm tính phí một lần, điều này có nghĩa là người dùng hiện có quyền truy cập vĩnh viễn vào sản phẩm.
  Đối với các gói thuê bao, điều này nghĩa là người dùng sẽ có quyền truy cập trong khi trạng thái của gói thuê bao là đang hoạt động.
 • Mã sản phẩm. Mã của một loại sản phẩm cụ thể.
 • Mã thông báo giao dịch mua. Một chuỗi thể hiện quyền của người mua đối với sản phẩm trên Google Play. Mã này cho biết người dùng Google đã thanh toán cho một sản phẩm cụ thể.
 • Mã đơn hàng. Một chuỗi đại diện cho một giao dịch tài chính trên Google Play.
  Mã đơn hàng được tạo mỗi khi có giao dịch tài chính. Chuỗi này đi kèm trong biên nhận được gửi qua email cho người mua. Bạn có thể sử dụng mã đơn đặt hàng để quản lý việc hoàn tiền trong mục Quản lý đơn đặt hàng của Google Play Console. Các mã đơn hàng cũng được dùng trong các báo cáo thanh toán và bán hàng.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn ! Bạn có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của chúng tôi theo một trong những cách sau :

 • Đối với các vấn đề liên quan đến Thư viện Google Play Billing hoặc API Google Developer, hãy gửi lỗi thông qua Công cụ theo dõi lỗi của Google.
 • Đối với những vấn đề liên quan đến các ứng dụng mẫu, vui lòng báo cáo vấn đề trong Công cụ theo dõi lỗi GitHub.

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu tích hợp hệ thống thanh toán của google play vào phần phụ trợ của ứng dụng và máy chủ, vui lòng xem hướng dẫn thiết lập .


Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay