[Bản Full]Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Giao hàng tiết kiệm

 1. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com one BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM ( BẢN full ) MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ three PHẦN one. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIAO HÀNG TIẾT KIỆM one 1.1. Sự hình thành và phát triểnGiao hàng Tiết kiệm one 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của Giao Hàng Tiết Kiệm three 1.3. Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động three 1.4. Khái quát về các nguồn lực chủ yếu four 1.4.1. Nguồn vốn của Công ty four 1.4.2. Nguồn nhân lực của Công ty four 1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ five 1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh trong three năm gần đây six PHẦN two. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM HÀ NỘI seven 2.1. Thực trạng Bộ phận Nhân sự tại Trụ sở chính Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm seven 2.1.1. Tình hình nhân lực seven 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự seven 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực tại Giao Hàng Tiết Kiệm Hà Nội nine 2.2.1. Dân số, lực lượng lao động nine 2.2.2. Đối thủ cạnh tranh nine 2.2.3. Khách hàng nine 2.2.4. Văn hóa doanh nghiệp nine 2.2.5. Chính sách của Công ty ten 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Giao Hàng Tiết Kiệm ten 2.3.1. Thực trạng quan hệ lao động ten
 2. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com two 2.3.2. Thực trạng tổ chức và định mức lao động eleven 2.3.3. Thực trạng hoạch định nhân lực eleven 2.3.4. Thực trạng phân tíchcông việc twelve 2.3.5. Thực trạng tuyển dụng nhân lực twelve 2.3.6. Thực trạng đào tạo và phát triểnnhân lực thirteen 2.3.8. Thực trạng trả công lao động fifteen 2.3.9. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động seventeen PHẦN three. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP eighteen 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh và quản trị nhân lực eighteen 3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh eighteen 3.1.2. Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực : eighteen 3.1.3. Những vấn đề đặt radium đối với hoạt động quản trị nhân lực của Giao Hàng Tiết Kiệm nineteen 3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm trong thời gian tới nineteen 3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh nineteen 3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực nineteen 3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp nineteen DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Hình one : Thông ty Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm one Hình two : Quá trình phát triểncủa Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm two Hình three : Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm three Hình four : Dịch vụ của Giao Hàng Tiết Kiệm three Bảng 1.1. Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 – 2018 four
 3. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com three Bảng 1.2. Số lượng, chất lượng lao động Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 -2018 four Bảng 1.3. Số lượng, chất lượng lao động Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 -2018 five Bảng 1.4 : Bảng một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 – 2018 six Bảng 2.1. Tình hình nhân lực của Phòng nhân sự Trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 – 2018 seven Bảng 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự seven Hình five : Sơ đồ tổ chức của Bộ phận Nhân sự eight Bảng 2.3. Chế độ Công đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ten Bảng 2.4. Các loại Hợp đồng của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm eleven Hình six : Quy trình Tuyển dụng twelve Biểuđồ one : Thực trạng đào tạo Trụ sở chính Giao Hàng Tiết Kiệm thirteen Hình six : Khung chương trình đào tạo fourteen Bảng 2.5. Hiệu quả sử dụng lao động Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm seventeen
 4. TẢI FILE KẾT

  BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com one Phần one. Giới thiệu chung về Giao Hàng Tiết Kiệm 1.1.Sự hình thành và phát triển Giao hàng Tiết kiệm Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm ( Giaohangtietkiem., JSC ) là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp dành cho thương mại điện tử ( eLogictics ). Ưu thế của Giao hàng tiết kiệm là tốc độ nhanh, mạng lưới phủ sóng rộng trên toàn quốc và đặc biệt là tư duy phục vụ linh hoạt trên nền tảng công nghệ. Hình one : Thông ty Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm Giấy CNĐKKD : 0106181807 Ngày cấp : 21/05/2013, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 01/09/2017 Cơ quan cấp : Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội Tên công ty : Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm Trụ sở chính : Số eight đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội Ngày thành lập : 21/05/2013 Tổng Giám đốc : ( Ông ) Phạm Hồng Quân Phó Tổng Giám đốc : ( Bà ) Nguyễn Nguyệt Minh Lĩnh vực hoạt động : Vận tải Giao vận – logistics trong Thương mại điện tử Dịch vụ : Giao hàng tận nơi và thu hộ Đối tác chính : Các sàn giao dịch như Shopee, Vatgia.com và các shop bán lẻ trực tuyến trên cả nước. Quy mô : Phủ sóng toàn bộ sixty-three tỉnh thành với twenty trung tâm vận hành, five hundred chi nhánh, tổng diện diện tích kho lên tới 100.000m2.

  Reading: [Bản Full]Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ Phần Giao hàng tiết kiệm

 5. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com two Hình two : Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 6. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com three 1.2.Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức của Giao Hàng Tiết Kiệm Hình three : Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm Bộ máy điều hành của Công ty theo mô hình kiểu trực tuyến – chức năng. Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm hoạt động trong lĩnh vực Vận tải Giao vận nên chi áp dụng mô hình này giúp dử dụng hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp. Đồng thời banish lãnh đạo có thể phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn của từng người lao động từ đó giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến vận hành. 1.3.Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động Hình four : Dịch vụ của Giao Hàng Tiết Kiệm Lĩnh vực hoạt động : Vận tải Giao vận – logistics trong Thương mại điện tử Dịch vụ : Giao hàng tận nơi và thu hộ
 7. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com four Khái quát về các nguồn lực chủ yếu 1.3.1. Nguồn vốn của Công ty Bảng 1.1. Nguồn vốn của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 – 2018 Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số tiền ( Tỷ đồng ) Tỷ trọng Số tiền ( Tỷ đồng ) Tỷ trọng Số tiền ( Tỷ đồng ) Tỷ trọng Tổng nguồn vốn 2105,578 hundred % 2529,890 hundred % 3050,931 hundred % Vốn lưu động 1591,101 75,566 % 1709,826 67,585 % 1933,985 63,390 % Vốn cố định 514,477 24,434 % 820,064 32,415 1116,946 36,61 % ( Nguồn : Phòng Kế toán ) 1.3.2. Nguồn nhân lực của Công ty Bảng 1.2. Số lượng, chất lượng lao động Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 -2018 STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 sol sánh 2017/2018 2018/2017 Tuyệt đối Tỷ lệ ( % ) Tuyệt đối Tỷ lệ ( % ) one Giới tính Nam 7950 8914 9620 964 12,1 706 7,9 Nữ 1553 2140 3280 587 37,8 1140 53,3 two Trình độ Đại học trở lên 1660 2180 2700 520 31,3 520 23,9 Cao đẳng 176 296 314 one hundred twenty 68,2 eighteen 6,1 LĐ phổ thông 7667 8578 9886 911 11,9 1308 15,2 Tổng số nhân lực 9503 11054 12900 1551 16,3 1846 16,7
 8. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com five Bảng 1.3. Số lượng, chất lượng lao động Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 -2018 STT Chỉ tiêu đánh giá Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Người Tỷ lệ ( % ) Người Tỷ lệ ( % ) Người Tỷ lệ ( % ) Tổng số lao động one hundred seventy-five 247 392 Theo trình độ one Cao đẳng, Đại học one hundred seventy-five hundred 247 hundred 392 hundred two lao động phổ thông zero zero zero zero zero zero Theo phòng ban one Tổng giám đốc one 0,57 one 0,40 one 0,26 two Quản lý vận hành nine 5,14 twelve 4,85 twenty-one 5,36 three Kinh doanh twenty-four 13,71 thirty-five 14,16 fifty 12,76 four Trung tâm Công nghệ twenty-three 13,14 twenty-eight 11,34 forty-two 10,71 five Phát triển và sáng tạo five 2,86 six 2,43 thirteen 3,32 six Nhân sự thirteen 7,42 sixteen 6,48 nineteen 4,84 seven Hành Chính twenty-four 13,71 thirty-one 12,55 thirty-seven 9,44 eight Kế Toán thirty 17,14 forty 16,19 fifty-three 13,52 nine Pháp Chế three 1,74 five 2,02 nine 2,30 ten Chăm sóc khách hàng forty-three 24,57 seventy-two 25,10 126 32,14 eleven puerto rico eight 4,57 eleven 4,45 twenty-one 5,35 Hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng chi sử dụng dịch vụ Giao Hàng Tiết Kiệm, Công ty chú trọng mở rộng khối dịch vụ khách hàng ( Phòng Chăm sóc khách hàng và Kinh doanh ). Đồng thời xây dựng văn hóa Giao Hàng Tiết Kiệm, đẩy mạnh puerto rico nội bộ và bộ phận hành chính giúp quan tâm sát sao đến đời sống của nhân viên. 1.3.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ Công ty đặt Trụ Sở Chính tại Tòa nhà Giao Hàng Tiết Kiệm, số eight Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội với đầy đủ trang thiết bị, máy tính, máy fax, bàn ghế, điều hoà, máy chiếu và các thiết bị cơ sở vật chất khác. Hướng tới không gian làm việc mở, xanh đẹp, dọc hành lang các tầng đều được bày trí cây xanh, có nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho mọi nhân viên. Ngay từ những ngày đầu tiên, GHTK đã xác định phương châm hoạt động là phát triển trên nền tảng công nghệ, liên tục cải tiến để đạt tới điểm vận hành linh hoạt. Bởi lẽ, nền tảng công nghệ là lời giải xác đáng nhất cho bài toán linh hoạt trong TMĐT. Với phương châm này, GHTK đã tạo ra App GHTK ( dành cho hệ điều hành io
 9. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com six vàAndroid ) : Công khai minh bạch các thông tin giao hàng như tên sản phẩm, giá tiền, số lượng và trạng thái giao hàng cho shop và khác và App GHTK hỗ trợ quá trình chấm công người lao động hỗ trợ quá trình duyệt công, tính lương cho bộ phận Nhân sự. 1.5 Một số kết quả hoạt động kinh doanh trong three năm gần đây Bảng 1.4 : Bảng một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 – 2018 Đơn vị : Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm sol sánh 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Tuyệt đối Tỷ lệ ( % ) Tuyệt đối Tỷ lệ ( % ) one Tổng tài sản 2105,578 2529,890 3050,931 424,312 20,152 521,041 20,595 two Nợ phải trả 735,389 806,986 910,786 71.597 9.736 103.800 12.863 three Vốn chủ SH 1370,189 1722,904 2140,145 352.715 25.742 417.241 24.217 four Doanh thu thuần 5239,102 6294,876 7563,407 1,055.774 20.152 1,268.531 20.152 five qi phí 4987,721 5976,901 7172,517 989.180 19.832 1,195.616 20.004 six LNTT 251,381 317,975 390,890 66.594 26.491 72.915 22.931 seven LNST 201,105 254,380 312,712 53.275 26.491 58.332 22.931 ( Nguồn : Phòng Kế toán )
 10. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com seven PHẦN two. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM HÀ NỘI 2.1. Thực trạng Bộ phận Nhân sự tại Trụ sở chính Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm 2.1.1. Tình hình nhân lực Bảng 2.1. Tình hình nhân lực của Phòng nhân sự Trụ sở chính Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm 2016 – 2018 Năm Tiêu chí 2016 2017 2018 so sánh 2017/2016 2018/2017 Chênh lệch Tỷ lệ ( % ) Chênh lệch Tỷ lệ ( % ) Số lượng thirteen sixteen nineteen three 23,07 three 18,75 Trình độ Đại học thirteen sixteen nineteen three 23,07 three 18,75 Giới tính Nam three two two -1 -33,33 zero zero Nữ ten fourteen seventeen four thirty three 21,43 ( Nguồn : Phòng Nhân sự ) Qua bảng số liệu tantalum thấy, nhân lực phòng Nhân sự đều tăng qua các năm trong giai đoạn 2016 – 2018. Chất lượng nhân lực ổn định, trình độ từ Đại học. Tuy nhiên còn mất cân bằng về giới tính, tỷ lệ nữ giới cao hơn hẳn indeed với nam giới. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự Bảng 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự Hoạch định nguồn nhân lực – Theo dõi và đánh giá tình hình nguồn nhân lực. – Thống kê nhu cầu nhân sự. – Dự báo nhu cầu nhân sự tương lai trong công ty ( three tháng/lần ) – Xây dựng các chương trình và kế hoạch nguồn nhân lực cho công ty. Tuyển dụng – Dự báo nhu cầu tuyển dụng theo giai đoạn. – Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực ( kinh phí, CSVC, các bài quiz ứng viên… ) cho việc tuyển dụng nhân viên mới. – Xác định nguồn tuyển dụng và phương án truyền thông. – Xây dựng Mô tả công việc các chức danh cần tuyển. – Lên chương trình hội nhập cho nhân viên mới. Đào tạo – Lên kế hoạch, chương trình và triển khai đào tạo ( Nội dung đào tạo, Trước – Trong – Sau đào tạo ) – Đánh giá kết quả sau đào tạo .
 11. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com eight Đánh giá thành tích – Xây dựng và triển khai Đánh giá thử việc cho nhân sự mới. – Xây dựng và triển khai Đánh giá năng lực làm việc của Nhân sự. – Xây dựng và triển khai Đánh giá Thái độ, Ý thức – Tinh thần, Trách nhiệm – Kỷ luật cho nhân sự. – Tham armed islamic group xây dựng các chỉ tiêu thi đua khen thưởng định kỳ. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH – Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng. – Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các các chính sách lương bổng, khen thưởng, phúc lợi, phụ cấp. Chăm lo đời sống – Chăm lo đến đời sống tinh thần, hoàn cảnh cá nhân, armed islamic group đình. – Tổ chức các hoạt động văn hóa, teambuilding. Xử lý quan hệ lao động – Giải quyết tranh chấp lao động. – Thi hành kỷ luật những nhân viên six phạm kỷ luật. – Giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của nhân viên. Văn thư lưu trữ – Quản lý các loại hồ sơ đến, đi, lưu trữ trong văn phòng liên quan đến Nhân sự. – Chuyển công văn, quyết định đi. – Cung cấp các loại văn bản cho nhân viên. – Kiểm soát giấy tờ, biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu. Vệ sinh – associate in nursing toàn – Bảo hộ lao động – Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh, associate in nursing toàn, bảo hộ lao động. – Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh, associate in nursing toàn, bảo hộ lao động. 2.1.3. Sơ đồ tổ chức của Bộ phận Nhân sự Hình five : Sơ đồ tổ chức của Bộ phận Nhân sự Trưởng Bộ phận Nhân sự Khối Vận hành Khối Dịch vụ khách hàng Khối back Officce
 12. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com nine 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường quản trị nhân lực tới hoạt động quản trị nhân lực tại Giao Hàng Tiết Kiệm Hà Nội 2.2.1. Dân số, lực lượng lao động Theo Tổng cục Thống kê Thành phố Hà Nội, ước tính tại thời điểm 30/6/2019 dân số Hà Nội đạt 8.037,2 nghìn người, tăng 2,5 % so với cùng kỳ năm 2018. Xét theo trình độ đào tạo, tại khu vực thành thị, lực lượng lao động có bằng cấp cao hơn so với khu vực nông thôn ( chiếm 79,4 % trong tổng số lực lượng lao động qua đào tạo ). Đây là cơ hội lớn đối với tuyển dụng nhân lực tại các doanh nghiệp tại Hà Nội nói chung và Giao Hàng Tiết Kiệm Nói Riêng. Nguồn nhân lực dồi dào, có chuyên môn sẽ giúp giảm bớt qi phí về tuyển dụng và đào tạo. 2.2.2. Đối thủ cạnh tranh Thị trường eLogistics đang ngày càng phát triển với sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và các patronize trên mạng xã hội. Cùng với sự phát triển ấy có rất nhiều công ty đối thủ cạnh tranh từ các ông lớn Viettel post, VN mail đến các start-up Giao Hàng Nhanh, joule & metric ton. Giao Hàng Tiết Kiệm luôn coi nhân sự là yếu tố cốt lõi để tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ngoài việc thu hút nhân lực giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, Giao Hàng Tiết Kiệm chú trọng đến thực hiện các chế độ đãi ngộ tài chính và phi tài chính đối với tất cả các bộ phận. 2.2.3. Khách hàng Hiểu rõ được tầm quan trọng của khách hàng, Giao Hàng Tiết Kiệm luôn đặt radium mục tiêu tạo giá trị tốt nhất cho khách hàng lên hàng đầu. Đối với khách hàng Giao Hàng Tiết Kiệm tận dụng tất cả các nguồn lực để có thể mang đến những sản phẩm tốt nhất và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Để làm được như vậy, Giao Hàng Tiết Kiệm đang không ngừng nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân lực có tài, có tâm, sáng tạo và có tinh thần đồng đội. 2.2.4. Văn hóa doanh nghiệp Giao Hàng Tiết Kiệm luôn mong muốn tạo right ascension một môi trường đa bản sắc cho các cá nhân được phát huy hết năng lực và sự sáng tạo của bản thân trong công việc. Giao Hàng Tiết Kiệm luôn thực hiện theo tôn chỉ Trung thực – Thần tốc – Chăm chỉ – Linh hoạt – Tận tâm – Sáng tạo – Kỷ luật. Môi trường năng động và luôn tự đổi mới mình theo từng giai đoạn. Giao Hàng Tiết Kiệm hướng đến đối tượng tuyển dụng là các bạn trẻ. Bởi Giao Hàng Tiết Kiệm tin rằng những người trẻ, không có kinh nghiệm sẽ tiếp thu và học hỏi nhanh. Không bị gò bó bởi khuôn mẫu cũ cũng khiến cho tư duy sáng tạo được phát triển. Trẻ cũng khiến cho memorize người dấn thân, xông xáo hơn, không ngại thử thách mình với nhiệm vụ mới .
 13. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com ten 2.2.5. Chính sách của Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm cam kết từng cá nhân có đủ không gian, được trao quyền để làm việc độc lập, đồng thời tự học hỏi qua nhiều trải nghiệm để hoàn thiện và phát triển bản thân, đem đến những cơ hội nghề nghiệp với :  Thu nhập tốt, xứng đáng theo năng lực cá nhân.  Sự công bằng, minh bạch, rõ ràng trong công việc, chế độ, chính sách.  Tiếp nhận, Tương tác và Phản hồi thông tin kịp thời.  Môi trường Trẻ trung – Thân Thiện – Tích cực.  Luôn luôn tạo cơ hội để các cá nhân được phát triển. 2.3. Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Giao Hàng Tiết Kiệm 2.3.1. Thực trạng quan hệ lao động – Tổ chức công đoàn được thành lập từ chi mới thành lập công ty, đại diện cho người lao động. Mỗi đoàn viên đều được hưởng chế độ công đoàn của GHTK được quy định tại số : Số 01/QĐ-CĐCS ký ngày 03 tháng eleven năm 2018. Được trích dẫn một số quyền lợi như sau : Bảng 2.3. Chế độ Công đoàn Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm STT Nội dung Định mức Tiêu chí áp dụng Thời điểm qi trả one Sinh Nhật đoàn viên 100.000 Theo ngày sinh, trong GKS của đoàn viên two Tết Nguyên Đán Tùy theo quyết toán cân đối quỹ cuối năm tài chính Đoàn viên có HĐLĐ chính thức và có thời gian công tác từ six tháng trở lên tính đến thời điểm 31/12. Mức áp dụng tính theo số tháng làm việc thực tế trong năm 2-7 ngày trước Tết Nguyến Đán three Đoàn viên kết hôn 300.000 – 500.000 Là Đoàn viên từ three tháng trở lên Là đoàn viên six tháng trở lên ( có giấy đăng ký kết hôn ) Theo đề xuất của Chủ tịch công đoàn four Đoàn viên nữ sinh con, đoàn viên nam có memorize mới chào đời 300.000 – 500.000 Là Đoàn viên từ three tháng trở lên Là đoàn viên six tháng trở lên ( có giấy chứng sinh, khai sinh )
 14. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com eleven – Công ty thường xuyên có các cuộc trao đổi thông can giữa ban lãnh đạo và nhân viên. Các hình thức trao đổi thường thông qua văn bản : thông báo, quy định, kế hoạch qua bảng canister tại mỗi tầng, mỗi bưu cục và mỗi kho. Có các cuộc họp hằng năm, các cuộc họp hàng tháng nhằm trao đổi trực tiếp thông can. – Tình hình thực hiện các căn cứ pháp lý : + Hợp đồng Cộng Tác Viên + Hợp đồng Thử Việc + Hợp đồng lao Động Bảng 2.4. Các loại Hợp đồng của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm Loại hợp đồng Vị trí Quy định Cộng Tác Viên part-time, Thực tập sinh/ Học việc Hợp Đồng Thử Việc Văn phòng – Sau chi ký HĐTV 1-2 tháng sẽ ký HĐLĐ lần lượt twelve tháng, twenty-four tháng và không xác định thời hạn. – Trước 10-15 ngày kết thúc HĐTV, vitamin c & barn phải gửi phiếu đánh giá thử việc ( Phụ lục two ) đến drawing card và Trưởng Bộ Phận xét duyệt kí HĐLĐ. 2.3.2. Thực trạng tổ chức và định mức lao động Tình hình phân công công việc : các kế hoạch được công việc được phân công và thông báo trên gmail gửi nội bộ. Mỗi phòng ban làm nhiệm vụ khác nhau và mỗi người được phân công những công việc khác nhau để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đặt radium cho mỗi phòng ban Thời gian làm việc : Làm việc từ thứ two đến thứ seven + Buổi sáng bắt đầu làm việc : 8h00 – 12h00, buổi chiều bắt đầu làm việc : 13h30 – 17h30 + Thời gian nghỉ trưa : 12h00 – 13h30 + Riêng thứ seven làm 1/2 ngày : 8h00 – 12h00 Điều kiện làm việc, không gian làm việc : Được trang bị đầy đủ máy móc trang thiết bị hỗ trợ cho công việc ( máy tính, sổ, tủ để đồ… ). Không gian bố trí khoa học, có cây xanh các tầng tạo không gian làm việc xanh. Ngoài radium còn có tầng eleven gồm tủ lạnh, lò six sóng, phòng ngủ để nhân viên thuận tiện ăn và nghỉ trưa. 2.3.3. Thực trạng hoạch định nhân lực
 15. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com twelve Công ty dựa vào kết quả đánh giá mỗi quý trong năm để điều chuyển bằng cách thăng chức, luân chuyển hoặc sa thải người không phù hợp. Nhắm đến mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho từng bộ phận đáp ứng yêu cầu ở hiện tại và tương lai, Giao Hàng Tiết Kiệm đã có chính sách, kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo, trả công phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của công ty đã đặt radium. Đưa ra các chính sách, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển, đãi ngộ nhân lực hợp lý : – Tuyển dụng thêm nhân viên ở các phòng ban, đặc biệt là phòng information technology và phòng kinh doanh. – Tổ chức đào tạo nhân viên ở các phòng banish, ít nhất two lần/tháng. – Đãi ngộ bằng các hình thức lượng thưởng, tăng lương, tạo điều kiện phát triển và thăng tiến cho nhân viên. 2.3.4. Thực trạng phân tích công việc Công ty đã thực hiện việc phân tích công việc, các phòng ban kết hợp với phòng Nhân sự hoàn thiện bản mô tả công việc cho từng vị trí chức danh. venereal disease : Bản mô tả vị trí Hành chính – Lễ tân ( Phụ lục one ) Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc được phòng nhân sự thực hiện trên driver và gửi connection trên gmail. 2.3.5. Thực trạng tuyển dụng nhân lực Tình hình nguồn tuyển dụng của công ty : Công ty chủ yếu sử dụng nguồn tuyển mộ bên ngoài bằng cách đăng lên web site công ty giaohangtietkiem.vn, fanpage Huamans of GHTK, Zone9 hay các group facebook, Ybox, TopCV, Jobsgo. GHTK khuyến khích Nhân sự nội bộ giới thiệu bạn bè, người thân quen, … vào làm việc tại tất cả các vị trí, khu vực toàn cả nước. Mức thưởng sau two tháng nhân sự vào làm việc và qua sự đánh giá của ban Giám Đốc và các Trưởng Bộ phận về thái độ và hiệu quả công việc. Nội dung đăng tuyển : Trên các web site : Theo tiêu chuẩn gồm Thông tin Công ty và Thông can vị trí ( Nhiệm vụ chính – Yêu cầu – Quyền lợi ) theo quy định của web site đó. Trên MXH : linh hoạt, sáng tạo theo khung giờ. Nên sử dụng những key parole đánh trúng tâm lý đối tượng khai thác. Quy trình tuyển dụng của công ty : Hình six : Quy trình Tuyển dụng
 16. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com thirteen 2.3.6. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân lực Biểu đồ one : Thực trạng đào tạo Trụ sở chính Giao Hàng Tiết Kiệm Từ biểu đồ trên tantalum thấy rõ được sự armed islamic group tăng nhanh về số nhân viên được đào lại. Chứng tỏ công ty đã bắt đầu chú trọng đến phát triển cho nhân viên, giúp cho nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng mềm. Bên cạnh đó Công ty rất quan tâm đến đào tạo cho nhân viên mới, số lượng nhân viên mới được đào tạo là hundred %.  Hình thức đào tạo : – Trình bày bằng baron period : Thiết kế bài giảng bằng các slide trên power indicate đảm bảo nội dung ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, sử dụng nhiều hình ảnh, video, trọng tâm vào nội dung đào tạo viên muốn trình bày. – Sử dụng hình ảnh, video : Sử dụng hình ảnh App, đơn hàng, công cụ dụng cụ, trang thiết bị làm việc, hình ảnh minh họa cho chute ấn tượng và chuyên nghiệp. – Lồng ghép câu chuyện, đặt tình huống giả định : Đặt radium các câu hỏi, đưa học viên vào các tình huống giả định phát sinh trong quá trình làm việc. – Phân tích và trình bày zero fifty hundred one hundred fifty two hundred 250 three hundred 350 four hundred 450 2016 2017 2018 Thực trạng đào tạo Trụ sở chính Giao Hàng Tiết Kiệm Tổng số nhânviên Số nhânviênđào tạo mới Số nhânviênđào tạo lại
 17. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com fourteen Hình six : Khung chương trình đào tạo 2.3.7. Thực trạng đánh giá nhân lực forty-three
 18. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com fifteen – Phương pháp đánh giá nhân lực được công ty sử dụng thông qua chỉ tiêu đo lường KPI, dress trưởng phòng của mỗi bộ phận tiến hành và tiến hành định kỳ mỗi tháng. Kết quả đánh giá dùng để thưởng, khen tặng, tính lương, đào tạo và phát triển nhân lực trong công ty. – Khung đánh giá năng lực, từ điển năng lực cũng được sử dụng để đánh giá mỗi nhân viên cho từng vị trí và dùng để tiến hành đào tạo hoặc đãi ngộ phù hợp. – Đánh giá nhân lực thông qua các buổi kiểm tra trực tiếp hay các bài kiểm tra trên giấy, trên internet để đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức, các kỹ năng còn thiếu của nhân lực trong công ty. – Công ty tiến hành định kỳ đánh giá kiến thức và kỹ năng của toàn bộ nhân viên nhằm phân loại nhân viên để có hướng đào tạo bổ spill the beans các mảng kĩ năng còn thiếu, đảm bảo nhân viên có thể tư vấn tốt nhất, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. 2.3.8. Thực trạng trả công lao động  Lương : a. Cơ chế Cơ chế lương đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và công khai. Lương được tính theo KPI nhằm tạo động lực và khuyến khích các cá nhân bộc lộ và phát huy năng lực bản thân, hưởng lương xứng đáng với năng lực. Ví dụ đối với hour, Cơ cấu lương căn cứ vào : Số lượng nhân sự hour phụ trách ( Theo Khu vực/ module ) và Khả năng chăm sóc của hour theo mức độ hài lòng của nhân sự đó. b. Hình thức trả lương Kỳ lương từ twenty-one tháng trước đến twenty tháng này. Thanh toán lương vào mùng five hàng tháng qua tài khoản ngân hàng VIB/ BIDV. Trường hợp chưa có tài khoản hoặc đã nghỉ việc, Bạn nhận lương tiền mặt từ mùng 6-9 hàng tháng. c. Thắc mắc lương Bảng lương chi tiết được gửi qua e-mail nội bộ GHTK từ ngày seven hàng tháng. chi nhận thấy có sự sai sót về lương sau thực nhận và sau chi nhận bảng lương. Nếu phát hiện sai sót là đúng, liên hệ trực tiếp Trưởng Bộ phận để được giải đáp. Thời hạn tiếp nhận thắc mắc từ 7-9 hàng tháng. Nếu thắc mắc là đúng, công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ lần two, từ 15-20 hàng tháng.  Chính sách thưởng : a. Thưởng thành tích Giao Hàng Tiết Kiệm luôn ghi nhận sự nỗ lực, sự cố gắng và những thành tích của các cá nhân và tập thể. Bằng one phần thưởng nhỏ, Giao Hàng Tiết Kiệm tin rằng sẽ
 19. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com sixteen giúp Bạn có thêm niềm vui, động lực và tiếp tục cố gắng hơn nữa để phát triển bản thân, phát triển tập thể. Người đánh giá :  ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận : Xét theo tiêu chí Hiệu quả công việc hoàn thành ; tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với khách hàng, với công ty, công việc, đồng nghiệp, NLĐ … trong các hoàn cảnh và giai đoạn đặc biệt hoặc giai đoạn khó khăn.  Nhân sự thuộc khu vực/ faculty mà hour phụ trách : Xét theo tiêu chí Đề xuất hoặc thông qua sự Hài lòng của nhân sự đó. Phần thưởng được vinh danh theo tháng, theo quý, và đóng góp thêm thành tích vào Lễ Vinh danh cuối năm. Thưởng cũng sẽ có phạt chi Bạn không hoàn thành tốt vai trò, đặc biệt thể hiện qua Tính trách nhiệm và Thái độ. b. Thưởng ngày lễ, Tết theo quy định, sinh nhật theo tháng … GHTK có những phần thưởng mang giá trị tinh thần to lớn vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật. Thâm niên cũng thể hiện sự gắn bó của Bạn cùng GHTK, cũng sẽ là tiêu chí xét mức thưởng. c. Thưởng giới thiệu Nhân sự vào Công ty làm việc GHTK khuyến khích Nhân sự nội bộ giới thiệu bạn bè, người thân quen, … vào làm việc tại tất cả các vị trí, khu vực toàn cả nước. Mức thưởng sau two tháng nhân sự vào làm việc và qua sự đánh giá của ban Giám Đốc và các Trưởng Bộ phận về thái độ và hiệu quả công việc. Cách thức giới thiệu : Đăng kí giới thiệu qua App GHTK Nội bộ. ( Lưu ý : Phần thưởng này không áp dụng với Khối Nhân sự ) .
 20. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com seventeen 2.3.9. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động Bảng 2.5. Hiệu quả sử dụng lao động Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm STT Chỉ tiêu Năm so sánh 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Tuyệt đối Tỷ lệ ( % ) Tuyệt đối Tỷ lệ ( % ) one Doanh thu ( tỷ dồng ) 2105,578 2529,890 3050.931 424,312 20,152 521,041 20,595 two LNST ( tỷ đồng ) 201,105 254,380 312,712 53,275 26,491 58,332 22,931 three Tổng số LĐ ( người ) 9503 11054 12900 1551 16,321 1846 16,700 four LNST/ Tổng số LĐ ( tỷ đồng/người ) 0,021 0,023 0,024 0,002 8743 0,001 5,340 five Tỷ lệ LĐ united states virgin islands phạm ( % ) fifteen 12,7 ten -2,3 – 15,333 -2,7 -21,26 six Mức độ hoàn thành ( % ) ninety 92,5 95,7 2,500 2,778 3,200 3,459 ( Nguồn : Phòng Kế toán ) Hiệu quả sử dụng lao động của công ty là khá tốt, minh chứng cho thấy là việc lợi nhuận đạt được qua các năm tăng. Tuy nhiên, mặt sử dụng lao động chưa tốt ở đây thể hiện ở việc công ty thường xuyên mở các chương trình đào tạo cho thấy công ty phải liên tục đào tạo nhân viên, dẫn đến việc không kiểm soát một cách chặt chẽ quy trình đào tạo, điều đó làm cho chất lượng nhân lực còn chưa đồng đều .
 21. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com eighteen PHẦN three. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CẦN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh và quản trị nhân lực 3.1.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh  Thành công : – Sau six năm hoạt động, Giao Hàng Tiết Kiệm được bình chọn top one nhà vận chuyển được yêu thích nhất sàn thương mại điện tử di động. Giao Hàng Tiết Kiệm đã phủ sóng sixty-three tỉnh thành trên cả nước với quy mô hơn twenty trung tâm vận hành, five hundred qi nhánh và đạt mốc 100.000.000 đơn hàng. – Sử dụng khá hiệu quả nguồn lực tạo ra doanh thu cho công ty, đồng thời vị trí của convict người Giao Hàng Tiết Kiệm càng ngày càng được khẳng định qua chất lượng và số lượng.  Hạn chế : Thời kỳ công nghệ 4.0 phát triển, xu hướng mua sắm on-line qua mạng, trên các sàn thương mại điện tử ngày càng armed islamic group tăng. Nắm bắt được thị yếu của người dùng ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt không chỉ các đối thủ trong nước mà còn các công ty nước ngoài. Để cạnh tranh với các công ty khác, Giao Hàng Tiết Kiệm luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đấy, Công ty vẫn phải đảm bảo giá thành dịch vụ một cách hợp lý điều này cũng gây những khó khăn nhất định cho phía ban lãnh đạo. 3.1.2. Đánh giá tình hình hoạt động quản trị nhân lực :  Thành công : – Kế hoạch tuyển dụng được thống nhất và triển khai đến các bộ phận. – Bộ phận Nhân sự kết hợp với các phòng ban để tiến hành tuyển dụng, đào tạo và xây dựng cơ chế lương thưởng. – Đào tạo nhân lực theo quy trình rõ ràng. – Thực hiện trả lương công khai, minh bạch. – Môi trường làm việc chuyên nghiệp, không gian mở, sắp xếp và bố trí khoa học.  Hạn chế : – Hình thức tuyển dụng chưa phong phú, chủ yếu tập trung tuyển dụng qua internet. – Ưu tiên đối tượng tuyển dụng là các bạn trẻ làm hạn chế nguồn tuyển. – Tiến hành đánh giá và đào tạo nhân viên liên tục gây nên sự nhàm chán, không hứng thú của mỗi nhân viên, kết quả đào tạo còn chưa cao .
 22. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com nineteen – Chưa có nhiều hình thức đãi ngộ phi tài chính đối nhân viên .
 23. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com twenty 3.1.3. Những vấn đề đặt radium đối với hoạt động quản trị nhân lực của Giao Hàng Tiết Kiệm – Tuyển dụng đúng người, đúng việc, khoa học, linh hoạt ngay từ những bước đầu để tránh phải đào tạo nhiều lần, tuyển dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm qi phí cho hoạt động kinh doanh. – Công ty cần linh hoạt trong đào tạo, các buổi đào tạo còn theo khuôn mẫu. Công tác đào tạo nên được chú ý truyền thông trong Công ty. – Cải thiện Chính sách đãi ngộ, đề xuất thêm nhiều hình thức thưởng hay quà trong những dịp lễ tết. 3.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm trong thời gian tới 3.2.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh Trở thành đơn vị vận chuyển thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam. Tiếp tục phát triển mạng vận hành của Giao Hàng Tiết Kiệm phủ kín các tỉnh thành, chú trọng tại các Thành phố phát triển nhanh. Tạo radium môi trường làm việc tuyệt vời, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, chuyên nghiệp. Trở thành nơi mà mọi nhân viên đều mong muốn được làm việc. 3.2.2. Phương hướng hoạt động quản trị nhân lực Triển khai hệ thống quản trị nhân lực bài bản từ cấp quản lý tới nhân viên. Đẩy mạnh đào tạo hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sử dụng có hiệu quả nhân lực của công ty. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng hiệu quả để giảm bớt chi phí tạo thuận lợi cho công tác đào tạo, tránh việc đào tạo kém hiệu quả. 3.3. Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp – Định hướng one : Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm – Định hướng two : Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực của Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm – Định hướng three : Hoàn Thiện công tác đãi ngộ nhân lực tại Công ty Cổ phần GiaoHàng Tiết Kiệm
 24. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ( one ) Mai Thanh local area network, Nguyễn Thị Minh Nhàn ( 2016 ), Giáo trình Quản trị Nhân lực căn bản, NXB Thống kê ( two ) Học liệu khối hour Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ( three ) Tổng cục Thống kê hypertext transfer protocol : //www.gso. gov. vn/Default.aspx ? tabid=217 ( four ) web site Giao Hàng Tiết Kiệm : hypertext transfer protocol : //giaohangtietkiem. vn/
 25. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com PHỤ LỤC one : BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH – LỄ TÂN one. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hành chính Lễ tân là đầu mối thông tin tương tác trực tiếp với các Bộ phận phòng bachelor of arts in nursing trong việc tiếp đón đối tác, khách hàng, ứng viên …với nhiệm vụ : – Trực lễ tân tại sảnh tòa nhà, đón tiếp khách hàng, đối tác, ứng viên tham armed islamic group dự tuyển… – Kết hợp với Thư ký sắp xếp chuẩn bị các cuộc họp của ban Giám đốc. – Đặt vé máy bay, khách sạn… cho cán bộ, nhân viên đi công tác. – Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ, giấy tờ, công văn đến, công văn đi. – Phối hợp thực hiện công tác hành chính văn phòng : Tiếp nhận và cấp phát văn phòng phẩm, quản lý và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ. – Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện các vấn đề về associate in nursing ninh trật tư, associate in nursing toàn vệ sinh lao động, quan hệ pháp lý với các cơ quan hành chính tại địa phương. Thời gian làm việc : 8h00 – 17h30 ; Thứ two – Thứ seven. Địa điểm làm việc : Tòa nhà TVad VTV, Số 08, Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. two. QUYỀN LỢI – Lương khởi điểm : six – eight triệu/tháng ( hưởng theo năng lực và trách nhiệm, khu vực làm việc ) ; – Đánh giá tăng lương theo năng lực định kỳ ( 3-6 tháng/ one lần ) ; – Môi trường làm việc năng động với cơ hội tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài, yêu cầu cao về sự chủ động và trách nhiệm công việc ; – Được đào tạo để phát huy tối đa năng lực của bản thân ; – Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc ; – Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty. three. YÊU CẦU – Nữ, ngoại hình ưa nhìn, ưu tiên độ tuổi 1995 – 1997 – Tốt nghiệp Đại học loại Khá, giỏi ; – Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh, tin học văn phòng tốt ; – Có khả năng bao quát, quản lý và sắp xếp công việc hiệu quả ; – Nhanh nhẹn, tư duy tốt, ham học hỏi, cầu tiến ; – Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. four. LIÊN HỆ curriculum vitae gửi về địa chỉ mail : tuyetna @ ghtk.vn
 26. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com Tiêu đề electronic mail : HCLT– Họ và tên PHỤ LỤC two : PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC Họ và tên : Mã nhân viên : Bộ phận : Vị trí/ Chức danh : SĐT : electronic mail : Văn phòng/Kho làm việc : Trình độ học vấn : Tên Trường : ( Phó ) Trưởng BP /Trưởng kho : Trưởng nhóm/ Moudule : Ngày thử việc : Số tháng thử việc : Ngày kết thúc thử việc : I. CÁC CÔNG VIỆC ĐANG THỰC HIỆN : STT Nội dung công việc thực hiện Kết quả ( Mức độ hoàn thành công việc ) Rất tốt Tốt Khá Trung bình Không hoàn thành one two three four
 27. TẢI FILE KẾT BẠN ZALO : 0798568848 ( 30,000đ ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI – trithucpanda.com two. PHẦN NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ( PHÓ TRƯỞNG ) BỘ PHẬN/ TRƯỞNG NHÓM : one. Kiến thức …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. two. Kỹ năng …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. three. Thái độ …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. Ý kiến Trưởng bộ phận Đề nghị Không đạt Chấm dứt HĐTV Đạt Kí HĐLĐ chính thức Trưởng bộ phận ( ký và ghi rõ họ tên ) Xác nhận của ban Giám đốc ( ký và ghi rõ họ tên ) ( Nguồn : Bộ phận Nhân sự Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm )

Có thể bạn quan tâm
© Copyright 2008 - 2016 Dịch Vụ Bách khoa Sửa Chữa Chuyên nghiệp.
Alternate Text Gọi ngay